Menu / szukaj

Obniżmy podatek rolny

W dniu dzisiejszym tj 25 października 2018 roku złożyłem do przewodniczącej Rady Miejskiej w Błaszkach wniosek o Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Błaszkach i kieruje pod obrady radnych wniosek o obniżenie podatku rolnego na 2019 rok o 10 złoty i 90 groszy. To pokłosie opóźnienia zapowiedzianej pomocy rządowej dla rolników skierowanej na straty związane z tegoroczną suszą oraz dobrej sytuacji finansowej gminy. Jest to pierwsze obniżenie podatku rolnego w tej gminie od wielu lat. Dotychczas regułą w gminie Błaszki było ustalenie podatku rolnego na limicie maksymalnym stawki którą wyznacza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W tym roku przepisy wykonawcze, pozwalające ustalać podatek rolny zostały wydane 18 października i mówi się w nich o stawce maksymalnej podatku na poziomie 135,90 za 1 hektar. Burmistrz proponuje radnym ustalenie podatku rolnego na poziomie 125 zł. Jest to bardzo dobra informacja, gdyż dotychczas to podatek rolny był stabilizatorem budżetu gminy Błaszki. Po czterech latach pracy nad finansami gminy, m.in. poprzez kontrole podatkowe największych przedsiębiorców i ustalenia nowych dochodów, udało się nie tylko zbilansować budżet i wypracować ogromną kwotę na inwestycje z 430 tysięcy w roku 2015 (w budżecie pozostawionym po poprzednikach) do prawie 8 000 000,00 zł w budżecie roku 2018 (w moim budżecie autorskim ) ale doprowadzić do bezpiecznego budżetu na rok następny wraz z obniżeniem podatku rolnego. Należy mieć nadzieję, że ?starzy? radni, choć już się ze sobą pożegnali, docenią moje starania i niezwłocznie  pozytywnie odpowiedzą na moją prośbę. Nie chodzi tylko o pieniądze, które oczywiście są ważne dla każdego bez wyjątku, ale nawet bardziej o podziękowanie i głęboki ukłon w kierunku rolników jako tych, dzięki którym codziennie możemy bezpiecznie usiąść do śniadania, których trud trzeba docenić.

Karol Rajewski