Menu / szukaj

Szatnie z zapleczem sanitarnym dla sportowców z Kalinowej

Pod koniec 2016 roku pojawił się pomysł na rozwiązanie problemów sportowców z Kalinowej. Z pomysłem wystąpili sami sportowcy po kolejnym spotkaniu ze mną podczas którego rozmawialiśmy o problemach i perspektywach rozwoju sportu w tamtym terenie. Pomysł był tym bardziej cenny, że kładący kres nieprawdziwym informacjom jakobym był nieprzychylny dla klubu sportowego LKS Kalinowa. Sportowcy wiedząc o problemach finansowych gminy poprosili o zorganizowanie szatni dla sportowców najlepiej w nowym budynku, który powstał by na terenie boiska sportowego w Kalinowej. Jednocześnie co jest wyjątkowe, wskazali źródła finansowania tej inwestycji. Zaproponowali, aby na ten cel przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży nieruchomości po byłej agronomówce w Kalinowej. Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom aktywnej grupy mieszkańców miejscowości Kalinowa, po długich i żmudnych procedurach przygotowawczych, które miały na celu uporządkowaniu prawne terenu obok boiska, opublikowany został wykaz  nieruchomości przygotowanych do sprzedaży. A są nimi:
1) Nieruchomość gruntowa o nr ewidencyjnym działki 479, położona w miejscowości Kalinowa, zabudowana jest starym budynkiem mieszkalno-usługowym. Działka jest uzbrojona w media (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja). Bezpośredni dojazd drogą powiatową lub dojazdową.
2) Działki nr ewidencyjny 82, 83, 84 i 85, położone w miejscowości Kalinowa, objęte są decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki nr GRB 7331/57/09 z dnia 31.07.2009 r. na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczo-garażowych, wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdami indywidualnymi. Do każdej działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom fizycznym i prawnym, które spełniają wymagania określone w art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) i złożą stosowny wniosek o nabycie w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błaszkach pokój nr 18, tel. 43 829 09 44.
Całkowity dochód ze sprzedaży tych nieruchomości zostanie przekazany przeze mnie na budowę nowoczesnych szatni wraz z zapleczem sanitarnym na boisku sportowym w Kalinowej.
Może powstanie nowej bazy dla sportowców będzie sygnałem dla mieszkańców, że warto marzyć i przejawiać inicjatywę, bo tylko dzięki takiemu myśleniu, a nie ciągłemu narzekaniu można zmieniać otoczenie na lepsze.

Karol Rajewski