Menu / szukaj

NOWA LINIA ENERGETYCZNA DLA MOJEJ WSI

 

Instalacja nowej linii energetycznej w Sarnach
Instalacja nowej linii energetycznej w Sarnach

Pomimo śniegów i mrozu pełną parą ruszyły roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; Roboty budowlane w zakresie podstacji – Przebudowa sieci SN i nn  w  miejscowości Sarny i Gruszczyce. Budowa nowoczesnej linii energetycznej w naszej miejscowości to efekt naszych wspólnych starań. Serdecznie dziękuję mieszkańcom Sarn za współpracę i udzielane poparcie w staraniach o budowę linii energetycznych. PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Oddział Łódź-teren zleciła wykonanie prac firmie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Montażowych ?ELGRA? z Aleksandrowi Łódzkiego.  Koszt inwestycji to 225 000,00 PLN netto (274 500,00 PLN brutto).Termin zrealizowania zamówienia to 30 stycznia 2011r.

III sesja RADY POWIATU SIERADZKIEGO IV kadencji

Interpelacja o złożenie wyjaśnienia dotyczącego tego czy pracownicy DPS-ów otrzymają podwyżki obiecane w artykule w Tygodniku „7 Dni” z dnia 22 grudnia br. W interpelacji podkreśliłem, że z informacji podanych przez Panią Skarbnik na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 27 grudnia br. wynikało, że nie otrzymają podwyżek.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


Interpelacja  w sprawie rozważenia formy powiadamiania radnych o sesjach i komisjach. Stwierdziłem, że dobrym rozwiązaniem byłoby przesyłanie materiałów pocztą z dużym wyprzedzeniem jednocześnie zwróciłem się z prośbą o nie przesyłanie kurierem informacji o losie interpelacji podkreślając, że to naraża powiat na straty.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


Interpelacja  w sprawie wybudowania zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Publicznym Gimnazjum w Gruszczycach.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


Interpelacja  w sprawie przedstawienie na piśmie informacji dotyczącej stanu zaawansowania prac nad przebudową drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna oraz o podanie terminu zakończenia inwestycji.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


Interpelacja  w sprawie posypania dróg powiatowych solą na terenie Gminy Błaszki w celu usunięcia bardzo niebezpiecznych lodowych muld.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

ZWOLNIENIE Z WIOSKI INTERNETOWEJ

Nie będę już obsługiwał Centrum Kształcenia w Gruszczycach i prowadził tam zajęć, które zgodnie z umową miałem prowadzić do 31.12.2013 roku.9 grudnia 2010r. otrzymałem z rąk Pana Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach  mgr Łukasza Bitnera wypowiedzenie umowy zlecenia nr 3/2009 zawartej ze mną w dniu 1 stycznia 2009 roku z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania powodu zwolnienia.  Przypomnę tylko, że dzięki projektowi unijnemu„WIOSKA INTERNETOWA” KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ NA TERENACH WIEJSKICH”, o który również starałem się kończąc specjalne szkolenia w tym zakresie w miejscowości Siary w woj. małopolskim ,Publiczne Gimnazjum w Gruszczycach otrzymało z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej (która otrzymała pieniądze na realizację w/w przedsięwzięcia w ramach EFS), nowoczesne Centrum Kształcenia wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o wartości około 150 tys. złotych. W początkowym etapie realizacji projektu  z Centrum Kształcenia korzystała lokalna społeczność. Obecnie korzysta głownie młodzież Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach oraz  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach. Czytaj dalej

SIEDEM DNI -22 grudnia 2010 roku

SIEDEM DNI -22 grudnia 2010 roku
SIEDEM DNI -22 grudnia 2010 roku

W tygodniku Siedem Dni  w dniu 22 grudnia 2010 roku pojawił się artykuł prasowy , w którym można przeczytać o moim stanowisku w sprawie wystąpienia Powiatu Sieradzkiego ze Związków Powiatów Polskich. Zachęcam do przeczytania.

OBRONA 10-LETNIEJ PAULI

Paula Bilska to 10-letnia dziewczynka, która w Błaszkach mieszka od dziecka. Ukończyła miejscowe przedszkole a obecnie uczęszcza do szkoły podstawowej, która znajduje się kilkadziesiąt metrów od jej domu. Miała tutaj swoją rodzinę i przyjaciół. Mieszkała w dużym domu, w komfortowych warunkach do nauki i spędzania wolnego czasu.
Ta idylla skończyła się dla Pauli w momencie, gdy jej mama zostawiła tatę i wyprowadziła się do innego mężczyzny, z którym ma dziecko. Rodzice Pauli postanowili wziąć rozwód, a Sąd Rejonowy w Sieradzu zdecydował, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy dziecko ma przebywać u matki. Paula została zabrana przez matkę, a jej ojciec widywał ją zgodnie z decyzją sądu, tylko raz na dwa tygodnie. Pomimo tego, że dziewczyna chodziła do nowej szkoły kilka miesięcy i mieszkała z matką i jej konkubentem to czuła się tam bardzo wyobcowana. Za każdym razem prosiła ojca, by jej pozwolił zostać z nim i tak też się stało. W czerwcu 2009 roku, Paula została u taty i nie chciała już wrócić do matki.
Od tej pory ojciec Pauli jest nawiedzany przez matkę, policję i kuratorów sądowych, którzy chcą odebrać mu dziecko. Pan Grzegorz Bilski walczy zaciekle o prawo do opieki nad córką. Zwrócił się także o pomoc do mnie. Wspólnie z przedstawicielami Porozumienia Rawskiego, które współpracuje z Aferami Prawa , Panem senatorem Piotrem Kaletą  i policją, czekaliśmy na kolejny najazd kuratora. Kurator jednak się nie zjawił i nie powiadomił o tym rodziny. Takie jego działanie naraziło Paulę na kolejny niepotrzebny stres.
Jednak nasze wspólne działania dały nadzieję na lepsze jutro dla Pauli, gdyż rodzice chcą nawiązać nić porozumienia dla dobra Pauli.

