Menu / szukaj

NIE POPIERAM POMYSŁU ODWOŁANIA PREZYDENTA SIERADZA JACKA WALCZAKA

O INICJATYWIE

W celu uświadomienia radnemu Powiatu Sieradzkiego z klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, a niegdyś z Platformy Obywatelskiej, że nie zgadzam się z jego argumentacją i populistycznym pomysłem na referendum w sprawie odwołania Prezydenta Sieradza Jacka Walczaka zainicjowałem akcję społeczną na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą NIE POPIERAM POMYSŁU ODWOŁANIA PREZYDENTA SIERADZA JACKA WALCZAKA.
W mojej ocenie takie referendum to nic innego jak bicie politycznej piany i wyrzucanie w błoto publicznych pieniędzy, tym bardziej, że w 2014 roku odbędą się wybory samorządowe i mieszkańcy Sieradza sami ocenią prezydenturę Pana Jacka Walczaka. Poprzez tą inicjatywę pragnę wyrazić swoje oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec prowadzeniu politycznych i osobistych rozgrywek kosztem mieszkańców Sieradza.

MOJE DZIAŁANIA

Przesłanie drogą mailową pisma do Grupy Referendalnej w sprawie zawartej na stronie referendum informacji, która w mojej ocenie jest nie prawdziwa i nie ma poparcia w obowiązującym w Polsce prawie.

Wiadomość mailowa wysłana do Grupy Referendalnej
Wiadomość mailowa wysłana do Grupy Referendalnej
BRAK ODPOWIEDZI

W związku z brakiem odpowiedzi na moje pismo wysłane na adres mailowy Grupy Referendalnej (referendumsieradz@op.pl) w dniu 12 września 2013 roku, w dniu 26 września 2013 roku zwróciłem się się do Pana Michała Terki za pośrednictwem Biura Rady Powiatu Sieradzkiego z uprzejmą prośbą o złożenie stosownych wyjaśnień na temat informacji zamieszczonych na stronie inicjatywy pod adresem internetowym: www.referendumsieradz.pl. W zakładce zatytułowanej ” O REFERENDUM” wśród wielu argumentów przemawiających za odwołaniem Prezydenta Sieradza Pana Jacka Walczaka był jeden (nadmieniam, że po moim piśmie został wykasowany), który wzbudził moje zaniepokojenie, gdyż w mojej ocenie jest on niezgodny z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem. Wątpliwości moje budzi tekst cyt.: ” Co to oznacza? Szczegółową kontrolę stanu finansów miasta, brak wypłaty 13 pensji dla prezydenta, odwołanie wiceprezydentów i sekretarza z funkcji, ograniczenie zbędnych wydatków na promocję i zawieszenie innych nietrafionych projektów”. W mojej ocenie sekretarz nie straci stanowiska wraz z ewentualnym odwołaniem Prezydenta Jacka Walczaka bo sekretarz miasta od 1 stycznia 2009 jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Niestety inicjator referendum odmówił przyjęcia pisma, więc zostanie ono przesłane do niego drogą pocztową przez Biuro Rady Powiatu Sieradzkiego.

Kolejne pismo do inicjatora referendum
Kolejne pismo do inicjatora referendum
BRAK ODPOWIEDZI
INTERPELACJA  ZŁOŻONA PODCZAS XXXVI SESJI RADY POWIATU SIERADZKIEGO W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 ROKU.

TREŚĆ INTERPELACJI: W związku z niepokojącymi informacjami, jakie docierają z mediów i w trosce o interes prawny mieszkańców Sieradza  proszę Pana Przewodniczącego Rady o wystąpienie do zasiadającego w Pana radzie Radnego Powiatu Sieradzkiego Michała Terki o ustosunkowanie się do wypowiedzi jego zamieszczonej w artykule Dariusza Piekarczyka „Iskrzy wokół podpisów” w tygodniku Nad Wartą w dniu 25 września 2013roku, gdzie Pan radny  mówi cyt: „Giną nam listy z podpisami w sprawie zwołania referendum o odwołanie prezydenta Sieradza. Podpisy zbierają wolontariusze, którzy angażują do tego rodziny i znajomych. Listy po prostu krążą. Było jednak i tak, że zgłaszali się ludzie, którzy kupowali listy za 10 złotych. Nie wiem, co z nimi robili, ponoć niszczyli”. Panie Przewodniczący niepokoi mnie fakt, że wypowiedź radnego sugeruje, że osoby, które włączyły się w jego inicjatywę udostępniają listy z danymi wrażliwymi osobom trzecim, co naraża osoby, których dane dotyczą na niebezpieczeństwo udostępniania ich danych osobom nieuprawinowym. Będąc organizatorami i inicjatorami przeprowadzenia Referendum stajemy się tym samym Administratorami bardzo poważnej bazy danych osobowych. Zgodnie z zapisami rozdziału 5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), który reguluje podstawowe kwestie dotyczące zabezpieczenia danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednio do zagrożeń, a w szczególności zabezpieczamy od momentu otrzymania karty z danymi osobowymi osób popierających referendum przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zgodnie z zapisami ustawy do przetwarzania czyli jakichkolwiek czynności wykonywanych na danych osobowych w szczególności między innymi zbierania tych danych i ich przechowywania dla celów zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie referendum  jesteśmy zobowiązani i upoważnieni jako inicjatorzy referendum. Ponadto ustawa zobowiązuje nas jako osoby upoważnione do przetwarzania danych , do zachowania w tajemnicy zarówno tych danych, jak i sposobów ich zabezpieczenia.
W związku z powyższym proszę Pana o wyjaśnienie z radnym czy podpisy są zbierane zgodnie z przepisami  prawa i z poszanowaniem ochrony danych osobowych. Jeśli rzeczywiście doszło tutaj do złamania prawa proszę o zawiadomienie prokuratury o tym fakcie. A kolegę radnego prosiłbym w sprawach różnych o ustosunkowanie się również do tej kwestii i odpowiedź dlaczego to tej pory nie zawiadomił prokuratury o fakcie kradzieży danych osobowych i o osobach, które te dane kupowały-skoro wszedł w posiadanie takich informacji.

INICJATYWA W MEDIACH

Łódź-Telewizja Polska SA-TVP
Łódź-Telewizja Polska SA-TVP
Referendum w Sieradzu – Łódzkie Wiadomości Dnia- 13.09.2013r
Referendum w Sieradzu – Łódzkie Wiadomości Dnia- 13.09.2013r
Wywiad dla redakcji sieradz.com.pl
Wywiad dla redakcji sieradz.com.pl

 

Wywiad dla Sieradzkiej Telewizji Regionalnej
Wywiad dla Sieradzkiej Telewizji Regionalnej
Serwis informacyjny regionu sieradzkiego-gazetaregionu.pl- 28 września 2013 roku.
Serwis informacyjny regionu sieradzkiego-gazetaregionu.pl- 28 września 2013 roku.

FINAŁ

Inicjatywa społeczna NIE POPIERAM POMYSŁU ODWOŁANIA PREZYDENTA SIERADZA JACKA WALCZAKA zakończyła się sukcesem. Inicjator referendum nie zebrał wymaganej liczby 3570 podpisów i tym samym referendum w Sieradzu nie będzie.