Menu / szukaj

Zalew Sarny

O INICJATYWIE

Mała retencja wodna jest bardzo ważnym elementem strategii rozwoju Gminy i Miasta Błaszki, dlatego od wielu lat władze gminy zabiegają o budowę zbiornika retencyjnego „SARNY” na rzece Trojanówce (dopływie rzeki Prosny) o powierzchni 20,0 ha i pojemności 300,0 tys. m3. To przedsięwzięcie ma głównie na celu poprawę bilansu wodnego naszego regionu, zabezpieczenie potrzeb wodnych rolnictwa i ochronę wód przed zanieczyszczeniem. Akwen oddziaływać będzie na środowisko, tworzyć się będą siedliska zwierząt i ptactwa wodnego oraz wpłynie on na zwiększenie atrakcyjności naszej gminy, rozwój turystyki, wędkarstwa i sportów wodnych.

Choć istnieją śmiałe plany budowy tego zbiornika, to do tej pory, nie udało się zrealizować tego zadania ponieważ opracowanie i realizacja programu małej retencji wymaga znacznych środków finansowych. Jeszcze nikt nie wie, kiedy powstanie nasze „błaszkowskie morze”, ale my już dziś możemy wyrazić swoje poparcie dla planów budowy zbiornika retencyjnego „SARNY” na rzece Trojanówce.


MOJE DZIAŁANIA

Wniosek o budowę zbiornika retencyjnego Sarny
Wniosek o budowę zbiornika retencyjnego Sarny

 

Odpowiedź Burmistrza na interpelacje w sprawie budowy zalewu SARNY.
Odpowiedź Burmistrza na interpelacje w sprawie budowy zalewu SARNY.
Kolejna odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki na mój wniosek w sprawie budowy zbiornika retencyjnego Sarny
Kolejna odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki na mój wniosek w sprawie budowy zbiornika retencyjnego Sarny

INICJATYWA W MEDIACH