Menu / szukaj

Interwencja w sprawie ulicy Warszawskiej w Sieradzu

Podczas XLVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego, która odbyła się 21 sierpnia 2014 roku zwróciłem się do Pana Starosty Dariusza Olejnika o natychmiastową interwencję i pomoc mieszkańcom ulicy Warszawskiej w Sieradzu, którzy cierpią z powodu fuszerki drogowej jaką sprezentowały im władze powiatu sieradzkiego w ramach tzw. rewitalizacji starówki.
Ruch uliczny w połączeniu z fatalnie wykonaną i zmienioną nawierzchnią ulicy na kostkę granitową, która jest nierówna, spowodował, że drgania wywołane przejazdem samochodów powodują pękania ścian. Wybudowany i poprawiany próg zwalniający niestety nie przyniósł oczekiwanych efektów.
Problem mieszkańców tej ulicy jest bagatelizowany przez władze powiatu, które są właścicielem drogi-jednak czas najwyższy go rozwiązać. Wierzę, że Pan Starosta Dariusz Olejnik stanie na wysokości zadania i przy współpracy z władzami Miasta Sieradza rozpocznie dialog z mieszkańcami i rozwiąże raz na zawsze problem ulicy Warszawskiej.
Szerzej o problemach mieszkańców ulic Warszawskiej można przeczytać na portalu społecznościowym facebook na stronie Jeżdżę po sieradzkiej starówce 20 km/h

źródło: maps.google.pl
źródło: maps.google.pl

 

Karol Rajewski