Menu / szukaj

STOP UKŁADOM W SIERADZKIEM

O INICJATYWIE

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

Inicjatywę społeczną STOP UKŁADOM W SIERADZKIEM rozpocząłem jako radny Rady Powiatu Sieradzkiego. Pełniąc służbę publiczną, byłem zobowiązany do zabiegania o przejrzystości i jawności działań organów administracji publicznej w Powiecie Sieradzkim, a w szczególności  do tego, by zadania i środki publiczne były wykonywane z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
Niestety w gminach i miastach Powiatu Sieradzkiego na stronach urzędów publikuje się informacje o zawieranych umowach wyłącznie z przetargów, czyli powyżej kwoty 30 tys. euro. W ten sposób zwykły szary obywatel nie ma możliwości zobaczyć z kim i za ile są zawierane umowy poniżej tej kwoty. Pozornie małe sumy, składające się na wielkie kwoty, wpływają do prywatnych kieszeni poza jakąkolwiek kontrolą obywateli, zamiast iść na poprawę infrastruktury drogowej, rozwój szkolnictwa, politykę prorodzinną, pomoc potrzebującym i inne potrzeby mieszkańców. Niestety tylko trzech włodarzy pozytywnie zareagowało na mój apel i jako pierwszy rejestr umów ujawnił Prezydent Sieradza Jacek Walczak. Pozostali powiedzieli zdecydowane NIE. Dziś jestem Burmistrzem Gminy i Miasta Błaszki i po uzupełnieniu rejestru umów sam ujawnię je społeczeństwu- bo nie mam nic do ukrycia i chcę, żeby Gmina i Miasto Błaszki dołączyła to grona transparentnych miejsc w naszym powiecie i w Polsce.
Nie mam jednak zamiaru się poddawać. W ramach inicjatywy społecznej STOP UKŁADOM W SIERADZKIEM będę wnioskował ponownie do włodarzy Gmin i Miast z Powiatu Sieradzkiego, by w ramach przejrzystości i jawności działania organów administracji publicznej stworzyli jawny rejestr umów zawieranych przez ich samorząd oraz jego jednostki organizacyjne i udostępnili te rejestry na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na oficjalnej stronie internetowej ich urzędów.
Jeśli zaczniemy przyglądać się umowom, zleceniom, kwotom i osobom ? zapewne znajdą się pieniądze, których do niedawna nie brakowało.
Prawo do ujawniania rejestru umów daje Sąd Najwyższy, który  8 listopada 2012 r.  w bezprecedensowym wyroku (sygn. akt I CSK 190/12) uznał, iż władza nie może chronić personaliów osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostkami samorządu terytorialnego, bo wówczas „cała konstrukcja dostępu do informacji publicznej nie miałaby sensu”. Podejmując decyzję o zawarciu umowy z podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej przedsiębiorca niejako musi mieć świadomość, że treść umowy może być udostępniona (na wniosek, albo bezwnioskowo).
Chciałbym doprowadzić do tego, żeby każdy mieszkaniec Powiatu Sieradzkiego mógł wejść na stronę internetową urzędu, zobaczyć, jak wydawane są publiczne pieniądze i sprawdzić czy zlecenia nie idą z partyjnego czy towarzyskiego klucza. Utworzenie i udostępnienie postulowanego rejestru realnie wzmocni jawność i przejrzystość działania organów i jednostek samorządu, czego efektem będzie wzrost zaufania obywateli do władzy. Poddany społecznej kontroli rejestr będzie też niewątpliwie pożytecznym narzędziem służącym do jeszcze sprawniejszego i efektywniejszego gospodarowania środkami publicznymi.


Realizując naszą inicjatywę korzystam z doświadczeń i pomocy redakcji Dziennika Polskiego, która zainicjowała akcję obywatelską ” KOMU PŁACI WŁADZA”, której celem było wezwanie samorządowców z Krakowa i Małopolski do ujawniania wszystkich umów z prywatnymi osobami i firmami.

