Menu / szukaj

ZŁOCZEW:”SZACUNEK” DLA GODŁA POLSKI

22 lipca 2014 roku, wystosowałem pismo do Burmistrza Gminy i Miasta Złoczew w sprawie braku poszanowania dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w magistracie w Złoczewie.
Byłem w szoku po przeczytaniu artykułu: „Złoczew wyemituje obligacje” na portalu Sieradz naszemiasto.pl oraz artykułu „Złoczew. Gmina obligacjami spłaci kredyty” na portalu informacyjnym infotydzien.info. Zamieszczony jest tam m.in. materiał fotograficzny z obrad Rady Gminy i Miasta Złoczew na którym widać ewidentnie brak czci i szacunku dla godła narodowego. Na zdjęciach publikowanych przez te portale, jest Pani Burmistrz na tle godła Rzeczypospolitej Polskiej, które  leży w zupełnej poniewierce. Takie wyeksponowanie godła państwowego podczas sesji uwłacza jego godności! Czytaj dalej

Gala Otwarcia Sieradz Open Hair Festival

18 lipca 2014 roku, na zaproszenie Prezydenta Miasta Sieradza, brałem udział w Gali Otwarcia Sieradz Open Hair Festival, w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi obejrzałem film Sieradz Open Hair Festival Radomira Rytycha, wysłuchałem koncertu muzyki francuskiej prezentujący największe przeboje Juliette Greco w wykonaniu krakowskiej artystki Yagi Kowalik związanej z Teatrem Essaion w Paryżu. Podczas gali zaprezentowano innowacyjny pokaz z wykorzystaniem możliwości świateł UV i blackoutu w choreografii Sylwii Adamowicz oraz fragment spektaklu mody „Kosmiczny Antoine i jego muzy”- Studia TRANSMODE Dariusz Jędrzejek & Roman Chruściel. W czasie uroczystości uhonorowano postacie wspierające festiwal od początku jego istnienia, oraz otwarto wystawę fotograficzną „Zawód: fryzjer. Strażnicy pamięci” autorstwa Radka Polaka znanego z wyjątkowych zdjęć osobistości sztuki i show biznesu. Całą galę poprowadził Krzysztof Ibisz.
Gala była okazją do kolejnej odsłony zbiórki na Fotel Antoine, czyli na nietypowy pomnik mistrza, który sieradzcy społecznicy chcą postawić na sieradzkiej starówce. Wspomogłem tą ciekawą inicjatywę poprzez kupno cegiełki i nabycie unikatowej koszulki z podobizną genialnego fryzjera rodem z Sieradza.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W GMINIE BŁASZKI

W naszej gminie potrzebne były porady prawne dla  wszystkich mieszkańców. Z pomocą przyszedł nam Pan Poseł Piotr Polak z Prawa i Sprawiedliwości, dzięki któremu będzie to możliwe. W sobotę 12 lipca 2014 roku, w miejscowości  Orzeżyn,  uczestniczyłem  w pierwszym roboczym spotkaniu z aplikantem adwokackim, który udzielał będzie  bezpłatnych porad prawnych i pisał pisma procesowe dla mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki. Porady udzielane będą raz w miesiącu w soboty od godziny 18.00 do godziny 20.00 . Najbliższy dyżur aplikanta adwokackiego odbędzie się 26 lipca 2014 roku.
Informacje i zapisy pod numerem telefonów: 43 678 20 64;  668 42 17 50.

Brąszewice- władza wszystko może…

Przyszła odpowiedź w sprawie wycinki 10 drzew przed Urzędem Gminy Brąszewice, które rosły w pasie drogi powiatowej. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu nie występował o wycinkę drzew. Władze gminy Brąszewice bez wymaganej prawem zgody wycięły drzewa, gdyż jak tłumaczą cyt.:”Zrealizowanie całego zakresu robót i zakończenie inwestycji w tak krótkim czasie nie byłoby możliwe bez szybkiego usunięcia drzew, zważywszy na fakt, iż Gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Łódzkiego i zmuszona była do dotrzymania terminu realizacji”. Dla władz gminy drzewa nie stanowiły większej wartości dendrologicznej. Jak twierdzą drzewa „były bardzo skarłowaciałe, cztery z nich były uschnięte, a pozostałe posiadały oznaki chorobowe. Wszystkie były bardzo niskie o wysokości pnia do 2,5 metra i średnicy nie przekraczającej 10 cm”.  Najzabawniejsze jest to, że tylko władza może wycinać drzewa na czyjejś działce bez pozwolenia- mieszkańcy gminy już nie.
Czytaj dalej

