Menu / szukaj

Uśmiech na gwiazdkę


KONCERT CHARYTATYWNY „UŚMIECH NA GWIAZDKĘ” 2002

Karol Rajewski i Radosław Popłonikowski
Karol Rajewski i Radosław Popłonikowski

Pomysł na zorganizowanie akcji charytatywnej, z której dochód przeznaczany będzie corocznie na zakup upominków gwiazdkowych dla dzieci, których nie zawsze odwiedza Święty Mikołaj, zrodził się w mojej głowie latem 2002 roku. Już od początku września trwały gorączkowe przygotowania do rozpoczęcia zbiórki pieniędzy na ten cel. Początki były bardzo trudne. W realizacji tego pomysłu pomagali mi nauczyciele oraz dyrekcja Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach. Kiedy udało się zgromadzić potrzebne pieniądze, podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu koncertu charytatywnego, stanowiącego swoiste podziękowanie dla sponsorów i ludzi o dobrych sercach, którzy podarowali naszym dzieciom uśmiech na gwiazdkę. Koncert odbył się w  czwartek 12 grudnia 2002 r. Cała impreza trwała ponad dwie i pół godziny. Na scenie wystąpiła młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum,  nauczyciele, oraz absolwenci obu szkół. Gwiazdą wieczoru był  aktor z serialu „Plebania”- pan Radosław Popłonikowski, który ze swoją córką wystąpił charytatywnie. W sumie  podczas pierwszej akcji udało się zebrać ponad 4000 złotych. Całkowity dochód przeznaczony został na gwiazdkowe prezenty dla osiemdziesięciu sześciu dzieci z obydwu szkół.

Echo 2002r.
Echo 2002r.

Artykuł prasowy o koncercie


KONCERT CHARYTATYWNY „UŚMIECH NA GWIAZDKĘ” 2003

Uśmiech na gwiazdkę 2003
Uśmiech na gwiazdkę 2003

W 2003 roku zorganizowaliśmy drugą edycję akcji charytatywnej ?Uśmiech na gwiazdkę? Już we wrześniu wspólnie z koleżankami i kolegami ze szkoły podstawowej i gimnazjum  podjęliśmy  rozmowy z księdzem proboszczem Eugeniuszem Jakubowskim w celu powołania do życia zespołu charytatywnego. Nawiązaliśmy również w tym celu współpracę z dyrektorem Caritas Diecezji Kaliskiej- księdzem dyrektorem Sławomirem Grześniakiem.14 października 2003 roku udało nam się powołać do życia Zespół Charytatywny  Parafii Gruszczyce. Wtedy dopiero rozpoczęły się gorączkowe starania o zgromadzenie jak największej sumy pieniędzy. Zdecydowaliśmy się wystąpić z pismem do  firm i prywatnych ludzi z prośbą o wsparcie naszej akcji. Zwróciliśmy się także z ta samą prośbą do nauczycieli  obydwu szkół. Środki na akcję zbierane były również poprzez sprzedaż pysznych ciasteczek Tofinków oraz  rozprowadzanie naklejek z logiem akcji. Przeprowadziliśmy również kwestę w Kościele w Wojkowie i w Gruszczycach. W ciągu trzech miesięcy   udało się zebrać prawie 7000 zł i pozyskać dary o przybliżonej łącznej wartości 2000 zł..Ostatnim etapem i zwieńczeniem akcji charytatywnej „Uśmiech na gwiazdkę” był finałowy koncert, który odbył się 5 grudnia 2003 roku na sali gimnastycznej w Gruszczycach. Na tę uroczystość zaprosiliśmy sponsorów, władze gminy, dyrekcję pobliskich szkół, radnych, rodziców, nauczycieli, uczniów i oraz mieszkańców okolicznych wiosek.  Podczas koncertu można było podziwiać piękne kompozycje florystyczne zaprojektowane przez siostry Śniegula oraz wystawę lampionów witrażowych autorstwa pani Pastusiak. Patronat medialny nad koncertem  objęło Radio Łódź oraz TVP Oddział w Łodzi. Koncert trwał 3 godziny. Podczas koncertu zbierane były datki do puszek na naszą akcję. Jak co roku poprosiliśmy wychowawców o wytypowanie dzieci, którym w tym roku zakupimy za zebrane pieniądze paczki na gwiazdkę. Ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach wytypowano  97 osób, którzy dostali prezent na gwiazdkę. Wartość jednej paczki  to około 60 zł .


AKCJA CHARYTATYWNA „UŚMIECH NA GWIAZDKĘ” 2004

Trzecia edycja akcji charytatywnej ” Uśmiech na gwiazdkę” rozpoczęła się we wrześniu 2004 roku. Nie rozpoczynaliśmy jej jednak z pustym kontem, ponieważ spora suma pieniędzy została z poprzedniego roku.  Pomimo tego nie spoczęliśmy na laurach, tylko zabraliśmy się za pozyskiwanie nowych środków finansowych. Już we wrześniu rozprowadzaliśmy wśród młodzieży plany lekcji. Zwróciliśmy się także z  oficjalnym pismem do sponsorów oraz do nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  oraz Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach o wsparcie naszych działań. Środki finansowe na akcję zbierane były również, tak jak w poprzednim roku, poprzez sprzedaż okolicznościowych ciasteczek „Tofinków”. Ponadto młodzież z gimnazjum kwestowała przed Kościołem w Wojkowie i w Gruszczycach. Ponad trzydziestu wolontariuszy z gimnazjum rozprowadzało także  specjalne okolicznościowe pocztówki. Dzięki staraniom wielu ludzi zebrano ponad 5000 zł .Wszystkie pieniądze przekazano na zakup słodyczy i piórników z wyposażeniem dla stu uczniów z obydwu szkół.


