Menu / szukaj

Samowolka w Brąszewicach?

16 czerwca 2014 roku zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu o natychmiastowe złożenie stosownych wyjaśnień na temat remontu odcinka drogi powiatowej nr 1707E w miejscowości Brąszewice, ul. Starowiejska. W tym miejscu planowana jest wymianę nawierzchni asfaltowej, jednak wcześniej wzdłuż drogi powiatowej Gmina Brąszewice wybudowała chodniki, ułożyła krawężniki i korytka odwadniające bez stosownej uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w tej sprawie. Ponieważ odpowiedź jaką otrzymałem była niekompletna, to podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Sieradzkiego poprosiłem o wystąpienie do radców prawnych, o wydanie opinii prawnej na temat tego jak udało się władzom gminy Brąszewice wybudować chodniki, ułożyć krawężniki i korytka odwadniające wzdłuż drogi powiatowej przed budynkiem Urzędu Gminy bez stosownej uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w tej sprawie. W dniu dzisiejszym otrzymałem szokującą odpowiedź, że działanie wójta gminy Brąszewice należy uznać za nieprawidłowe. Sprawa jest rozwojowa, bo z pasa drogi powiatowej wycięto również 10 zdrowych drzew. Powiatowy Zarząd Dróg na mój wniosek wystosował już pismo do Wójta Gminy Brąszewic, o udzielenie szczegółowych informacji i wyjaśnienie sprawy wycinki przedmiotowych drzew.

Opinia prawna
Opinia prawna
Urząd Gminy Brąszewice i wykonana „rewitalizacja”
Urząd Gminy Brąszewice i wykonana „rewitalizacja”

 

 

 

Karol Rajewski