Koniecznie zobacz!!!

II sesja RADY POWIATU SIERADZKIEGO IV kadencji

Interpelacja  w sprawie zamontowania płotków przeciwśnieżnych na odcinkach dróg powiatowych na terenie Gminy Błaszki szczególnie narażonych na zawiewanie śniegiem.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


Interpelacja  w sprawie zobowiązania firm odśnieżających drogi powiatowe na terenie Gminy Błaszki o dokładne odśnieżanie sieci dróg powiatowych. W interpelacji podkreśliłem, że w chwili obecnej jest to robione mechanicznie i niedokładnie, zaś pługi poruszają się z dużą prędkością co powoduje, że spora warstwa śniegu zostaje na drogach, odśnieżone są tylko wąskie przejazdy do skutkuje tym, że parę godzin po odśnieżeniu drogi są nieprzejezdne oraz zwróciłem się w prośbą o zwiększenie częstotliwości odśnieżania.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


 Interpelacja w sprawie wydania opinii prawnej w nawiązaniu do art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w temacie: czy z radnym powiatu sieradzkiego (w mojej osobie) może zostać rozwiązana umowa-zlecenie, która podpisana była na okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku, bez konsultacji tej decyzji z Radą Powiatu i bez podania powodu zwolnienia. Podkreśliłem, że pracodawcą dla mnie jest członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego i umowa ta została wypowiedziana w dniu wczorajszym tj. 13 grudnia br. z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


Interpelacja  w sprawie ostatecznego rozwiązania problemu pracowników Domów Pomocy Społecznej w Witowie, Biskupicach i Rożdżałach i podwyższenia wynagrodzenia pracowników o 500 zł jeszcze w obecnym roku kalendarzowym.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ


Interpelacja w sprawie wydania opinii prawnej na temat trybu i sposobu udzielania radnym zwolnień od pracy zawodowej w szczególności w temacie jakie dokumenty i w jakim terminie należy przedłożyć pracodawcy przez radnego.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM -14 grudnia 2010 roku
REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY WWW.NASZE.FM -14 grudnia 2010 roku

W Regionalnym Portalu Informacyjnym www.nasze.fm w dniu 14 grudnia 2010 roku pojawił się artykuł , w którym można przeczytać o moim stanowisku w sprawie wystąpienia Powiatu Sieradzkiego ze Związków Powiatów Polskich. Zachęcam do przeczytania.

ZAPRZYSIĘŻENIE NA RADNEGO

Pierwsza sesja Rady Powiatu Sieradzkiego  IV kadencji, odbyła się 30 listopada 2010 roku. Jak się okazało  ze względu na koalicję zawartą pomiędzy PSL i SLD, jako członek PiS znalazłem się po raz drugi w opozycji. Na pierwszej sesji złożyłem uroczyste ślubowanie i tym samym zostałem zaprzysiężony na Radnego Rady Powiatu Sieradzkiego. To była dla mnie szczególna chwila. Po raz drugi, dzięki Waszemu docenieniu mojej pracy w poprzedniej kadencji i wyrażeniu takiego olbrzymiego poparcia  w wyborach,  mogłem złożyć ślubowanie i zakończyć je słowami  ” Tak mi dopomóż Bóg”, biorąc tym samym odpowiedzialność za Naszą Małą Ojczyznę. Naszą Gminę w powiecie reprezentować będzie Pan Krzysztof Stępiński (wieloletni Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki) oraz Pan Łukasz Bitner- dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach. Liczę na to, że dzięki tak silnej reprezentacji uda nam się zrobić bardzo dużo dla naszego regionu.

WYGRANA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

W dniu 21 listopada 2010 r odbyły się w naszej gminie Wybory Samorządowe i zostałem Radnym Rady Powiatu Sieradzkiego. W naszej gminie startowało 24 kandydatów. Dzięki Państwa poparciu zdobyłem 451 głosów i zająłem trzecie miejsce w gminie zdobywając tym samym mandat radnego. Serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie i oddane na mnie głosy.