KONCERT CHARYTATYWNY „UŚMIECH NA GWIAZDKĘ” 2005

Uśmiech na gwiazdkę 2005
Uśmiech na gwiazdkę 2005

Czwarta edycja akcji charytatywnej ” Uśmiech na gwiazdkę” rozpoczęła się we wrześniu 2005 roku. W tym roku akcji nie rozpoczynaliśmy z pustym kontem, ponieważ spora suma pieniędzy została z poprzedniej akcji. Do dyspozycji organizacji pozostała kwota 517,85 zł oraz zgromadzone pieniądze na koncie Caritas Diecezji Kaliskiej o łącznej kwocie 1500 zł. Pomimo tego nie spoczęliśmy na laurach tylko zabraliśmy się za pozyskiwanie środków finansowych. Podobnie jak w tamtym roku już we wrześniu rozprowadzano wśród uczniów gimnazjum opracowane plany lekcji. W ten sposób pierwsze pieniądze zasiliły konto akcji. Następnie poprosiliśmy dyrekcję Caritas Diecezji Kaliskiej na zezwolenie na dokonywanie wpłat na konto Caritas. Dyrekcja pozytywnie rozpatrzyła naszą prośbę. Zwróciliśmy się więc z  oficjalnym pismem do sponsorów o wsparcie naszych działań. Zwróciłem się także z prośbą do nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  i Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach  o wsparcie finansowe naszej akcji. Koordynatorką zbiórki w gimnazjum była pani Renata Iszczek a w szkole podstawowej pani Jolanta Marcjanik. Środki na akcję zbierane były również poprzez sprzedaż okolicznościowych ciasteczek „Toffinek”. Pieniądze na akcję zbierane były również w Kościele w Wojkowie i w Gruszczycach. Przed kościołem kwestowały dzieci z przygotowanymi specjalnymi  identyfikatorami. Zdecydowaliśmy się wtedy na zamówienie  specjalnych okolicznościowych pocztówek. Rozprowadzane one były przez prawie 80 wolontariuszy z  gimnazjum na terenie parafi Wojków, Gruszyczce i Wągłczew. Do naszej akcji włączyli się również członkowie Ruchu Ludzi Dobrej Woli z ogniska sieradzkiego, którego jestem szefem. Marcin Bodych, Krzysztof Wlizło i Michał Cieślak ,  przy współpracy zemną zorganizowali zbiórkę pieniędzy w sieradzkim markecie Sedal i II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu. W ramach akcji zorganizowano 26 listopada 2005 roku koncert charytatywny. Na scenie wystąpiła młodzież z gimnazjum i szkoły podstawowej w Gruszczycach. Zaprezentowali się również absolwenci, lokalne zespoły wokalne i taneczne. Na koncercie wystąpiły gościnnie dwa zespoły : zespół hard rockowy MY z Sieradza i bluesowy SMUCHKY z Brąszewic. Koncert poprowadziła Katarzyna Wierucka, uczennica klasy czwartej szkoły podstawowej i Mateusz Głuszczak, uczeń klasy drugiej gimnazjum. W przygotowaniu scenografi pomagli mi: Bartłomiej Paś, uczeń LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, Małgorzata Zdun uczennica LO w Błaszkach oraz Filip Toruński, Mateusz Głuszczak, Patryk Koliński i Przemek Koliński, Paulina Gajewska i Marta Kawa uczniowie PG w Gruszczycach. Scenariusz koncertu opracowywany był przy współpracy z Marią Bednarczyk z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Podczas  koncertu zbierane  były fundusze na akcję m.in. sprzedawano bilety, pocztówki, kalendarze. Nauczyciele szkoły podstawowej zorganizowali nawet  mini kawiarenkę w której sprzedawali kawę, herbatę i ciasta upieczone przez rodziców gimnazjalistów . Wśród przybyłych gości były władze gminy, na czele z  Burmistrzem Gminy i Miasta Błaszki  Panem Krzysztofem Stępińskim, nauczyciele, księża z diecezji kaliskiej, sponsorzy, członkowie RLDW oraz mieszkańcy powiatu sieradzkiego. W sumie ponad 600 osób. Już dawno Gruszczyce nie widziały takich tłumów. W sumie zebrano ponad 12000 zł, zakupiono upominki gwiazdkowe i plecaki dla 120 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Gruszczycach, zorganizowano letni wypoczynek w Karkonoszach i Czechach dla 80 dzieci z obydwu szkół oraz przekazano zabawki dla przedszkola w Gruszczycach i oddziału przedszkolnego we Włocinie.


