Menu / szukaj

BURMISTRZ „LEPSZY” OD ZASTĘPCY

29 października 2014 roku, interweniowałem u Burmistrza w sprawie Pani Danuty Bączyńskiej, której władze naszej gminy nagle wszczęły postępowanie administracyjne, celem odebrania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym w Suliszewicach.
Pani Danuta Bączyńska dokonała opłaty za zezwolenia w dniu 29 września 2014 roku. Zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu, opłata jest wnoszona na rachunek Gminy w równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.  Pan Krzysztof Stępiński uznał, że opłata została dokonana z uchybieniem ustawowemu terminowi, a tym samym winna być wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia. Moja interwencja przyniosła dziwny skutek. Tym razem sam Pan Burmistrz znalazł czas i wydał decyzję o umorzeniu postępowania. Problem w tym, że chyba nie ma czasu na rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoro w uzasadnieniu pisze, że wpłata została dokonana 29 października 2014 roku ( czyli prawie miesiąc po terminie) i umarza postępowanie. Pragnę zauważyć, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi okoliczność nieterminowego uregulowania opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 w zw. z art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia.
Jednym słowem cyrk na kółkach. Zastępca Burmistrza wszczyna postępowanie, choć wpłata została dokonana przed terminem 30 września czyli 29 września 2014 roku, a jego szef Burmistrz umarza postępowanie choć  ponoć ustalił, że wpłaty dokonano dopiero 29 października 2014 roku. Gdyby tak było jak ustalił Pan Burmistrz, to tym razem on naruszyłby prawo umarzając postępowanie. Powyższy przykład jasno pokazuje jak działa Urząd Gminy i Miasta Błaszki i jakie decyzje wydaje. Proponuję naszej kochanej władzy, żeby zajęła się pracą a nie pisaniem listów i przeglądaniem profili internetowych, bo takie wysokie wynagrodzenia zobowiązują m.in. do przestrzegania przepisów prawa.
Przypomnę,że Pani Danuta Bączyńska naraziła się naszej władzy bo jest  koordynatorką i inicjatorem protestów społecznych przeciw budowie elektrowni wiatrowych i kolei dużych prędkości, a teraz popiera moją kandydaturę na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki. Czytaj dalej

Europoseł Janusz Wojciechowski w Błaszkach

23 listopada 2014 roku w Błaszkach odbyło się spotkanie z Januszem Wojciechowskim, sędzią, byłym prezesem Najwyższej Izby Kontroli, posłem na Sejm II kadencji, wicemarszałkiem IV kadencji Sejmu, deputowanym do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII i VIII kadencji, członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Janusz Wojciechowski na przykładach pokazywał obecną patologię w działaniach państwa. Udzielił również poparcia mojej kandydaturze na urząd  Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki i zaapelował do mieszkańców naszej gminy o głosowanie na mnie 30 listopada 2014 roku. W spotkaniu uczestniczył również Wiceprezydent Sieradza i szef struktur powiatowych PiS Rafał Matysiak, Kazimiera Gotkowicz-radna Rady Powiatu Sieradzkiego oraz członek Zarządu PiS,przedstawiciele NSZZ RI „Solidarność” na czele z  Prezesem Jerzym Dęgą oraz Starosta Sieradzki Pan Dariusz Olejniki Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki Pan Krzysztof Stępiński. Przyjazd Pana Janusza Wojciechowskiego był także okazja dla mnie do spotkania się z mieszkańcami Błaszek i przedstawienia im  mojego programu wyborczego. Czytaj dalej

Zawady: Spotkanie wyborcze

W sobotę 22 listopada 2014 roku, jako kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, spotkałem się  z mieszkańcami miejscowości Zawady. Całość zorganizował Michał Kołodziejczak-świeżo wybrany radny Gminy i Miasta Błaszki. Wspólnie podziękowaliśmy za głosy i dyskutowaliśmy o sprawach ważnych dla mieszkańców naszej gminy. Spotkanie było okazją do przedstawienia mojego programu wyborczego. Mieliśmy szansę podziwiać pięknie wyremontowaną remizę strażacką. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i oddane na mnie i Michała głosy. Liczę na Was 30 listopada 2014 roku.

Tłumy na spotkaniu wyborczym w Orzeżynie

20 listopada 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie wyborcze po ogłoszeniu wyników wyborów. W powietrzu czuje się już  zmianę. Olbrzymia frekwencja pokazuje, że ludzie wreszcie uwierzyli, że 30 listopada 2014 roku może nastąpić historyczna zmiana w Gminie Błaszki, bo swoim bardzo dobrym wynikiem wyborczym, udowodniłem że jest to realne i w zasięgu ręki. Zaskoczeniem dla mnie było przybycie na spotkanie Wójta Gminy Wróblew Pana Tomasza Woźniaka. Cieszy jednak fakt, że gospodarze innych gmin chcą też być świadkami zmian, które dzieją się w naszej małej Ojczyźnie. Na spotkanie z mieszkańcami przybył również Pan Poseł Piotr Polak. Całość zorganizował Michał Kołodziejczak-świeżo wybrany radny Gminy i Miasta Błaszki. Wspólnie podziękowaliśmy za głosy i dyskutowaliśmy o sprawach ważnych dla mieszkańców naszej gminy. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i oddane na mnie i Michała głosy. Liczę na Was 30 listopada 2014 roku. Musimy obalić błaszkowski układ.

