Menu / szukaj

Żądamy ronda w Borysławicach

O INICJATYWIE

Od wielu lat lokalna społeczność Gminy Miasta i Błaszki podkreśla potrzebę przebudowy drogi krajowej nr 12 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice, gdyż jest to jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w naszej gminie, gdzie doszło już do wielu wypadków.
Mimo wielokrotnie zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, zarówno ze strony mieszkańców, jak również władz samorządowych gminy Błaszki, sprawa nie doczekała się dotąd oczekiwanej finalizacji ze względu na brak środków finansowych. Choć tłumaczenie GDDKiA jest logiczne, to niestety nie możemy oszczędzać kosztem życia i zdrowia ludzi i czekać w nieskończoność.
Budowa małego ronda zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi.Na wspomnianym skrzyżowaniu panuje wzmożony ruch pojazdów. Dochodziło tutaj do licznych wypadków. Na początku 2012 roku, na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu, doszło do tragicznego wypadku, zderzył się bus wiozący Polaków wracających z pracy w Niemczech z ciężarówką wyładowaną złomem. Osiem osób zostało rannych w tym trzy ciężko, dwa samochody zostały zniszczone oraz ścięty został słup trakcji elektrycznej. Na początku 2013 roku, doszło również w tym miejscu  do śmiertelnego potrącenia 85-letniej mieszkanki Borysławic.
Jak już wspominałem po drodze krajowej nr 12 z dużą prędkością poruszają się samochody zarówno osobowe jak i ciężarowe. Jadące bardzo szybko pojazdy stanowią zagrożenie dla kierowców włączających się do ruchu, ale szczególnie dla tych zjeżdżających w drogę wojewódzką nr 449, dlatego małe rondo byłoby w miarę tanim i idealnym rozwiązaniem w tym miejscu.

Na pewno to nie będzie łatwa walka, ale do odważnych świat należy! Tym razem stawka jest bardzo duża, dlatego potrzebna jest duża mobilizacja. Na Facebooku powstał Fanpage inicjatywy o nazwie ŻĄDAMY RONDA W BORYSŁAWICACH. Każdy może polubić stronę inicjatywy i wesprzeć nas w walce.

MOJE DZIAŁANIA

Drogą mailową zwróciłem się o wsparcie w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę małego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice w Gminie Błaszki do wszystkich Parlamentarzystów z naszego regionu. W dniu 22.12.2012r. interpelację w tej sprawie otrzymali Posłowie:

 • Biernat Andrzej, PO
 • Dunin Artur, PO
 • Hanajczyk Agnieszka, PO
 • Łuczak Mieczysław Marcin, PSL
 • Mastalerek Marcin, PiS
 • Matuszewski Marek, PiS
 • Olejniczak Cezary, SLD
 • Pacholski Michał Tomasz, RP
 • Polak Piotr, PiS
 • Schreiber Grzegorz, PiS
 • Tomczyk Cezary, PO
 • Woźniak Tadeusz, SP
 • Senator Michał Seweryński, PiS
 • Poprosiłem również o pomoc Panią Jolantę Szczypińską, PiS


Ze względu na fakt, że nasza gmina graniczy z województwem wielkopolskim, zwróciłem się w dniu 27.12.2012r. z prośbą o wsparcie nas do Posłów z okręgu wyborczego nr 36 (Kalisz) oraz do Senatora z tego regionu.
Interpelacje ws. budowy małego ronda w Borysławicach otrzymali Posłowie:

 • Adamczak Małgorzata, PO
 • Aleksandrzak Leszek, SLD
 • Borowiak Łukasz, PO
 • Dera Andrzej, SP
 • Dziedziczak Jan, PiS
 • Kłosowski Krzysztof, RP
 • Orzechowski Maciej, PO
 • Racki Józef, PSL
 • Rogacki Adam, PiS
 • Walkowski Piotr, PSL
 • Witczak Mariusz, PO
 • Ziemniak Wojciech, PO
 • oraz Pan Senator Witold Jan Sitarz, PO.


