Menu / szukaj

Powiat sieradzki nie dał rady

Pod koniec września Starosta Powiatu Sieradzkiego poinformował mnie, że nie udało się wyłonić wykonawcy zadania na remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszkach w kierunku msc Sędzimirowice na który przekazałem powiatowi milion złotych pomimo trzykrotnej próby. Pomimo tego, że poprosiłem o niezwłoczne wszczęcie kolejnego przetargu na realizację przedmiotowego zadania z terminem zakończenia robót do dnia 15 maja 2019 roku, to Starosta uznał, że wszczęcie kolejnej procedury przetargowej jest bezprzedmiotowe?a szkoda, bo w Błaszkach się udało znaleźć wykonawcę i nakładki asfaltowe w miejscowościach: Borysławice, Chabierów, Domaniew, Kamienna-Wieś, Sędzimirowice-Mroczki Małe, Sudoły i Włocin-Kolonia będą zrobione do 15 grudnia br.

Czytaj dalej

Obniżmy podatek rolny

W dniu dzisiejszym tj 25 października 2018 roku złożyłem do przewodniczącej Rady Miejskiej w Błaszkach wniosek o Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Błaszkach i kieruje pod obrady radnych wniosek o obniżenie podatku rolnego na 2019 rok o 10 złoty i 90 groszy. To pokłosie opóźnienia zapowiedzianej pomocy rządowej dla rolników skierowanej na straty związane z tegoroczną suszą oraz dobrej sytuacji finansowej gminy. Jest to pierwsze obniżenie podatku rolnego w tej gminie od wielu lat. Czytaj dalej

Będą pieniądze na remont budynku sportowców na boisku w Kamiennej

Piłkarze, członkowie i działacze LKS Kamienna zwrócili się do mnie o wsparcie finansowe w kwocie 30 000,00 zł bardzo potrzebnego remontu budynku znajdującego się na boisku w miejscowości Kamienna Wieś, który nie posiada ani toalet, ani natrysków i wymaga dostosowania do potrzeb sportowców. Oczywiście burmistrz zabezpieczę w budżecie na 2019 rok wnioskowaną kwotę i remont zostanie zrealizowany. Czytaj dalej

Jest dodatkowe kruszywo

Przetarg na dodatkowy zakup i dostawę kruszywa kamiennego łamanego do remontu ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Błaszki został rozstrzygnięty. To drugi przetarg i druga dostawa w 2018 roku. Wcześniej jeszcze w lutym tego roku dokonano zakupu kruszywa za 458 077,00 złotych z dostawą do 31 października 2018 roku. Czytaj dalej

Będzie bezpieczniej w Romanowie

Pod koniec listopada planowane jest zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Romanów, o który wnioskował do mnie radny Rady Miejskiej Bogusław Klimaszewski wraz 66 mieszkańcami sołectwa Romanów.
Z całą pewnością zamontowanie progu zwalniającego poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci i osób starszych na tym wskazanym odcinku drogi.

Wnioski suszowe znowu u Wojewody

Wnioski suszowe razem z protokołami z szacowania szkód z terenu gminy Błaszki w dniu 12 października 2018 roku znowu przekazano Wojewodzie Łódzkiemu. To dlatego, że na 539 zweryfikowanych w Urzędzie Miejskim w Błaszkach wniosków, pracownicy Urzędu Wojewódzkiego zweryfikowali tylko 99, a resztę odesłali bez weryfikacji. Ponieważ w międzyczasie zgodnie z komunikatem Wojewody z dnia 28 września 2018 roku, można było doszacować szkody w uprawach ziemniaka z czego gmina Błaszki jako jedna z trzydziestu gmin w Województwie skrzętnie skorzystała, należało wnioski znowu doszacować.

Czytaj dalej

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W czwartek, 12 października br w Sali Bankietowej Arka miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięło około 150 zaproszonych przeze mnie gości, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Błaszkach oraz kierownictwo i pracownicy Centrum Usług Wspólnych. Podczas spotkania złożyłem życzenia pracownikom oświaty, administracji i obsługi oraz nagrodziłem dyrektorów szkół i przedszkoli działających na terenie gminy za wzorowe wypełnianie powierzonych zadań w zakresie organizacji, zarządzania i kierowania podległymi placówkami.

Czytaj dalej

Szatnie z zapleczem sanitarnym dla sportowców z Kalinowej

Pod koniec 2016 roku pojawił się pomysł na rozwiązanie problemów sportowców z Kalinowej. Z pomysłem wystąpili sami sportowcy po kolejnym spotkaniu ze mną podczas którego rozmawialiśmy o problemach i perspektywach rozwoju sportu w tamtym terenie. Pomysł był tym bardziej cenny, że kładący kres nieprawdziwym informacjom jakobym był nieprzychylny dla klubu sportowego LKS Kalinowa. Sportowcy wiedząc o problemach finansowych gminy poprosili o zorganizowanie szatni dla sportowców najlepiej w nowym budynku, który powstał by na terenie boiska sportowego w Kalinowej. Jednocześnie co jest wyjątkowe, wskazali źródła finansowania tej inwestycji. Czytaj dalej

Gaz do Błaszek popłynie z trzech stron

Choć brzmi to dość niewiarygodnie, to już za kilka lat przynajmniej w części gminy Błaszki można będzie przejść z opalania węglem na dużo bardziej ekologiczne i komfortowe paliwo, jakim jest gaz. Nie jest żadną tajemnicą, że gaz jest paliwem bardziej efektywnym i paliwem w ciepłownictwie pożądanym. Niestety nadal, przynajmniej w naszym terenie nie jest to paliwo bardzo popularne z powodu jego słabej dostępności. Władze gminy Błaszki od trzech lat zabiegają o gazyfikację gminy. Czytaj dalej

Kombi, De Mono i Golec uOrkiestra przyjadą do Błaszek

Mimo, że do końca roku 2018 jeszcze dwa i pół miesiąca, już dzisiaj układany jest scenariusz rozrywek na następny rok. Wiadomo, że będą ?Błaszkowskie Noce?- bo to dobry przykład na współpracę różnych organizacji i środowisk społecznych. Wiadomo, że będą koncerty disco polo ? bo ludzie tego oczekują i przy tej muzyce dobrze się bawią. Ale do niedawna nie było wiadomo, że kroi się Nam wydarzenie muzyczne jakiego jeszcze tutaj nie było. Czytaj dalej