Menu / szukaj

Koncert charytatywny „Raz na Ludowo”Pierwszy z cyklu koncertów charytatywnych, jakie w życiu zorganizowałem nosił ciekawą nazwę- „Raz na ludowo”.Odbył się on w 2001 roku, kiedy pełniłem funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum w Gruszczycach. Wspólnie z dyrekcją, nauczycielami i moimi wychowankami z dnia na dzień zorganizowaliśmy mini koncert, z którego dochód w wysokości 400 zł  przekazany zostały na pomoc materialną dla ucznia Szkoły Podstawowej w Gruszczycach, którego rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji losowej.
To właśnie była pierwsza i mała iskierka, która roznieciła ogromne pokłady siły i wrażliwości na ludzką krzywdę , które spoczywały w moim sercu. Wtedy naprawdę zaczęło się coś dziać w naszej cichej miejscowości Gruszczyce. Koncert charytatywny „Raz na Ludowo” zainicjował cykl koncertów „Uśmiech na Gwiazdkę”, z których dochód przeznaczany był co roku na zakup upominków gwiazdkowych dla dzieci z najuboższych rodzin z gminy Błaszki.

Występ zespołu „DUKAT” podczas koncertu charytatywnego „Raz na Ludowo”
Występ zespołu „DUKAT” podczas koncertu charytatywnego „Raz na Ludowo”