W dniu 7 stycznia 2013 roku interpelacje ws. budowy małego ronda w Borysławicach otrzymali:

 • Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
 • Wojewoda Łódzki
 • Marszałek Województwa Łódzkiego


W dniu 2 lutego 2013 roku interpelacje ws. budowy małego ronda w Borysławicach otrzymali   Posłowie z okręgu wyborczego nr 10 (Piotrków Trybunalski) oraz okręgu wyborczego nr 9 (Łódź)

 • Domaracki Marek, RP
 • Macierewicz Antoni, PiS
 • Ostrowski Artur, SLD
 • Ozga Krystyna, PSL
 • Radziszewska Elżbieta, PO
 • Rutkowska Dorota, PO
 • Seliga Dariusz, PiS
 • Telus Robert, PiS
 • Witko Marcin, PiS
 • Godson John Abraham, PO
 • Grabarczyk Cezary, PO
 • Jagiełło Jarosław Tomasz, niez.
 • Joński Dariusz, SLD
 • Kotliński Roman, RP
 • Kwiatkowski Krzysztof, PO
 • Niemczyk Małgorzata, PO
 • Śledzińska-Katarasińska Iwona, PO
 • Tomaszewski Jan, PiS
 • Waszczykowski Witold, PiS


W dniu 2 lutego 2013 roku interpelacje ws. budowy małego ronda w Borysławicach otrzymał Pan Sławomir Nowak- Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Odpowiedź z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Odpowiedź z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


W dniu 2 lutego 2013 roku interpelacje ws. budowy małego ronda w Borysławicach otrzymali   Posłowie Parlamentu Europejskiego z naszego regionu:

 • SARYUSZ-WOLSKI Jacek
 • SKRZYDLEWSKA Joanna
 • WOJCIECHOWSKI Janusz


13 lipca 2013 roku wystosowałem drogą elektroniczną wniosek do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o zgłoszenie propozycji przebudowy drogi krajowej nr12 z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice do najbliższej aktualizacji „Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych” i wygospodarowanie środków finansowych na realizację pełnej procedury projektowej i ostateczną realizację zadania.

Wniosek do GDDKiA o wpisanie budowy ronda do programu redukcji ofiar śmiertelnych.
Wniosek do GDDKiA o wpisanie budowy ronda do programu redukcji ofiar śmiertelnych.

Wymijająca odpowiedź z GDDKiA .

Odpowiedź z GDDKiA w Warszawie
Odpowiedź z GDDKiA w Warszawie


W związku z niespójnymi i nielogicznymi odpowiedziami jakie GDDKiA udzielała Parlamentarzystom zwróciłem się do Pana Premiera Donalda Tuska o interwencję do GDDKiA w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice.

List do Pana Premiera Donalda Tuska

List do Premiera RP w sprawie budowy ronda w miejscowości Borysławice
List do Premiera RP w sprawie budowy ronda w miejscowości Borysławice

Odpowiedź z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Odpowiedź z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Odpowiedź z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


W dniu 18 stycznia 2014 roku wystosowałem drogą elektroniczną pisma do Parlamentarzystów o interwencję do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice. Poprosiłem Parlamentarzystów o skierowanie interpelacji do Pana Premiera o wygospodarowanie w budżecie państwa środków finansowych na realizację pełnej procedury projektowej i ostateczną realizację zadania.


WSPARLI MNIE

BURMISTRZ GMINY I MIASTA BŁASZKI PIOTR ŚWIDERSKI
BURMISTRZ GMINY I MIASTA BŁASZKI PIOTR ŚWIDERSKI
BURMISTRZ GMINY I MIASTA BŁASZKI PIOTR ŚWIDERSKI
Odpowiedź od Burmistrza GiM Błaszki Piotra Świderskiego<br />na moją interpelację
Odpowiedź od Burmistrza GiM Błaszki Piotra Świderskiego
na moją interpelację

WŁADZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WOJEWODA ŁÓDZKI JOLANTA CHEŁMIŃSKA
WOJEWODA ŁÓDZKI JOLANTA CHEŁMIŃSKA
WOJEWODA ŁÓDZKI JOLANTA CHEŁMIŃSKA
Odpowiedź jaką uzyskała Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska z GDDKiA Oddział w Łodzi
Odpowiedź jaką uzyskała Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska z GDDKiA Oddział w Łodzi

Moja reakcja na pismo skierowane przez GDDKiA Oddział w Łodzi do Pani Wojewody Jolanty Chełmińskiej

Moja reakcja na pismo skierowane przez GDDKiA Oddział w Łodzi do Pani Wojewody Jolanty Chełmińskiej
Moja reakcja na pismo skierowane przez GDDKiA Oddział w Łodzi do Pani Wojewody Jolanty Chełmińskiej

