Menu / szukaj

Żądamy modernizacji boiska w Gruszczycach

O INICJATYWIE

Kibice i sympatycy Towarzystwa Sportowego Gruszczyce oraz uczniowie i absolwenci obydwu gruszczyckich szkół wielokrotnie zwracali się do mnie z prośbą o pomoc i interwencję, w sprawie modernizacji boiska piłkarskiego znajdującego się w pobliżu Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II i Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach , na którym rozgrywane są mecze naszej drużyny sportowej.
Wychodząc naprzeciw prośbom o interwencję w sprawie kompleksowej modernizacji boiska w Guszczycach skierowałem interpelację do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki Pana Piotra Świderskiego w sprawie modernizacji boiska znajdującego się w pobliżu Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II i Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach, mającego służyć rozwojowi Towarzystwa Sportowego Gruszczyce oraz uczniom pobliskich szkół.
Zwróciłem się do gospodarza naszej gminy o uwzględnienie i wygospodarowanie w budżecie środków na modernizację przedmiotowego boiska piłkarskiego w Gruszczycach. Taka inwestycja sprawi, że nasze lokalne środowisko piłkarskie wzbogaci się o nowy obiekt, który wydatnie pomoże młodzieży rozwijać sportowe zainteresowania i talenty.
Wszyscy, którym zależy na rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Błaszki wiedzą, że posiadamy bardzo wielu zdolnych i obiecujących zawodników, którzy nie wszędzie mają możliwości rozwoju i osiągania sportowych sukcesów. Młodzi piłkarze, którzy mimo ogromnego talentu czują się niedowartościowani, często rzucają sport, który mógł stać się powodem do dumy ich samych i całego naszego środowiska. W Gruszczycach nie brakuje talentów, ale godziwego miejsca do uprawiania sportu jakim jest piłka nożna.
Zagospodarowana wysiłkiem lokalnej społeczności łąka, na której znajduje się obecnie boisko daleko odbiega od standardów jakie powinno spełniać boisko sportowe- podmokły teren, nierówna nawierzchnia, która zagraża bezpieczeństwu grających oraz brak trybun to tylko niektóre z mankamentów tego miejsca.
W pobliskich szkołach jest wiele młodych zdolnych dzieci i tylko brak odpowiednich warunków treningowych sprawia, że nie możemy zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwości rozwijania sportowych zainteresowań i pasji. Modernizacja boiska piłkarskiego nie tylko wzbogaciłaby bazę treningową sportowców Towarzystwa Sportowego Gruszczyce, ale również dałaby szansę rozwoju dla utalentowanej młodzież z pobliskich szkół. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że talentów nie brakuje i na razie mamy naprawdę z czego wybierać. Dbanie o zawodników, interesowanie się ich problemami ? to nie tylko zadanie trenerów, ale także tych, którzy mają wpływ na to, by stworzyć im odpowiednie zaplecze.
Dodatkowym argumentem za uwzględnieniem tej inwestycji w planie budżetu jest właśnie fakt, że ze zmodernizowanego boiska skorzysta także młodzież ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II i Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach, która również jest zainteresowana modernizacją tego obiektu.MOJE DZIAŁANIA

Skierowanie interpelacji do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki-Pana Piotra Świderskiego

Odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki

„Natomiast co do modernizacji boiska to w roku 2011 przekazano Klubowi Sportowemu 5 tys. zł na zakup trawy i prace przy naprawie boiska. Oczywiście stan murawy pozostawia wiele do życzenia(przede wszystkim nierówności) jednak większa modernizacja będzie możliwa w latach późniejszych ze względu na potrzebę przeznaczenia na ten cel znacznych środków finansowych. W obecnej kadencji tego zadania nie ma wpisanego do realizacji. Wiem, że modernizacja jest potrzebna i w nowej kadencji winna się znaleźć do realizacji. Pozdrawiam”

Skierowanie kolejnej interpelacji do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki-Pana Piotra Świderskiego

Odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki

Skierowanie interpelacji do Przewodniczącej Rady  Gminy i Miasta Błaszki Pani Agnieszki Bieńkowskiej.Do dziś dnia nie otrzymałem odpowiedzi.

Skierowanie interpelacji do Radnego Rady Gminy i Miasta Błaszki z Gruszczyc Piotra Jakóbczaka. Identyczne interpelacje skierowałem do  wszystkich radnych Rady  Gminy i Miasta Błaszki.

Skierowanie kolejnej interpelacji do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki-Pana Piotra Świderskiego

Interpelacja do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki
Interpelacja do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki