Menu / szukaj

 KIM JESTEŚMY ?

Ruch Ludzi Dobrej Woli to nieformalna grupą osób, które z jakichś powodów poświęcają swój czas i umiejętności na pomoc innym ludziom, i chcą robić to w zespole. Dobrze zorganizowana drużyna jest w stanie uczynić więcej dobra niż wszyscy jej członkowie osobno. RLDW jest przedsięwzięciem non profit. Nie jest zależny od żadnych innych organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych. Można powiedzieć, że RLDW bliski jest tym, którzy twierdzą, że człowiek powinien czynić dobro, dzielić się z innymi nadzieją i miłością. Szczególnie ważne jest dla nas chrześcijańskie przykazanie miłości, które znajduje swój odpowiednik także w innych doktrynach etycznych i religijnych. Za ważne i cenne uznajemy nauczanie Jana Pawła II. Jesteśmy przy tym otwarci na wszystkich, niezależnie od wiary, płci, rasy i przekonań, którzy chcą pomóc i nie zamierzają szkodzić. Otwarci na wszystkich ludzi dobrej woli.

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność RLDW opiera się na niesieniu pomocy drugiej osobie, organizowaniu akcji charytatywnych, włączaniu się w szczytne inicjatywy, których głównym celem pomoc innym. RLDW przygotowuje również kilka postulatów czyli propozycji konkretnych zachowań. Raz proponujemy gromadzenie pieniędzy na dowolny szczytny cel, innym razem np. udział w wolontariacie czy honorowe oddawanie krwi. Postulaty są na ogół dobierane w ten sposób, aby każdy – niezależnie od wieku, możliwości, ilości wolnego czasu czy sytuacji finansowej – mógł któryś z nich zrealizować. Działalność RLDW dotyczy także realizacji innych założeń, w szczególności rozwijania zalet swego charakteru.

ORGANIZACJA

Ciałem decyzyjnym RLDW jest jego koordynator. Założycielem RLDW i pierwszym koordynatorem był Michał Świgoń. Od stycznia 2006 roku koordynatorem Ogólnopolskiego Ruchu Ludzi Dobrej Woli jest Karol Rajewski. Jednak najważniejszą pozycję w strukturze Ruchu zajmują jego szeregowi działacze – „Ludzie Dobrej Woli”. To oni najwięcej działają, to oni są sensem i istotą RLDW. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby, które chcą nam pomóc, a nie mają pewności, czy będą mogły i chciały robić to sumiennie, zostały sympatykami RLDW. Dla usprawnienia działań i ich zdecentralizowania mogą być powoływane oddziały terenowe Ruchu, którymi kieruje szef oddziału powoływany przez koordynatora RLDW.
Jeśli chcesz wspólnie spróbować czynić to, co intuicyjnie rozumiemy jako dobro to dołącz do nas na Facebooku:

KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

KONTAKT

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy lub ma jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące RLDW, może je rozwiać, kontaktując się z nami.
Piszcie na adres mailowy: karol_rajewski@onet.eu


Życie Bytomskie Nr 47 21-11-2005

Nasza pierwsza notka prasowa – miejski tygodnik ukazujący się w Bytomiu i w Radzionkowie opisał akcję porządkowania protestanckiego cmentarza przeprowadzoną przez katowickie ognisko RLDW.

Życie Bytomskie Nr 47 21-11-2005
Życie Bytomskie Nr 47 21-11-2005
 Gość Niedzielny Nr 48/2005 27-11-2005

Informacja o „Akcji Cmentarz” znalazła się również w gliwickim, diecezjalnym dodatku do „Gościa Niedzielnego” – największego tygodnika katolickiego w Polsce.

Gość Niedzielny Nr 48/2005 27-11-2005
Gość Niedzielny Nr 48/2005 27-11-2005
Suplement – grudzień 2005

„Suplement” – miesięcznik studentów Uniwersytetu Śląskiego. Tematem numeru grudniowego jest „Wolontariat” – nie zapomniano o działalności studentów z ogniska katowickiego RLDW. W jednym z tekstów znalazła się obszerna wzmianka o Ruchu oraz rozmowa z koordynatorem RLDW, Michałem Świgoniem.

Gazeta Wyborcza (Zielona Góra) 11-1-2006

W zielonogórskim wydaniu „Gazety Wyborczej” znajdziemy bardzo ciepły artykuł opowiadający o jednym z sympatyków Ruchu oraz o naszej inicjatywie.

Gazeta Wyborcza (Zielona Góra) 11-1-2006
Gazeta Wyborcza (Zielona Góra) 11-1-2006
Dziennik Łódzki – mutacja sieradzka – 31-12-2005

Dziennik Łódzki na stronach swego sieradzkiego wydania poinformował o wynikach akcji dobroczynnej organizowanej przez Karola Rajewskiego – Człowieka Dobrej Woli.

DZIENNIK ŁÓDZKI -31 grudnia 2005 roku
DZIENNIK ŁÓDZKI -31 grudnia 2005 roku
Przewodnik Katolicki – 51/2005

„Przewodnik Katolicki” – najstarszy polski tygodnik społeczno-religijny również poinformował o wynikach akcji ogniska w Sieradzu

PRZEWODNIK KATOLICKI -18 grudnia 2005 roku
PRZEWODNIK KATOLICKI -18 grudnia 2005 roku
Opiekun-dwutygodnik Diecezji Kaliskiej- 1(199)06

Opiekun-najpopularniejszy dwutygodnik Diecezji Kaliskiej opublikował na swoich łamach obszerny artykuł na temat koncertu charytatywnego „Uśmiech na gwiazdkę” i pomocy członków RLDW.

OPIEKUN-DWUTYGODNIK DIECEZJI KALISKIEJ – 1 stycznia 2006 roku
OPIEKUN-DWUTYGODNIK DIECEZJI KALISKIEJ – 1 stycznia 2006 roku
DZIENNIK ŁÓDZKI (21 lutego 2006 roku)

Artykuł o szefie Ludzi Dobrej Woli

DZIENNIK ŁÓDZKI -21 lutego 2006 roku
DZIENNIK ŁÓDZKI -21 lutego 2006 roku
Dziennik Łódzki – (30 sierpnia 2006)

Artykuł prasowy o ogólnopolskiej akcji charytatywnej RLDW „Ręce dla Bartka”

DZIENNIK ŁÓDZKI -30 sierpnia 2006 roku
DZIENNIK ŁÓDZKI -30 sierpnia 2006 roku
Głos Wielkopolski – (17 listopada 2008)
Głos Wielkopolski – (17 listopada 2008)
Głos Wielkopolski – (17 listopada 2008)