Menu / szukaj

Umowa na dodatkowe kruszywo podpisana

Właśnie została podpisana umowa na zakup i dostawę kruszywa kamiennego łamanego do remontu ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Błaszki. To druga umowa i dostawa kruszywa na drogi w tym roku. Wcześniej jeszcze w lutym dokonano zakupu 8300 ton kruszywa za 458 077,00 złotych z dostawą do 31 października 2018 roku. Radni na wniosek burmistrza we wrześniu zwiększyli wysokość środków przeznaczonych na drogi i wtedy zdecydowano o dodatkowym zakupie kruszywa. Na drogi idzie coraz więcej kruszywa, bo się nie wymywa, nie kurczy, nie pyli i może w przyszłości stanowić podstawę do lepszego utwardzenia drogi. Szacuje się, że z pierwszej dostawy kruszywa wykonano naprawę blisko 20 kilometrów dróg. Tym razem zakupiono kruszywo za kwotę 91 954,80 zł, z czego tysiąc ton frakcji 0-31,5 mm i 500 ton frakcji 0-63 mm. Umowa ma być zrealizowana do 15 grudnia 2018 roku. Ponieważ jest duży problem z kruszywem w kopalniach, rozpoczęcie dostawy będzie możliwe z chwilą odblokowania możliwości jego zakupu. Równolegle w roku 2018 z kruszywa wykonano 3 drogi gminne za kwotę 197 599,50 zł. Podsumowując naprawy i wykonanie dróg w tej technologii, można zauważyć, że kruszywo odgrywa coraz większą rolę przy pracach na drogach w gminie Błaszki. Jeśli warunki pozwolą, to do końca roku z pomocą kruszywa wykonanych będzie łącznie 25 kilometrów dróg za kwotę prawie 750 000,00 zł, to będzie o 6 kilometrów dróg z kruszywa więcej niż w roku ubiegłym.

Karol Rajewski