Menu / szukaj

O mnie

KILKA SŁÓW O MNIE

Imię i nazwisko: Karol Rajewski
Data urodzenia: 27 września 1977
Miejsce urodzenia: Sieradz
Stan cywilny: kawaler
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Stanowisko: Burmistrz Błaszek
matka: Barbara
ojciec: Stanisław- zamordowany w 1983 roku
brat: Artur- żołnierz zawodowy

W wyborach samorządowych w 2006 roku zostałem wybrany radnym powiatu sieradzkiego III kadencji(otrzymałem 288 głosów). Startowałem z listy Prawa i Sprawiedliwości w gminie Błaszki. W radzie powiatu zasiadałem w Komisji Spraw Społecznych, Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Statutowo Regulaminowej.

W wyborach samorządowych w 2010 roku po raz drugi uzyskałem mandat radnego, startując z listy PiS w gminie Błaszki (otrzymałem 451 głosów). W IV kadencji zasiadam w Komisji Spraw Społecznych oraz Budżetu i Finansów.

W wyborach samorządowych w 2014 roku po raz trzeci uzyskałem mandat radnego, startując z listy PiS w gminie Błaszki (otrzymałem 957 głosów).Mandat wygasł w związku z objęciem stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki po II turze wyborów samorządowych.  Pierwsza tura wyborów na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki odbyła się 16 listopada 2014 roku(otrzymałem 2961 głosów), a druga tura 30 listopada 2014 roku (otrzymałem 3513 głosów). 

MOJE WYKSZTAŁCENIE

 • 1992 – 1996 -Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Błaszkach, profil biologiczno-chemiczny;
 •  1997 – 2000 -Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu -kierunek język angielski;
 •  1999 – 2000 -Studia licencjackie na wydziale filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie nauczania języka  angielskiego;
 •  2000 – 2002-Studia magisterskie na wydziale pedagogicznym Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na kierunku   pedagogika w zakresie dydaktyki języków obcych;
 •  2002 – 2003 -Podyplomowe Studia edukacji informatycznej w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Sieradzu;
 •  2006 – 2007-Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w centrum  Doskonalenia Nauczycieli i Kadr-Jadwiga Kałużewska
 •  2007 – 2008-kurs akademicki dla radnych oraz pracowników urzędów administracji publicznej  „Dobra administracja a społeczeństwo równych szans” w  Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, działającego pod patronatem naukowym i dydaktycznym Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
 • 2016-2017- Studia podyplomowe z administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

PEŁNIONE FUNKCJE

 • 2001 – 2006- członek stowarzyszenia ” Społeczny Komitet Budowy Gimnazjum w Gruszczycach”
 • od października 2003 -Przewodniczący Zespołu Charytatywnego Parafii Gruszczyce
 • od października do stycznia 2006-szef sieradzkiego oddziału Ruchu Ludzi Dobrej Woli
 • od stycznia 2006 -szef i koordynator ogólnopolskiego Ruchu Ludzi Dobrej Woli
 • od kwietnia 2006 – członek ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość
 • 2006 – 2012- członek Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • od stycznia 2007- strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszczycach
 • od lutego 2007 – koordynator Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- PEAD
 • 2006 – 2010 -Radny Rady Powiatu Sieradzkiego III kadencji
 • 2006 – 2010- członek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
 • 2010 – 2014 -Radny Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji
 • od 2014- Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
 • od października 2015- Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski”

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2001- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2002- nagroda dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 • 2002- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2003- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2004- nagroda dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 • 2004- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2005- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2006- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2006- nagroda dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 • 2007- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2008- II miejsce w plebiscycie uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach o tytuł „Nauczyciela Roku”
 • 2009- nagroda dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 • 2009- wyróżnienie w postaci statuetki od Burmistrza Gminy I Miasta Błaszki za 10 lat pracy w Publicznym Gimnazjum w Gruszczycach
 • 2009- II miejsce w plebiscycie uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach o tytuł „Nauczyciela Roku”
 • 2010- II miejsce w plebiscycie uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach o tytuł „Nauczyciela Roku”
 • 2011- II miejsce w plebiscycie uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach o tytuł „Nauczyciela Roku”
 • 2012- nagroda dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze