Menu / szukaj

Dobry projekt budżetu Gminy Błaszki na 2019 rok

Zapowiada się dobry budżet dla Gminy Błaszki na nowy 2019 rok. Tak zostały w tym roku wybory zarządzone, że projekt musiałem przygotować ja. Oczywiście sam jednoosobowo żaden burmistrz budżetu gminy nie zrobi, bo do tego potrzeba nie tylko wiedzy o planach Państwa w zakresie dochodów i wydatków, w tym udziale gminy w podatku od osób fizycznych, wiedzy historycznej oraz bieżącej nt. finansów gminy i planistycznych umiejętności finansowych, ale właśnie nie kto inny ale właśnie Burmistrz budżet przedstawia Radzie Miejskiej w Błaszkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Słowem taki budżet przygotowywany jest po trochu w każdej komórce Urzędu i każdej jednostce organizacyjnej, a potem układany w zakresie możliwych dochodów i wydatków. Miło jest kiedy da się pogodzić wydatki inwestycyjne i propozycje różnych środowisk w tym mieszkańców ze wskaźnikami zadłużenia i innymi kryteriami wynikającymi z dbałości o finanse publiczne, co nie zawsze jest takie oczywiste. W tym przypadku budżet Gminy Błaszki na 2019 rok jest wyjątkowo dobry. To budżet ze zrównoważonymi dochodami i wydatkami na poziomie 60 mln złotych, z dobrym budżetem inwestycyjnym na poziomie 5,6 mln złotych, z ciągle zmniejszającym się zadłużeniem (na początku kadencji było to 16 mln zł, a teraz to 14 mln zł), z 55 projektami Funduszu Sołeckiego i 4 projektami Budżetu Obywatelskiego, łącznie na poziomie 1 mln złotych. To drugi budżet z poskromieniem wydatków na oświatę, a pierwszy ze zwiększeniem wydatków na Centrum Kultury, które zarządza terenem sportowo-rekreacyjnym jako Centrum Rekreacji. W tym przypadku zmienił się tylko zarządzający, bo wydatki są takie same jakie realizowane były poprzez Urząd Miejski. Budżet 2019, to dużo większe dochody po stronie podatku od nieruchomości od przedsiębiorców (ok. 700 000,00 zł, co jest widocznym efektem kontroli podatkowych w latach 2017 i 2018, oraz pokłosiem uruchomienia całkiem nowych zakładów w Gruszczycach. Z tego samego powodu w Gminie Błaszki zwiększyło się zatrudnienie i proporcjonalnie zwiększył się udział gminy w podatku od osób fizycznych o minimum 250 000,00 zł, a dodać trzeba, że szacunki są bardzo ostrożne, bo liczyć w tym przypadku będzie można na sporo więcej. Niestety podatek rolny zostaje taki sam jak w roku 2018, bo radni nie zareagowali na przygotowaną Uchwałę zmniejszającą podatek i?..nie przyszli na Sesję. Po stronie wydatków na inwestycje, nie ma co narzekać. Jest zapisany 1 mln złotych na drogę powiatową, podobne środki co w tym roku na drogi gminne. Są pieniądze na Wioskę Woja i Staw Trojana, Odnowę Centrum Błaszek i Zagospodarowanie Starego Miasta w Błaszkach (teren inwestycyjny po dawnej Mleczarni). Są pieniądze w wysokości 75 000,00 na dotację do zabytków, ponad 700 000,00 zł na budowę kotłowni gazowej w Błaszkach, 150 000,00 zł na kolejny autobus, 55 000,00 zł na samochód dla MOPS, 130 000,00 na racjonalizację oświetlenia ulicznego, 80 000,00 zł na budowę oczyszczalni prze Szkole w Gruszczycach czy 50 000,00 zł na odnowę taboru OSP. Na drogę w Łubnej-Jakusy zapisano 410 000,00 zł, tak samo 410 000,00 zł przygotowane jest na drogę w Sędzimirowicach. Jeśli do tego dodać 100 000,00 na przebudowę skrzyżowania ul. Polnej z ul. Przemysłową i chodnik w ul. Polnej w Błaszkach oraz 100 000,00 zł na chodnik od ul. Kaliskiej do ul. Pułaskiego, to można z wiarą i optymizmem wchodzić w rok 2019. A jeszcze wg. szacunków będzie około 3 mln złotych nadwyżki budżetowej w postaci niezrealizowanych inwestycji (choćby 1 mln złotych nie wykorzystanych przez Powiat Sieradzki na drogę powiatową z Błaszek w kierunku Sędzimirowic) zwiększonych dochodów, które już w roku 2019 też będzie można zaangażować w inwestycje. To dopiero jest budżet, bezpieczny, bogaty i prorozwojowy. Oby ten optymizm królował, a przyjazne wiatry wiały i dalej budowały rozwój Gminy Błaszki.

Karol Rajewski