Menu / szukaj

Wakacje z Uśmiechem


Dzięki pieniądzom zebranym podczas akcji charytatywnej „Uśmiech na gwiazdkę”, sprzedaży Wielkanocnych pocztówek oraz pomocy ze strony Urzędu Gminy i Miasta Błaszki, 40 uczniów ze szkoły podstawowej i 40 uczniów gimnazjum w Gruszczycach, wyjechało na wycieczkę w Karkonosze i do Czech. Uczniowie, wytypowani zostali przez wychowawców klas, a dofinansowanie zależało w dużej mierze od sytuacji finansowej rodziców. Do organizacji tego wyjazdu włączyli się dyrektorzy i nauczyciele obu gruszczyckich szkół. Kierownikami wycieczek byli Marzena Fryncel(gimnazjum)i Daniel Wierucki(szkoła podstawowa), a nad bezpieczeństwem dzieci czuwali nauczyciele z obydwu gruszczyckich szkół.