Menu / szukaj

Apel do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Starostów z Regionu Łódzkiego

Zwróciłem się z otwartym apelem do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Starostów z Regionu Łódzkiego o wspólne wsparcie finansowe inicjatywy społecznej polegającej na ustawieniu w Sieradzu – stolicy powiatu sieradzkiego, rzeźby plenerowej „Fotela Antoine?a” jako pamiątki po Antonim Cierplikowskim, wielkim Polaku, genialnym styliście, kreatorze mody i patriocie będącym inspiracją świata fryzjerstwa. Moim zdaniem ta wspólna inicjatywa przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami i wpłynie korzystnie na promocję naszego regionu w kraju i na całym świecie.

Czytaj dalej

Borysławice: droga pożarowa z progiem zwalniającym dla niepokornych

W dniu 26 października 2014 roku, zwróciłem się do Pana Burmistrza o złożenie stosownych wyjaśnień na temat wybudowanej drogi pożarowej z progiem zwalniającym na działce ewidencyjnej nr 199 w miejscowości Borysławice.
W interpelacji zapytałem dlaczego władze naszej gminy nie pomogły mieszkańcom, którzy domagali się zamknięcia dzikiego przejazdu z troski o bezpieczeństwo własnych dzieci, tylko wybudowały im drogę pożarową przed domem z progiem zwalniającym. Z informacji, jakie udało mi się uzyskać na tej działce nie było nigdy drogi. W dniu 25 czerwca 2014 roku byłem na miejscu i przeraził mnie sposób potraktowania tych ludzi przez urzędników. Droga została nagle wybudowana i utwardzona śmierdzącym materiałem z  jakiś odrzutów w sposób nieprofesjonalny, dlatego zażądałem wszelkiej dokumentacji technicznej tej drogi i atestu materiału użytego do jej budowy. W mojej ocenie droga ta nie spełnia żadnych norm technicznych. Poprosiłem również o całą dokumentację związaną z progiem zbudowanym na tak krótkim odcinku drogi.  Czytaj dalej

Interwencja w sprawie niebezpiecznego zakrętu w Brudzewie

Na prośbę mieszkańców Brudzewa, w dniu 18 września 2014 roku zwróciłem się do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki z wnioskiem o zamontowanie tablic prowadzących U-3a i U-3 b (tzw. sierżantów) na bardzo niebezpiecznym zakręcie w tej miejscowości. Jest to o tyle niebezpieczne miejsce, że kierowcy podczas mgły często wypadają tam z drogi, nie widząc jej końca. Poprosiłem również Pana Burmistrza o rozwiązanie problemu polnej drogi, z której podczas deszczu spływają w tym miejscu ogromne ilości błota powodując poważne zagrożenie utraty zdrowia i życia dla użytkowników tej drogi.
Czytaj dalej

Mieszkańcy Wilczkowic proszą o pomoc w sprawie błotnistej drogi

14 września 2014 roku wystąpiłem z pismem do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki na wniosek mieszkańców miejscowości Wilczkowice, którzy poprosili mnie o interwencję w sprawie drogi gminnej  w kierunku Bukowiny od strony Borysławic, gdzie kończy się asfalt, a zaczyna się błotnista droga.  Stan przedmiotowego odcinka drogi w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym, kiedy intensywnie pada deszcz, śnieg i następują roztopy, uniemożliwia mieszkańcom korzystanie z tej drogi i paraliżuje ich życie codzienne, utrudniając dojazdy do pracy, szkoły, sklepów i innych instytucji. Cierpią na tym także samochody, które narażone są na poważne uszkodzenia. Czytaj dalej

Interwencja w sprawie tragicznego stanu drogi w Żelisławiu

9 września 2014 roku wysłałem pismo do Burmistrza o natychmiastową interwencję i utwardzenie drogi gminnej Żelisław-Wrząca . Stan drogi na odcinku od Żelisławia do najbliższych gospodarstw jest fatalny i każde opady deszczu powodują, że zamienia się ona  w błotnistą maź. Nie można bagatelizować tego problemu, gdyż obecny stan drogi stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia rodzin, które mieszkają przy tej drodze. W przypadku zagrożenia życia przejazd pogotowia ratunkowego tą drogą mógłby być niemożliwy. Liczę na szybką reakcję władz gminy. Czytaj dalej

