Menu / szukaj

Rada Powiatu Sieradzkiego rozstrzygnie, czy zmiana apteki pełniącej dyżury całodobowe odbyła się bez wymaganej prawem procedury

W dniu 18 sierpnia 2014 roku, poprosiłem Wojewodę Łódzkiego o natychmiastową interwencję w sprawie dokonania zmiany apteki pełniącej dyżury całodobowe w mieście Sieradz. 14 sierpnia 2014 roku na stronie Starostwa Powiatowego w Sieradzu ( www.powiat-sieradz.pl) pojawiła się informacja cyt.: „Od poniedziałku 18 sierpnia zmienia się apteka pełniąca dyżury całodobowe dla mieszkańców Sieradza. Dotychczas dyżury całodobowe pełniła Apteka Pod Aniołem przy al. Pokoju 11, jednak począwszy od 18 sierpnia, w związku z jej czasowym zamknięciem, obowiązki te przejmie apteka Nowe Kwiaty Polskie, mieszcząca się przy al. Grunwaldzkiej 1B. Począwszy od tego dnia do odwołania apteka Nowe Kwiaty Polskie czynna będzie przez całą dobę”. Moim zdaniem władze Powiatu Sieradzkiego naruszyły art. 94. ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o prawie farmaceutycznym. Zgodnie z art. 94 ust. 2 „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala, w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego”. Powyższa decyzja o zmianie apteki pełniącej dyżury całodobowe została podjęta bez zgody Rady Powiatu Sieradzkiego. 20 sierpnia 2014 roku Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał przedmiotową skargę Radzie Powiatu Sieradzkiego z prośbą o jej rozpatrzenie w zakresie posiadanych kompetencji i przesłanie Wojewodzie Łódzkiemu kopii zawiadomienia, o którym mowa w art. 238 § 1 Kpa (uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego).

Karol Rajewski