MOJE DZIAŁANIA

Na portalu społecznościowym Facebook stworzyłem specjalną stronę poświęconą inicjatywie społecznej STOP UKŁADOM W SIERADZKIEM, której celem jest zachęcanie mieszkańców Powiatu Sieradzkiego do walki o zwiększenie przejrzystości i jawności działań organów administracji publicznej w naszym regionie.


WNIOSKI WYSŁANE DO WŁODARZY Z POWIATU SIERADZKIEGO

WNIOSEK WYSŁANY DO STAROSTY POWIATU SIERADZKIEGO

Odpowiedź Starosty Sieradzkiego- „TAK”

Odpowiedź Starosty Powiatu Sieradzkiego
Odpowiedź Starosty Powiatu Sieradzkiego

 

WNIOSEK WYSŁANY DO PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

Odpowiedź Prezydenta Sieradza- „TAK”

Odpowiedź Pana Prezydenta Sieradza
Odpowiedź Pana Prezydenta Sieradza

 

WNIOSEK WYSŁANY DO BURMISTRZA GMINY I MIASTA BŁASZKI

Odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki- „NIE”

Odpowiedź Burmistrza GiM Błaszki
Odpowiedź Burmistrza GiM Błaszki

 

WNIOSEK WYSŁANY DO PANI BURMISTRZ GMINY I MIASTA ZŁOCZEW

Odpowiedź Pani Burmistrz Złoczewa- „NIE”

Odpowiedź Pani Burmistrz Złoczewa
Odpowiedź Pani Burmistrz Złoczewa

WNIOSEK WYSŁANY DO WÓJTA WRÓBLEWA

Odpowiedź Wójta  Gminy Wróblew- „NIE”

Odpowiedź Wójta Gminy Wróblew
Odpowiedź Wójta Gminy Wróblew

WNIOSEK WYSŁANY DO BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA

BRAK ODPOWIEDZI POMIMO DWUKROTNEGO WYSTOSOWANIA PISM W TEJ SPRAWIE!!!

WNIOSEK WYSŁANY DO WÓJTA GMINY SIERADZ

Odpowiedź Wójta Gminy Sieradz- „NIE”

Odpowiedź wójta Gminy Sieradz
Odpowiedź wójta Gminy Sieradz

WNIOSEK WYSŁANY DO WÓJTA GMINY KLONOWA

Odpowiedź Wójta Gminy Klonowa- „NIE”

WNIOSEK WYSŁANY DO WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW

Odpowiedź Wójta Gminy Goszczanów- „NIE”

Odpowiedź Wójta Gminy Goszczanów
Odpowiedź Wójta Gminy Goszczanów

 

WNIOSEK WYSŁANY DO WÓJTA GMINY BURZENIN

Odpowiedź Wójta Gminy Burzenin- „TAK”

Odpowiedź Wójta Gminy Burzenin
Odpowiedź Wójta Gminy Burzenin

WNIOSEK WYSŁANY DO PANI WÓJT GMINY BRZEŹNIO

Odpowiedź Pani Wójt Gminy Brzeźnio -„NIE”

Odpowiedź Pani Wójt Gminy Brzeźnio
Odpowiedź Pani Wójt Gminy Brzeźnio

WNIOSEK WYSŁANY DO WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE

Odpowiedź Wójta Gminy Brąszewice – „NIE”

Odpowiedź Wójta Gminy Brąszewice
Odpowiedź Wójta Gminy Brąszewice

INICJATYWA W MEDIACH

NAD WARTĄ -30 października 2013 roku

Tygodnik Nad Wartą – 30 października 2013 roku
Tygodnik Nad Wartą – 30 października 2013 roku

 Regionalny Portal Informacyjny sieradz.naszemiasto. pl -4 listopada 2013 roku

Regionalny Portal Informacyjny sieradz.naszemiasto. pl
Regionalny Portal Informacyjny sieradz.naszemiasto. pl