Kamienna: spotkanie wyborcze

We wtorek 11 listopada 2014 roku, jako kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, spotkałem się  z mieszkańcami miejscowości Kamienna. Spotkanie to zorganizowała Pani Danuta Bączyńska- moja kandydatka na Radną Rady Gminy i Miasta Błaszki z okręgu nr 7 (Brzozowiec, Kamienna ? Kolonia, Kamienna ? Wieś, Suliszewice). W spotkaniu uczestniczył Pan Poseł Piotr Polak, Wieńczysław Kaźmierczak-kandydat PiS do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Na spotkanie przybył również Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki Pan Krzysztof Stępiński. Dyskusja była bardzo merytoryczna i owocna. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie.

Niedoń: spotkanie wyborcze

W poniedziałek 10 listopada 2014 roku, jako kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, udałem się na spotkanie wyborcze do miejscowości Niedoń. Spotkanie to zorganizował Pan Ireneusz Widerski- mój kandydat na Radnego Rady Gminy i Miasta Błaszki z okręgu nr 12 (Emilianów, Jasionna, Łubna – Jakusy, Łubna – Jarosłaj, Niedoń, Sudoły). Serdecznie dziękuję wszystkim za tak liczną obecność i ciekawą dyskusję. Czytaj dalej

Sędzimirowice: spotkanie wyborcze

W niedzielę 9 listopada 2014 roku, jako kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, spotkałem się  z mieszkańcami miejscowości Sędzimirowice. Spotkanie to zorganizowała Pani Anna Stefaniak- moja kandydatka na Radną Rady Gminy i Miasta Błaszki z okręgu nr 10 (Kobylniki, Korzenica, Morawki, Mroczki Małe, Nacesławice, Sędzimirowice). Dyskusja była wyjątkowo gorąca. Serdecznie dziękuję wszystkim za tak liczną obecność i słowa poparcia. Czytaj dalej

Spotkanie wyborcze w Kalinowej z policją w tle

W sobotę 8 listopada 2014 roku, jako kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, udałem się na spotkanie z mieszkańcami miejscowości Kalinowa. Spotkanie to zorganizowała Pani Beata Drewniak-Sałata- moja kandydatka na Radną Rady Gminy i Miasta Błaszki z okręgu nr 3 (Chabierów , Chociszew, Garbów, Golków, Gorzałów, Kalinowa) oraz kandydat do Rady Powiatu Sieradzkiego- Pan Dariusz Mikołajczyk. W spotkaniu uczestniczył  Pan Wieńczysław Kaźmierczak-kandydat PiS do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Na spotkanie przybył również Pan Waldemar Mikołajczyk- radny Rady Gminy i Miasta Błaszki. Niestety rozpoczęcie spotkania próbowała uniemożliwić grupa osób spoza Kalinowej, dlatego wezwana została policja. Po interwencji policji mogłem spokojnie kontynuować spotkanie. Dyskusja była bardzo owocna. Serdecznie dziękuję wszystkim za liczną obecność i wstawienie się w mojej obronie. Przepraszam, że doszło do takich scen, ale nie pomyślałem, że ktoś może planować tego typu ataki na moją osobę i zlekceważyłem kwestie bezpieczeństwa, a przecież od 25 września 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Sieradzu prowadzi dochodzenie o przestępstwo określone w  art. 190 § 1 k.k. w sprawie skierowania pod moim adresem gróźb karalnych i powinienem uważać. Po dzisiejszym incydencie zrozumiałem, że gra toczy się o dużą stawkę i muszę mieć się na baczności.  Teraz wiem,że żeby wygrać te wybory-to muszę tylko do nich dożyć.

Czytaj dalej

Karol Rajewski-kandydat Przyjazny Rodzinie

7 listopada 2014 roku, przedstawiciele Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wręczyli mi Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie . Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny powołuje sieć wojewódzkich i powiatowych pełnomocników kampanii „Rodzina ma głos!”. Pełnomocnicy dokonują przeglądu list kandydatów pod kątem ich zaangażowania w dotychczasowej działalności społecznej, samorządowej lub parlamentarnej, otwartości na współpracę z zapleczem społecznym w czasie kampanii i po wyborach, kierowania się w życiu deklarowanymi wartościami. Wskazane przez pełnomocników kandydatury podlegają zatwierdzeniu przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Lista osób certyfikowanych będzie pomocą w dokonaniu właściwego wyboru przez osoby, dla których rodzina jest najważniejsza. Czytaj dalej

Włocin: spotkanie wyborcze

W piątek 7 listopada 2014 roku, jako kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, spotkałem się  z mieszkańcami miejscowości Włocin. Spotkanie to zorganizował Pan radny Waldemar Mikołajczyk- mój kandydat na Radnego Rady Gminy i Miasta Błaszki z okręgu nr 8 (Kije, Kopacz, Pęczek, Wcisło, Włocin Wieś Marianów, Włocin – Kolonia, Włocin – Wieś, Wojków, Wojków Borek). Dyskusja była gorąca, ale owocna. Serdecznie dziękuję wszystkim za tak liczną obecność i słowa poparcia. Szczególnie dziękuję młodym ludziom, którzy wygospodarowali swój czas, by przybyć na spotkanie.