Menu / szukaj

OBRONA 10-LETNIEJ PAULI

Paula Bilska to 10-letnia dziewczynka, która w Błaszkach mieszka od dziecka. Ukończyła miejscowe przedszkole a obecnie uczęszcza do szkoły podstawowej, która znajduje się kilkadziesiąt metrów od jej domu. Miała tutaj swoją rodzinę i przyjaciół. Mieszkała w dużym domu, w komfortowych warunkach do nauki i spędzania wolnego czasu.
Ta idylla skończyła się dla Pauli w momencie, gdy jej mama zostawiła tatę i wyprowadziła się do innego mężczyzny, z którym ma dziecko. Rodzice Pauli postanowili wziąć rozwód, a Sąd Rejonowy w Sieradzu zdecydował, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy dziecko ma przebywać u matki. Paula została zabrana przez matkę, a jej ojciec widywał ją zgodnie z decyzją sądu, tylko raz na dwa tygodnie. Pomimo tego, że dziewczyna chodziła do nowej szkoły kilka miesięcy i mieszkała z matką i jej konkubentem to czuła się tam bardzo wyobcowana. Za każdym razem prosiła ojca, by jej pozwolił zostać z nim i tak też się stało. W czerwcu 2009 roku, Paula została u taty i nie chciała już wrócić do matki.
Od tej pory ojciec Pauli jest nawiedzany przez matkę, policję i kuratorów sądowych, którzy chcą odebrać mu dziecko. Pan Grzegorz Bilski walczy zaciekle o prawo do opieki nad córką. Zwrócił się także o pomoc do mnie. Wspólnie z przedstawicielami Porozumienia Rawskiego, które współpracuje z Aferami Prawa , Panem senatorem Piotrem Kaletą  i policją, czekaliśmy na kolejny najazd kuratora. Kurator jednak się nie zjawił i nie powiadomił o tym rodziny. Takie jego działanie naraziło Paulę na kolejny niepotrzebny stres.
Jednak nasze wspólne działania dały nadzieję na lepsze jutro dla Pauli, gdyż rodzice chcą nawiązać nić porozumienia dla dobra Pauli.

Koniecznie zobacz!!!

II sesja RADY POWIATU SIERADZKIEGO IV kadencji

Interpelacja  w sprawie zamontowania płotków przeciwśnieżnych na odcinkach dróg powiatowych na terenie Gminy Błaszki szczególnie narażonych na zawiewanie śniegiem.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


Interpelacja  w sprawie zobowiązania firm odśnieżających drogi powiatowe na terenie Gminy Błaszki o dokładne odśnieżanie sieci dróg powiatowych. W interpelacji podkreśliłem, że w chwili obecnej jest to robione mechanicznie i niedokładnie, zaś pługi poruszają się z dużą prędkością co powoduje, że spora warstwa śniegu zostaje na drogach, odśnieżone są tylko wąskie przejazdy do skutkuje tym, że parę godzin po odśnieżeniu drogi są nieprzejezdne oraz zwróciłem się w prośbą o zwiększenie częstotliwości odśnieżania.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


 Interpelacja w sprawie wydania opinii prawnej w nawiązaniu do art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w temacie: czy z radnym powiatu sieradzkiego (w mojej osobie) może zostać rozwiązana umowa-zlecenie, która podpisana była na okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku, bez konsultacji tej decyzji z Radą Powiatu i bez podania powodu zwolnienia. Podkreśliłem, że pracodawcą dla mnie jest członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego i umowa ta została wypowiedziana w dniu wczorajszym tj. 13 grudnia br. z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


Interpelacja  w sprawie ostatecznego rozwiązania problemu pracowników Domów Pomocy Społecznej w Witowie, Biskupicach i Rożdżałach i podwyższenia wynagrodzenia pracowników o 500 zł jeszcze w obecnym roku kalendarzowym.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


Interpelacja w sprawie wydania opinii prawnej na temat trybu i sposobu udzielania radnym zwolnień od pracy zawodowej w szczególności w temacie jakie dokumenty i w jakim terminie należy przedłożyć pracodawcy przez radnego.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM -14 grudnia 2010 roku
REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM -14 grudnia 2010 roku

W Regionalnym Portalu Informacyjnym www.nasze.fm w dniu 14 grudnia 2010 roku pojawił się artykuł , w którym można przeczytać o moim stanowisku w sprawie wystąpienia Powiatu Sieradzkiego ze Związków Powiatów Polskich. Zachęcam do przeczytania.

ZAPRZYSIĘŻENIE NA RADNEGO

Pierwsza sesja Rady Powiatu Sieradzkiego  IV kadencji, odbyła się 30 listopada 2010 roku. Jak się okazało  ze względu na koalicję zawartą pomiędzy PSL i SLD, jako członek PiS znalazłem się po raz drugi w opozycji. Na pierwszej sesji złożyłem uroczyste ślubowanie i tym samym zostałem zaprzysiężony na Radnego Rady Powiatu Sieradzkiego. To była dla mnie szczególna chwila. Po raz drugi, dzięki Waszemu docenieniu mojej pracy w poprzedniej kadencji i wyrażeniu takiego olbrzymiego poparcia  w wyborach,  mogłem złożyć ślubowanie i zakończyć je słowami  ” Tak mi dopomóż Bóg”, biorąc tym samym odpowiedzialność za Naszą Małą Ojczyznę. Naszą Gminę w powiecie reprezentować będzie Pan Krzysztof Stępiński (wieloletni Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki) oraz Pan Łukasz Bitner- dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach. Liczę na to, że dzięki tak silnej reprezentacji uda nam się zrobić bardzo dużo dla naszego regionu.

WYGRANA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

W dniu 21 listopada 2010 r odbyły się w naszej gminie Wybory Samorządowe i zostałem Radnym Rady Powiatu Sieradzkiego. W naszej gminie startowało 24 kandydatów. Dzięki Państwa poparciu zdobyłem 451 głosów i zająłem trzecie miejsce w gminie zdobywając tym samym mandat radnego. Serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie i oddane na mnie głosy.