Menu / szukaj

Siłownia Błaszki

O INICJATYWIE

Wychodząc naprzeciw  prośbom młodzieży z Gminy i Miasta Błaszki rozpocząłem  inicjatywę społeczną, której głównym celem jest przekonanie władz Gminy i Miasta Błaszki do uruchomienia na terenie miasta Błaszki ogólnodostępnej siłowni. Wnioskowana siłownia służyłaby szeroko pojętej popularyzacji zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie aktywności fizycznej, stwarzałaby ona dogodne warunki do ruchu, a tym samym byłaby atrakcyjnym sposobem dbania o kondycję fizyczną przez osoby w różnym przedziale wiekowym. Ponadto należy mieć na uwadze, że uruchomienie wnioskowanej siłowni, przyczyniłoby się w istotny sposób do urozmaicenia mieszkańcom naszej gminy form spędzania wolnego czasu. Należy mieć, także na względzie, iż zaoferowanie, przede wszystkim młodzieży w ramach wnioskowanej siłowni, możliwości korzystania ze sprzętu do ćwiczeń, jako propozycja wypełnienia wolnego czasu, może także wpłynąć na zmniejszenie występowania zjawisk społecznie niepożądanych w tej grupie społecznej.
Stworzenie takiej siłowni w Błaszkach stanowiłoby również istotne urozmaicenie i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej. Na uwagę zasługuje również fakt, że ta forma aktywności fizycznej zdobywa dużą popularność w wielu miastach Polski.

MOJE DZIAŁANIA

W dniu 6 listopada skierowałem wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki o uruchomienie ogólnodostępnej siłowni w Błaszkach.

Wniosek do Burmistrza o uruchomienie siłowni w Błaszkach
Wniosek do Burmistrza o uruchomienie siłowni w Błaszkach

Odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki na mój wniosek

Odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki
Odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki

W dniu 22 stycznia 2014 roku skierowałem kolejny wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki o przesłanie szczegółowych informacji na temat siłowni, która zdaniem Pana Burmistrza już działa w Błaszkach.

Wniosek do Burmistrza
Wniosek do Burmistrza

Odpowiedź Burmistrza

Odpowiedź Burmistrza
Odpowiedź Burmistrza

W dniu 26 lutego 2014 roku skierowałem kolejny wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki o przesłanie szczegółowych informacji na temat siłowni, która zdaniem Pana Burmistrza już działa w Błaszkach.

Wniosek do Burmistrza
Wniosek do Burmistrza

Odpowiedź Burmistrza na mój wniosek

Odpowiedź Burmistrza
Odpowiedź Burmistrza

Załącznik do odpowiedzi Burmistrza

Pismo od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błaszkach
Pismo od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błaszkach