Menu / szukaj

Udział w Kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu

W dniu 6 marca 2015 roku wraz z doradcą do spraw samorządowych Panem Jackiem Walczakiem, spotkałem się z samorządowcami z całej Polski na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W ramach Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego odbyły się zgromadzenia Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Województw RP i Unii Miasteczek Polskich. Gmina Błaszki do niedawna była członkiem Związku Gmin Wiejskich RP, a w lutym radni na mój wniosek przyjęli uchwałę o wstąpieniu do Związku Miast Polskich.  Gościem pierwszego dnia była prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz. Pani premier uczestniczyła w uroczystej kolacji z samorządowcami z całego kraju. W piątek natomiast w kongresie wziął udział prezydent RP Bronisław Komorowski, który objął też patronat honorowy nad obchodami 25-lecia samorządności w Polsce. oraz prof. Jerzy Buzek.  Podczas Kongresu wystosowano przesłanie do rządzących, w którym jest zawarta wizja docelowa samorządu terytorialnego na następne lata. Uczestniczyłem w walnych zgromadzeniach porganizacji samorządowych, w tym wyborczych.
Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego jest centralnym wydarzeniem jubileuszu reformy samorządowej, uznawanej powszechnie za jeden z największych sukcesów polskich przemian ustrojowych. Wraz z samorządowcami z całej Polski podsumowaliśmy 25 lat samorządowej Polski i podejmowaliśmy dyskusję o nowych wyzwaniach i niezbędnych warunkach do skutecznego realizowania zadań samorządowych.

Karol Rajewski