Wnioski suszowe razem z protokołami z szacowania szkód z terenu gminy Błaszki w dniu 12 października 2018 roku znowu przekazano Wojewodzie Łódzkiemu. To dlatego, że na 539 zweryfikowanych w Urzędzie Miejskim w Błaszkach wniosków, pracownicy Urzędu Wojewódzkiego zweryfikowali tylko 99, a resztę odesłali bez weryfikacji. Ponieważ w międzyczasie zgodnie z komunikatem Wojewody z dnia 28 września 2018 roku, można było doszacować szkody w uprawach ziemniaka z czego gmina Błaszki jako jedna z trzydziestu gmin w Województwie skrzętnie skorzystała, należało wnioski znowu doszacować.

Dlatego teraz do Wojewody pojechały wnioski poprzednio niezweryfikowane, oraz 53 protokoły po korekcje i 41 protokołów z doszacowaniem strat w uprawach ziemniaka.Przypomnijmy, że do Urzędu Miejskiego w Błaszkach w związku z tegoroczną suszą trafiło od 4 lipca tego roku ponad 600 wniosków. Komisja gminna weryfikowała wnioski, łącznie z kontrolami terenowymi pomiędzy 19-27 lipca. Potem protokoły suszowe wielokrotnie były poprawiane i podpisywane przez rolników. Właśnie na etapie weryfikacji wniosków, pracownicy urzędu i członkowie komisji wielokrotnie byli upominani, iż wnioski suszowe powinny zawierać straty w kukurydzy i ziemniakach. W tamtym czasie zgodnie z wytycznymi Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ziemniaki nie mogły być szacowane. Urząd Miejski informację powyższą przekazywał wyżej, ale bez powodzenia. W efekcie prac Komisji wnioski suszowe po raz pierwszy zostały do Wojewody dostarczone 28 sierpnia 2018 roku. Teraz, kiedy wnioski rolników o zaliczenie strat w uprawach ziemniakach zostały uwzględnione, często ziemniaków już dawno nie ma na polach bo zostały wykopane, dlatego burmistrz w dniu 11 października 2018 roku wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego zawierające niezadowolenie z prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wojewodę Łódzkiego prac w zakresie szacowania strat wynikłych na skutek suszy. W piśmie zawarte zostało również żądanie sprawiedliwego przeprowadzenie procedury szacowania szkód w oparciu o wcześniej złożone wnioski zawierające wykaz wszystkich upraw prowadzonych przez poszkodowanych rolników, a nie w oparciu o szacowanie w terenie upraw, które już zostały zebrane.