Egipskie ciemności w gminie Błaszki-interwencja u Burmistrza

24 sierpnia 2014 roku wystosowałem wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki w sprawie „egipskich ciemności” jakie panują w naszej gminie już od dłuższego czasu. Zwróciło się do mnie w tej sprawie bardzo wielu zbulwersowanych tym stanem rzeczy mieszkańców. Skandaliczny pomysł władz na szukanie oszczędności poprzez wyłączenie oświetlenia ulicznego powoduje zagrożenie zdrowia i życia oraz znaczący dyskomfort mieszkańców (pieszych oraz kierowców – użytkowników dróg), wpływając ponadto na negatywny wizerunek naszej gminy wśród osób przyjezdnych. W związku z powyższym zwróciłem się do Pana Burmistrza o natychmiastowe włączenie oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy i Miasta Błaszki.  Czytaj dalej

Interwencja w sprawie ulicy Warszawskiej w Sieradzu

Podczas XLVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego, która odbyła się 21 sierpnia 2014 roku zwróciłem się do Pana Starosty Dariusza Olejnika o natychmiastową interwencję i pomoc mieszkańcom ulicy Warszawskiej w Sieradzu, którzy cierpią z powodu fuszerki drogowej jaką sprezentowały im władze powiatu sieradzkiego w ramach tzw. rewitalizacji starówki.
Ruch uliczny w połączeniu z fatalnie wykonaną i zmienioną nawierzchnią ulicy na kostkę granitową, która jest nierówna, spowodował, że drgania wywołane przejazdem samochodów powodują pękania ścian. Wybudowany i poprawiany próg zwalniający niestety nie przyniósł oczekiwanych efektów.
Czytaj dalej

Interwencja u Burmistrza w sprawie funduszów sołeckich

Do Sołtysów z Gminy i Miasta Błaszki dotarła informacja od Burmistrza o wysokości przypadających danemu sołectwu środków w ramach funduszu sołeckiego. Wszyscy sołtysi wiedzą ile przypada pieniędzy na sołectwo, ale nie wszyscy wiedzą jak po nie sięgnąć.
Przypomnę, że 13 marca 2014 roku ruszyliśmy z naszą inicjatywą  TAK DLA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE BŁASZKI.
Już 27 marca 2014 roku, radni Gminy i Miasta Błaszki po wielu latach zdecydowali się powiedzieć TAK dla funduszu sołeckiego. Czytaj dalej

ZŁOCZEW:”SZACUNEK” DLA GODŁA POLSKI

22 lipca 2014 roku, wystosowałem pismo do Burmistrza Gminy i Miasta Złoczew w sprawie braku poszanowania dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w magistracie w Złoczewie.
Byłem w szoku po przeczytaniu artykułu: „Złoczew wyemituje obligacje” na portalu Sieradz naszemiasto.pl oraz artykułu „Złoczew. Gmina obligacjami spłaci kredyty” na portalu informacyjnym infotydzien.info. Zamieszczony jest tam m.in. materiał fotograficzny z obrad Rady Gminy i Miasta Złoczew na którym widać ewidentnie brak czci i szacunku dla godła narodowego. Na zdjęciach publikowanych przez te portale, jest Pani Burmistrz na tle godła Rzeczypospolitej Polskiej, które  leży w zupełnej poniewierce. Takie wyeksponowanie godła państwowego podczas sesji uwłacza jego godności! Czytaj dalej

Samowolka w Brąszewicach?

16 czerwca 2014 roku zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu o natychmiastowe złożenie stosownych wyjaśnień na temat remontu odcinka drogi powiatowej nr 1707E w miejscowości Brąszewice, ul. Starowiejska. W tym miejscu planowana jest wymianę nawierzchni asfaltowej, jednak wcześniej wzdłuż drogi powiatowej Gmina Brąszewice wybudowała chodniki, ułożyła krawężniki i korytka odwadniające bez stosownej uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w tej sprawie. Ponieważ odpowiedź jaką otrzymałem była niekompletna, to podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Sieradzkiego poprosiłem o wystąpienie do radców prawnych, o wydanie opinii prawnej na temat tego jak udało się władzom gminy Brąszewice wybudować chodniki, ułożyć krawężniki i korytka odwadniające wzdłuż drogi powiatowej przed budynkiem Urzędu Gminy bez stosownej uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w tej sprawie. Czytaj dalej