Pod koniec września Starosta Powiatu Sieradzkiego poinformował mnie, że nie udało się wyłonić wykonawcy zadania na remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszkach w kierunku msc Sędzimirowice na który przekazałem powiatowi milion złotych pomimo trzykrotnej próby. Pomimo tego, że poprosiłem o niezwłoczne wszczęcie kolejnego przetargu na realizację przedmiotowego zadania z terminem zakończenia robót do dnia 15 maja 2019 roku, to Starosta uznał, że wszczęcie kolejnej procedury przetargowej jest bezprzedmiotowe?a szkoda, bo w Błaszkach się udało znaleźć wykonawcę i nakładki asfaltowe w miejscowościach: Borysławice, Chabierów, Domaniew, Kamienna-Wieś, Sędzimirowice-Mroczki Małe, Sudoły i Włocin-Kolonia będą zrobione do 15 grudnia br.

W związku z zaistniałą sytuacją zdecydowałem, że zawnioskuje do radnych o zabezpieczenie miliona złotych na rok 2019, ale pozostawię również milion złotych na to zadanie w budżecie gminy, żeby Starosta przemyślał sprawę i mógł jednak jeszcze w tym roku rozpocząć procedurę przetargową na remont tej drogi powiatowej.