W czwartek, 12 października br w Sali Bankietowej Arka miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięło około 150 zaproszonych przeze mnie gości, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Błaszkach oraz kierownictwo i pracownicy Centrum Usług Wspólnych. Podczas spotkania złożyłem życzenia pracownikom oświaty, administracji i obsługi oraz nagrodziłem dyrektorów szkół i przedszkoli działających na terenie gminy za wzorowe wypełnianie powierzonych zadań w zakresie organizacji, zarządzania i kierowania podległymi placówkami.

Podziękował za ambitną postawę i wprowadzanie nowych elementów do pracy. Doceniłem również systematyczne ulepszanie i podnoszenie standardów nauki oraz pracy. Gratulacje z moich rąk i nagrody w wysokości 1.090,00 zł otrzymali: Piotr Rolirat – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błaszkach, Marek Król – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Błaszkach, Marek Musielski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gruszczycach, Teresa Pęczek – pełniąca obowiązki dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Gruszczycach, Magdalena Szymankiewicz – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kalinowej, Iwona Walczak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sędzimirowicach, Elżbieta Grabia – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kwaskowie, Renata Antczak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaniewie, Urszula Michalska – dyrektor Szkoły Podstawowej we Włocinie, Jolanta Filipiak – dyrektor Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Błaszkach, Magdalena Kwiatkowska – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach. W imieniu uhonorowanych dyrektorów głos zabrał Marek Król ? dyrektor gimnazjum w Błaszkach, który złożył mi podziękowania  za dotychczasową owocną współpracę z magistratem.
Warto nadmienić, że w kompetencji dyrektorów było nagrodzenie wybranych nauczycieli. I tak 77 nauczycieli otrzymało  po 850,00 zł nagrody.  Natomiast 70 pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w gminie otrzymało  od 440,00 do 540,00 zł. Serdecznie gratuluję nagrodzonym.