Menu / szukaj

Żądamy sygnalizacji świetlnej dla Błaszek

O INICJATYWIE

W lutym 2012 roku zwróciłem się do mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki z gorącą prośbą o pomoc i wsparcie mojej osoby w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez instalację sygnalizacji świetlnej przy drodze krajowej nr 12 w Błaszkach.
Droga nr 12 przebiegająca przez stolicę naszej gminy z roku na rok staje się coraz bardziej niebezpieczna. Od wielu lat lokalna społeczność Gminy i Miasta i Błaszki podkreślała potrzebę usytuowania takiej sygnalizacji. Według danych z 1 września 2011 roku miasto liczy 2408 mieszkańców. Jest to, więc obszar o wzmożonym ruchu pieszych i skupisko wielu obiektów użyteczności publicznej. Przedmiotową jezdnię przekraczają osoby dorosłe i dzieci przemieszczające się codziennie do kościoła, banków, pawilonów handlowych, restauracji, na plac targowy, stadion sportowy, do szkół, przedszkoli, na dworzec autobusowy, pocztę, cmentarz oraz do Urzędu Gminy. To najbardziej ruchliwe, a tym samym niebezpieczne miejsce w Błaszkach. Ze względu na duże natężenie ruchu na drodze krajowej nr 12 inicjatywa ta miała ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne były bowiem dalece niewystarczające i stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki, jak i podróżnych.
Mimo wielokrotnie zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, zarówno ze strony mieszkańców, jak również władz samorządowych gminy Błaszki, sprawa nie doczekała się oczekiwanej finalizacji.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zwróciłem się z prośbą o pomoc do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i poprosiłem również o interwencję w tej sprawie naszego Burmistrza, Parlamentarzystów i mieszkańców naszej gminy.
W ten właśnie sposób rozpocząłem wspólną batalię o zainstalowanie w Błaszkach sygnalizacji świetlnej.
W celu lepszej komunikacji na swoim profilu na fb stworzyłem wydarzenie
” ŻĄDAMY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ DLA BŁASZEK” oraz powstała  strona na facebooku poświęcona inicjatywie
Fanpage wydarzenia na Facebooku


MOJE DZIAŁANIA

13 lutego 2012 roku wysłałem interpelacje  do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi i w Warszawie

Już 16 lutego 2012 roku otrzymałem odpowiedź z GDDKiA w Warszawie

O wsparcie poprosiłem również władze naszej Gminy i Miasta Błaszki, Senatora oraz Parlamentarzystów z naszego regionu. Nie wszyscy zareagowali, ale z pomocą przyszli Parlamentarzyści z innych stron Polski.

W związku z rozbieżnościami w udzielanych odpowiedziach przez GDDKiA  wystosowałem   pismo  do GDDKiA w Łodzi

Poniżej odpowiedź na moje pismo

W związku z coraz większymi rozbieżnościami i niejasnościami w udzielanych odpowiedziach przez GDDKiA ale i  także Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wystosowałem  kolejne pismo  do GDDKiA w Warszawie i  Łodzi

Poniżej odpowiedź na moje pismo

MÓJ APEL DO RADNYCH GMINY I MIASTA BŁASZKI PODCZAS SESJI RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI- 28 sierpnia 2012 roku

21 września 2012 GDDKiA oddział w Łodzi ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Błaszki.

WSPARLI MNIE

 BURMISTRZ GMINY I MIASTA BŁASZKI- PIOTR ŚWIDERSKI

Pan Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki od wielu lat zabiega o poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście.
Wysłał do GDDKiA w Łodzi pismo w tej sprawie i otrzymał poniższą odpowiedź.

