Menu / szukaj

Karol Rajewski-kandydat Przyjazny Rodzinie

7 listopada 2014 roku, przedstawiciele Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wręczyli mi Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie . Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny powołuje sieć wojewódzkich i powiatowych pełnomocników kampanii „Rodzina ma głos!”. Pełnomocnicy dokonują przeglądu list kandydatów pod kątem ich zaangażowania w dotychczasowej działalności społecznej, samorządowej lub parlamentarnej, otwartości na współpracę z zapleczem społecznym w czasie kampanii i po wyborach, kierowania się w życiu deklarowanymi wartościami. Wskazane przez pełnomocników kandydatury podlegają zatwierdzeniu przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Lista osób certyfikowanych będzie pomocą w dokonaniu właściwego wyboru przez osoby, dla których rodzina jest najważniejsza. Własnoręcznym podpisem potwierdziłem, że po objęciu funkcji Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki zobowiązuję się do:

  • Pełnego zaangażowania w pracę na rzecz wspólnoty, która powierzyła mi mandat.
  • Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.
  • Wspierania małżeństwa (związku kobiety i mężczyzny) oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci.
  • Podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych.
  • Wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją.
  • Promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego.
  • Wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach dla rozwoju rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją normami, zasadami i wartościami.
  • Dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi, według zasady roztropności, oszczędności i celowości ich wydawania.
  • Finansowania w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty.
  • We wszystkich działaniach publicznych kierowania się prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.

Szczegóły inicjatywy na stronie: http://www.rodzinamaglos.pl

Karol Rajewski