Zakupy artykułów na paczki dla dzieci

 

 

 

 

 

Artykuły prasowe na temat koncertu


 KONCERT CHARYTATYWNY „UŚMIECH NA GWIAZDKĘ” 2006

Uśmiech na gwiazdkę 2006
Uśmiech na gwiazdkę 2006

Pomimo wielu przeszkód, ziściło się moje marzenie i dzięki nieocenionej pomocy ks. kanonika Jerzego Mikołajewskiego mogła mieć miejsce V edycja akcji charytatywnej Uśmiech na gwiazdkę. W tym roku organizowana była przez Zespół Charytatywny Parafii Gruszczyce i Katolickie Stowarzyszenie Rodzina z Wojkowa i zwieńczona  finałowym koncertem charytatywnym, który odbył się 17 grudnia 2006 roku o godzinie 17.00 w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wojkowie.Podczas koncertu wystąpiła młodzież , klerycy, lokalne zespoły i soliści. Patronat nad akcją i koncertem objął  Caritas Diecezji Kaliskiej. W tym roku do pomocy włączył się także Powiatowy Ośrodek Kultury z Sieradza, który zadbał o nagłośnienie imprezy. scenariusz koncertu opracowała Beata Małolepsza. Na koncercie obecni byli sponsorzy, sekretarz GiM Błaszki i Radny Rady Powiatu Sieradzkiego-Piotr Świderski, wicedyrektor PG Gruszczyce-Renata Nowak, wicedyrektor SP Gruszczyce-Anna Matusiak, dyrektor PG Błaszki-Marek Król, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Błaszkach-Maria Zajda, radni GiM Błaszki, Radna Rady Powiatu Sieradzkiego-Kazimiera Gotkowicz , nauczyciele: Anna Wojciechowska, Marzena Fryncel, Teresa Pluta, Teresa Pęczek, Jolanta Marcjanik, Katarzyna Wietrzyk, Angelika Olszewska, Alina Królak, Urszula Wierucka, młodzież, dzieci i lokalna społeczność. W sumie z całej akcji udało się zebrać około 10.000zł. Część z tych pieniędzy przeznaczona została na zakup upominków gwiazdkowych dla 116 dzieci z najuboższych rodzin z parafii Gruszczyce, Wojków i Wągłczew oraz na drobne upominki dla 50 samotnych starszych ludzi. Pozostała kwota przeznaczona zostanie prawdopodobnie na wypoczynek dla dzieci.

Artykuły prasowe na temat koncertu


 ZAWIESZENIE AKCJI CHARYTATYWNEJ „UŚMIECH NA GWIAZDKĘ”

Było mi bardzo trudno podjąć decyzje o zawieszeniu tej wspaniałej akcji ,ale po przykrych doświadczeniach z 2006 roku stwierdziłem, że niestety zamiast przynosić uśmiech, zaczęła być narzędziem różnych dziwnych rozgrywek.
Od wielu lat akcja charytatywna ” Uśmiech na gwiazdkę” niosła pomoc dzieciom, ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Gruszczycach. W ubiegłym roku zbieg okoliczności, ale może i celowe działanie sprawiło, że dzieci dla których dziesiątki wolontariuszy zbierały pieniądze na świąteczne paczki musiały wybierać, gdzie być, ponieważ w tym samym dniu zorganizowano akcję charytatywną-Jarmark Świąteczny w Błaszkach.
Także nauczyciele, którzy przez lata współorganizowali tą akcję, postawieni zostali przed trudnym wyborem. W Wojkowie był koncert na rzecz dzieci, które uczą-a w Błaszkach dla… no właśnie trudno powiedzieć kogo. Sami nie wiedzieli czy zbierali dla dzieci z Afryki, czy dla biednych dzieci z Polski. Ponieważ byli zobligowani do pomocy w organizacji Jarmarku Świątecznego w Błaszkach, wybrali drugą imprezę.
Także wiele dzieci musiało wystąpić w Błaszkach i nie miało możliwości zaśpiewania dla swoich kolegów ze szkoły. Najbardziej załamała mnie sytuacja, kiedy musiałem przeprowadzić bardzo długą rozmowę z młodą zapłakaną dziewczyną, która nie potrafiła dokonać wyboru i pytała dlaczego tak się dzieje, że jakaś niewidzialna dłoń postawiła ją i innych przed tak trudnym wyborem. Sam nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Nigdy nie odważył bym się wykorzystać dzieci do osobistych rozgrywek-jednak inni nie mieli skrupułów.
W tym roku myślałem, żeby przenieść całą akcję do Sieradza i zmienić nieco jej formułę-ale po długich namysłach stwierdziłem, że może warto przeczekać ten trudny okres i poczekać na lepsze czasy. Może wreszcie pęknie ten chory niewidzialny ‚UKŁAD” i nie będzie się zabijać cennych inicjatywy tylko dlatego, że ten kto je robi jest uczciwym człowiekiem spoza „układu”.
Reasumujac ustąpiłem pola popisu dla tych, którzy w 2006 roku wyszli z tak wielką i szczytną inicjatywą, którą mieli kontynuować…mieli…