Menu / szukaj

O mnie

KILKA SŁÓW O MNIE

Imię i nazwisko: Karol Rajewski
Data urodzenia: 27 września 1977
Miejsce urodzenia: Sieradz
Stan cywilny: kawaler
Wykształcenie: wyższe magisterskie

W wyborach samorządowych w 2006 roku zostałem wybrany radnym powiatu sieradzkiego III kadencji(otrzymałem 288 głosów). Startowałem z listy Prawa i Sprawiedliwości w gminie Błaszki. W radzie powiatu zasiadałem w Komisji Spraw Społecznych, Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Statutowo Regulaminowej.

W wyborach samorządowych w 2010 roku po raz drugi uzyskałem mandat radnego, startując z listy PiS w gminie Błaszki (otrzymałem 451 głosów). W IV kadencji zasiadam w Komisji Spraw Społecznych oraz Budżetu i Finansów.

W wyborach samorządowych w 2014 roku po raz trzeci uzyskałem mandat radnego, startując z listy PiS w gminie Błaszki (otrzymałem 957 głosów). Mandat wygasł w związku z objęciem stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki po II turze wyborów samorządowych.  Pierwsza tura wyborów na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki odbyła się 16 listopada 2014 roku(otrzymałem 2961 głosów), a druga tura 30 listopada 2014 roku (otrzymałem 3513 głosów).

W wyborach samorządowych w 2018 roku starowałem z Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemia Sieradzka i zdobywając 1162 głosy przeszedłem do II tury wyborów. 4 listopada 2018 roku, w wyniku II tury wyborów samorządowych nie zostałem wybrany Burmistrzem Błaszek (otrzymałem 2.172 głosów).

MOJE WYKSZTAŁCENIE

 • 1992-1996 -Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Błaszkach, profil biologiczno-chemiczny;
 •  1997 -2000 -Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu -kierunek język angielski;
 •  1999-2000 -Studia licencjackie na wydziale filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie nauczania języka  angielskiego;
 •  2000-2002-Studia magisterskie na wydziale pedagogicznym Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na kierunku   pedagogika w zakresie dydaktyki języków obcych;
 •  2002-2003 -Podyplomowe Studia edukacji informatycznej w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Sieradzu;
 •  2006-2007-Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w centrum  Doskonalenia Nauczycieli i Kadr-Jadwiga Kałużewska
 •  2007-2008-kurs akademicki dla radnych oraz pracowników urzędów administracji publicznej  „Dobra administracja a społeczeństwo równych szans” w  Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, działającego pod patronatem naukowym i dydaktycznym Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
 • 2016-2017- Studia podyplomowe z administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 2021- Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum-Szkole Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie.

PEŁNIONE FUNKCJE

 • 2001-2006- członek stowarzyszenia ” Społeczny Komitet Budowy Gimnazjum w Gruszczycach”
 • 2003-2006 -Przewodniczący Zespołu Charytatywnego Parafii Gruszczyce
 • 2006-2014 -szef sieradzkiego oddziału i koordynator ogólnopolskiego Ruchu Ludzi Dobrej Woli
 • 2006-2016 – członek ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość
 • 2006-2012- członek Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • 2007-2017- członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszczycach
 • 2007-2013 – koordynator Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- PEAD
 • 2006-2010 -Radny Rady Powiatu Sieradzkiego III kadencji
 • 2006-2010- członek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
 • 2010-2014 -Radny Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji
 • 2014-2018- Burmistrz Błaszek
 • 2015-2018- Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski”
 • 2016-2018- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew”
 • 2017-2022- członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2001- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2002- nagroda dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 • 2002- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2003- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2004- nagroda dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 • 2004- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2005- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2006- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2006- nagroda dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 • 2007- nagroda uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach i zdobycie tytułu „Nauczyciela Roku”
 • 2008- II miejsce w plebiscycie uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach o tytuł „Nauczyciela Roku”
 • 2009- nagroda dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 • 2009- wyróżnienie w postaci statuetki od Burmistrza Gminy I Miasta Błaszki za 10 lat pracy w Publicznym Gimnazjum w Gruszczycach
 • 2009- II miejsce w plebiscycie uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach o tytuł „Nauczyciela Roku”
 • 2010- II miejsce w plebiscycie uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach o tytuł „Nauczyciela Roku”
 • 2011- II miejsce w plebiscycie uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach o tytuł „Nauczyciela Roku”
 • 2012- nagroda dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
 • 2014- Uhonorowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny tytułem „Samorządowca Przyjaznego Rodzinie”
 • 2015- II miejsce w powiecie sieradzkim w plebiscycie „Samorządowiec Roku 2015″
 • 2015- IV miejsce w plebiscycie Człowiek Roku 2015 Powiatu Sieradzkiego
 • 2015- Odznaczony przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu Honorową Odznaką Miłośnika Ziemi Sieradzkiej
 • 2015- Uhonorowany przez Kapitułę Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej tytułem „Syzyfa Roku 2015″ w kategorii „Burmistrz Roku” za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • 2017- III miejsce w plebiscycie Człowiek Roku 2017 Powiatu Sieradzkiego
 • 2018-II miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego „Oceniamy Władze” w kategorii wojewódzkiej Burmistrz