Menu / szukaj

Interwencja u Burmistrza w sprawie funduszów sołeckich

Do Sołtysów z Gminy i Miasta Błaszki dotarła informacja od Burmistrza o wysokości przypadających danemu sołectwu środków w ramach funduszu sołeckiego. Wszyscy sołtysi wiedzą ile przypada pieniędzy na sołectwo, ale nie wszyscy wiedzą jak po nie sięgnąć.
Przypomnę, że 13 marca 2014 roku ruszyliśmy z naszą inicjatywą  TAK DLA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE BŁASZKI.
Już 27 marca 2014 roku, radni Gminy i Miasta Błaszki po wielu latach zdecydowali się powiedzieć TAK dla funduszu sołeckiego. Jednak żeby mieszkańcy mogli skorzystać z przysługujących im pieniędzy, muszą spełnić szereg wymagań, o których mówi ustawa o funduszu sołeckim. Cała procedura od strony formalnej jest skomplikowana i wymaga wyjaśnień. Zdezorientowani mieszkańcy i sołtysi zwrócili się do mnie po pomoc, w związku z powyższym wystąpiłem do Pana Burmistrza o rozpoczęcie szerokiej kampanii informacyjnej o funduszu sołeckim i przeprowadzenie szkoleń dla sołtysów i mieszkańców poszczególnych sołectw w tym temacie. Wierzę głęboko, że władze gminy decydując się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego chciały pomóc mieszkańcom poszczególnych sołectw, a nie udowodnić im, że nie potrafią korzystać z zagwarantowanych im środków w ramach funduszu sołeckiego. Jeśli jednak działały z dobrych pobudek, to ograniczenie się do wyodrębnienia funduszu przez Radę Gminy i wysłanie informacji o wysokości przypadających danemu sołectwu środków nie wystarczy. Mieszkańcy potrzebują informacji i wsparcia ze strony władz gminy. Nie można tworzyć fikcji, bo wyjdzie na to, że władza dała pieniądze-a mieszkańcy ich nie chcieli.

Karol Rajewski