Menu / szukaj

Giełda Rolna i Inkubator Rolniczej Przedsiębiorczości w Błaszkach

Udałem się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, w celu uzyskania wsparcia i pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej dla pomysłu utworzenia na terenie gminy Błaszki Giełdy Rolnej wraz z Inkubatorem Rolniczej Przedsiębiorczości. Stosowne pismo w tej sprawie przekazałem do Pana Ministra Marka Sawickiego. Wcześniej wystąpiłem do pana Starosty Sieradzkiego o wpisanie tej inwestycji jako strategicznej do opracowywanej Strategii Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2015-2023.

Karol Rajewski