SENATOR RP – MICHAŁ  SEWERYŃSKI 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆPOSEŁ RP – PIOTR POLAK
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Pan Poseł Piotr Polak również aktywnie włączył się w naszą inicjatywę. W prasie pojawił się artykuł na ten temat

Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł  Piotr Polak  z GDDKiA w Łodzi

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia ministra -na zapytanie nr 4729 w sprawie zakończenia realizacji budowy i funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 12 w Błaszkach,
woj. łódzkie

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


POSEŁ RP – GRZEGORZ SCHREIBER
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

POSEŁ RP – MIECZYSŁAW ŁUCZAK
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE


POSEŁ RP – ROBERT TELUS
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

POSEŁ RP – MAREK MATUSZEWSKI
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł  Marek Matuszewski
z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Transportu Morskiego

POSEŁ RP – CEZARY TOMCZYK
PLATFORMA OBYWATELSKA

Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł  Cezary Tomczyk  z GDDKiA w Łodzi

W związku z rozbieżnościami w udzielanych odpowiedziach przez GDDKiA Pan Poseł wystosował kolejne pismo . Poniżej  odpowiedź jaką otrzymał  z GDDKiA w Łodzi

POSEŁ RP – JOLANTA SZCZYPIŃSKA
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Odpowiedź jaką otrzymała Pani Poseł  Jolanta Szczypińska  z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Transportu Morskiego

 Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia ministra -na zapytanie nr 4683 w sprawie uruchomienia sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Błaszki

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

POSEŁ RP – ANDRZEJ BIERNAT
PLATFORMA OBYWATELSKA

Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł  Andrzej Biernat z GDDKiA w Łodzi

POSEŁ RP – ARTUR DUNIN
PLATFORMA OBYWATELSKA

Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł  Artur Dunin z GDDKiA w Łodzi

 

POSEŁ RP – MICHAŁ PACHOLSKI
RUCH PALIKOTA

Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł  Michał Pacholski z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Transportu Morskiego

POSEŁ RP – CEZARY OLEJNICZAK
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Odpowiedź jaką otrzymał Pan Poseł  Cezary Olejniczak z GDDKiA w Warszawie

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 4749 w sprawie nieuruchomienia sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 12 w Błaszkach w pow. sieradzkim

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RADNA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO -IRENA NOWACKA
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Odpowiedź jaką otrzymała  Pani Radna Irena Nowacka  z GDDKiA w Łodzi

INICJATYWA W MEDIACH

NAD WARTĄ -24 lutego 2012 roku

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM -
1 marca 2012

NAD WARTĄ -9 marca 2012 roku

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM -
30 lipca 2012

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY SIERADZ.COM.PL
sieradz.com.pl

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM -
23 sierpnia 2012

NAD WARTĄ -7 września 2012 roku

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM
1 października  2012 roku

TYGODNIK SIEDEM DNI
31 października 2012 roku

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM
26 listopada  2012 roku

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY NASZE MIASTO SIERADZ
26 listopada  2012 roku

NAD WARTĄ -5 grudnia 2012 roku

DZIENNIK ŁÓDZKI- 8 stycznia 2013

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY SIERADZ.COM.PL
29 marca 2013
sieradz.com.pl

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY SIERADZ.COM.PL
19 czerwca 2013
sieradz.com.pl

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM
20 czerwca 2013

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY SIERADZ.COM.PL
2 lipca 2013
sieradz.com.pl

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY SIERADZ.COM.PL
6 lipca 2013
sieradz.com.pl

 TYGODNIK NAD WARTĄ- 31.10.2013r.

Tygodnik „Nad Wartą”-31.10.2013r.
Tygodnik „Nad Wartą”-31.10.2013r.

FINAŁ

Wystąpienie Pana Posła Grzegorza Schreibera w Sejmie RP na temat wybudowanej sygnalizacji świetlnej w Błaszkach

Wystąpienie Pana Posła Grzegorza Schreibera w Sejmie RP
Wystąpienie Pana Posła Grzegorza Schreibera w Sejmie RP

Inicjatywa społeczna Żądamy sygnalizacji świetlnej dla Błaszek zakończyła się ogromnym sukcesem. Po wielu perturbacjach 6 lipca 2013 roku uruchomiono sygnalizację.