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WITOLD STĘPIEŃ
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WITOLD STĘPIEŃ
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WITOLD STĘPIEŃ
Pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przekazaniu mojej interpelacji do GDDKiA Oddział w Łodzi
Pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przekazaniu mojej interpelacji do GDDKiA Oddział w Łodzi

PARLAMENTARZYŚCI PE

POSEŁ PE – JOANNA SKRZYDLEWSKA PLATFORMA OBYWATELSKA

 

POSEŁ PE – JOANNA SKRZYDLEWSKA
POSEŁ PE – JOANNA SKRZYDLEWSKA
Interpelacja jaką Pani Poseł skierowała do GDDKiA w Warszawie
Interpelacja jaką Pani Poseł skierowała do GDDKiA w Warszawie
Odpowiedź jaką Pani Poseł otrzymała od GDDKiA w Warszawie
Odpowiedź jaką Pani Poseł otrzymała od GDDKiA w Warszawie

PARLAMENTARZYŚCI RP

POSEŁ RP – MAREK MATUSZEWSKI PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
POSEŁ RP – MAREK MATUSZEWSKI
POSEŁ RP – MAREK MATUSZEWSKI
Zapytanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Zapytanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Odpowiedź Macieja Jankowskiego – podsekretarza  stanu w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej

POSEŁ RP – PIOTR POLAK PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
POSEŁ RP – PIOTR POLAK
POSEŁ RP – PIOTR POLAK
POSEŁ RP – CEZARY TOMCZYK PLATFORMA OBYWATELSKA
POSEŁ RP -CEZARY TOMCZYK
POSEŁ RP -CEZARY TOMCZYK
Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł Cezary Tomczyk z GDDKiA w Warszawie
Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł Cezary Tomczyk z GDDKiA w Warszawie
POSEŁ RP – ANDRZEJ BIERNAT PLATFORMA OBYWATELSKA
POSEŁ RP – ANDRZEJ BIERNAT
POSEŁ RP – ANDRZEJ BIERNAT
POSEŁ RP – ARTUR DUNIN PLATFORMA OBYWATELSKA
POSEŁ RP – ARTUR DUNIN
POSEŁ RP – ARTUR DUNIN
Interpelacja Pana Posła do GDDKiA w Warszawie
Interpelacja Pana Posła do GDDKiA w Warszawie
Zapytanie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy ronda w miejscowości Borysławice
Zapytanie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy ronda w miejscowości Borysławice

Odpowiedź Tadeusza Jarmuziewicza – sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 POSEŁ RP – AGNIESZKA HANAJCZYK PLATFORMA OBYWATELSKA
POSEŁ RP -AGNIESZKA HANAJCZYK
POSEŁ RP -AGNIESZKA HANAJCZYK
POSEŁ RP – CEZARY OLEJNICZAK SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
POSEŁ RP – CEZARY OLEJNICZAK
POSEŁ RP – CEZARY OLEJNICZAK
Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł Cezary Olejniczak z GDDKiA w Warszawie
Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł Cezary Olejniczak z GDDKiA w Warszawie
Pismo Pana Posła Cezarego Olejniczaka do Premiera w sprawie ronda
Pismo Pana Posła Cezarego Olejniczaka do Premiera w sprawie ronda
Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
SENATOR RP – MICHAŁ SEWERYŃSKI PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
SENATOR RP – MICHAŁ SEWERYŃSKI
SENATOR RP – MICHAŁ SEWERYŃSKI
Odpowiedź jaką otrzymał Pan Senator Michał Seweryński z GDDKiA w Łodzi
Odpowiedź jaką otrzymał Pan Senator Michał Seweryński z GDDKiA w Łodzi
SENATOR RP – PRZEMYSŁAW BŁASZCZYK PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
SENATOR RP – PRZEMYSŁAW BŁASZCZYK
SENATOR RP – PRZEMYSŁAW BŁASZCZYK
Oświadczenie skierowane przez Pana Senatora Przemysława Błaszczyka do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka oraz do pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego
Oświadczenie skierowane przez Pana Senatora Przemysława Błaszczyka do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka oraz do pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego
Odpowiedź udzielona Panu Senatorowi
Odpowiedź udzielona Panu Senatorowi

 

 

INICJATYWA W MEDIACH