Dziwne zakazy w szkole w Męckiej Woli

16 lipca 2014 roku, na prośbę młodzieży z Męckiej Woli, zaapelowałem do Zarządu Powiatu Sieradzkiego, o natychmiastową interwencję w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli. Z informacji jakie otrzymałem wynika, iż w tej placówce usunięto bramki z boiska i pojawiła się niepokojąca tablica informacyjna zakazująca m.in. gry w piłkę na terenie parku szkolnego. Co więcej młodzież straszona jest karami administracyjnymi za złamanie zakazu. Jeżeli zakaz gry w piłkę to forma promocji szkoły i forma zainteresowania młodzieży nauką w szkole- to jestem tym zszokowany. Czytaj dalej

Samowolka w Brąszewicach?

16 czerwca 2014 roku zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu o natychmiastowe złożenie stosownych wyjaśnień na temat remontu odcinka drogi powiatowej nr 1707E w miejscowości Brąszewice, ul. Starowiejska. W tym miejscu planowana jest wymianę nawierzchni asfaltowej, jednak wcześniej wzdłuż drogi powiatowej Gmina Brąszewice wybudowała chodniki, ułożyła krawężniki i korytka odwadniające bez stosownej uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w tej sprawie. Ponieważ odpowiedź jaką otrzymałem była niekompletna, to podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Sieradzkiego poprosiłem o wystąpienie do radców prawnych, o wydanie opinii prawnej na temat tego jak udało się władzom gminy Brąszewice wybudować chodniki, ułożyć krawężniki i korytka odwadniające wzdłuż drogi powiatowej przed budynkiem Urzędu Gminy bez stosownej uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w tej sprawie. Czytaj dalej

Istotnie naruszono prawo wstrzymując nabór do ZSP w Męckiej Woli

Dnia 25 czerwca 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zarządu Powiatu Sieradzkiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 7 maja 2013 roku w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 19 marca 2013 roku nr 307/2013 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat sieradzki, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2013/2014, oddalił w części skargę Zarządu  i przyznał rację stanowisku Wojewody Łódzkiego wyrażonym w zaskarżonym rozstrzygnięciu, że zapis w załączniku do uchwały Nr 307/2013 w postaci „0”  przy liczbie oddziałów klas pierwszych i liczbie uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli oznacza wstrzymanie naboru uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 i  należy uznać, że Zarząd Powiatu Sieradzkiego de facto zmierza do likwidacji tej placówki szkolnej, tyle, że nie w trybie przewidzianym w ustawie o systemie oświaty. Czytaj dalej

Interwencja u Burmistrza w sprawie boiska w Gruszczycach

W dniu dzisiejszym wystosowałem pismo do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, o udzielenie informacji na temat poczynionych ustaleń i decyzji w sprawie modernizacji boiska w Gruszczycach.
W piśmie z dnia 14 maja 2013 roku (RIZP 7011/1/13), które było odpowiedzią na moją interpelację w sprawie modernizacji boiska w Gruszczycach, Pan Burmistrz poinformował, że jest żywotnie zainteresowany powyższym tematem, nie tylko ze względu na pełnioną funkcję, ale również jako rodowity mieszkaniec Gruszczyc. Burmistrz zaznaczył również, że realizacja przedmiotowego zadania wymaga dużych nakładów finansowych, które trzeba zabezpieczyć w budżecie gminy i propozycję moją będzie można przedstawić przy opracowaniu tegorocznego budżetu. Budżet został już dawno opracowany i uchwalony a na boisku nic ciekawego się nie dzieje. Czytaj dalej

Zapadł kolejny wyrok w sprawie szkoły w Męckiej Woli

Dnia 25 czerwca 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zarządu Powiatu Sieradzkiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 7 maja 2013 roku nr PNK.I.4131.733.2013 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 19 marca 2013 roku nr 307/2013 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat sieradzki, Czytaj dalej