Menu / szukaj

Gaz coraz bliżej

Okazuje się że trzyletnie zabiegi o gaz dla Błaszek przyniosły efekty. Wielu to może zdziwić, ale to jest możliwe i coraz bardziej realne. Za dwa, trzy lata może powstać sieć gazownicza, która będzie zasilana ze Stacji wyspowej. Taka stacja może powstać na terenie przemysłowym lub w jego bliskim sąsiedztwie i zasilać przynajmniej siedem punktów odbioru, które potrzebne są na początek aby była to ekonomicznie uzasadniona inwestycja dla firmy, która tą inwestycję przeprowadzi. Szacuje się, że na początek odbiór gazu może być na poziomie 500 000 m3 rocznie, co wystarczy aby z zadaniem ruszyć. W pierwszej kolejności podłączyć będzie można placówki szkolne należące do gminy i powiatu, przedszkole, Centrum Kultury, być może bloki Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz obiekty przemysłowe zlokalizowane w Strefie przemysłowej Błaszek. Docelowo do sieci przechodzącej wzdłuż drogi krajowej przecinającej miasto Błaszki, można będzie podłączyć domy i inne obiekty prywatne co w znacznym stopniu unowocześni miasto oraz pozbawi centrum Błaszek zanieczyszczeń, które wydobywają się z kominów obiektów zasilanych węglem kamiennym, jego pochodnymi lub innymi paliwami stałymi. W wyniku takiej inwestycji i stopniowego przyłączania się do sieci gazowniczej, zawalczymy ze smogiem, który wbrew obiegowej opinii wcale nie jest tylko domeną dużych miast, za co podziękują nam kolejne pokolenia mieszkańców Błaszek.

Karol Rajewski