Menu / szukaj

BĘDZIE CHODNIK W ŻELISŁAWIU

Pomimo wielu perturbacji  powstanie chodnik w miejscowości Żelisław. W dniu 27.08.2006 mieszkańcy wsi skierowali na ręce poprzedniego starosty pismo w sprawie wybudowania brakującego chodnika we wsi w związku z prowadzoną inwestycją ?Rozbudowa odcinaka drogi powiatowej Błaszki-Gruszczyce?. Odpowiedź z Powiatowego Zarządu Dróg mówiła, że chodnik nie był ujęty w opracowanej dokumentacji technicznej, ale wniosek będzie rozważany.10 października 2006 roku mieszkańcy otrzymali kolejne pismo, które nie pozostawiało już złudzeń. Powiatowy Zarząd Dróg poinformował, że nie jest możliwe wybudowanie chodnika w msc. Żelisław. Na prośbę mieszkańców wsi Żelisław, w dniu 29 grudnia 2006 roku na IV Sesji Rady Powiatu Sieradzkiego, wstawiłem się za nimi i  przedstawiłem ich sprawę radnym, i Zarządowi. Ponieważ moje wystąpienie spotkało się  ze sporą krytyką, wydawało mi się, że sprawa jest już przesądzona i nikt nie posłucha głosu mieszkańców i wstawiającego się za nimi radnego z opozycji. Jednak wygrał zdrowy rozsądek i znalazło się 90 tys. złotych na dobudowanie chodnika. Zarząd zaproponował zmiany w budżecie i 27 kwietnia 2007 roku, poddane zostały pod głosowanie na sesji Rady Powiatu Sieradzkiego. Wszyscy radni zagłosowali za budową tego chodnika. Podczas sesji podziękowałem Zarządowi za przychylenie się do mojego wniosku o dobudowanie chodnika w Żelisławiu. Niebawem mieszkańcy Żelisławia będą mieli swój chodnik o który tak walczyli.

UDZIAŁ W PIERWSZYM OKRĘGOWYM ZJEŹDZIE PIS W ZGIERZU

Wziąłem udział w I Zjeździe Okręgowym Prawa i Sprawiedliwość, którego głównym celem było wyłonienie nowych władz okręgowych PiS, w okręgu nr 11.Wybraliśmy Prezesa Zarządu Okręgowego, dwóch Wiceprezesów Zarządu Okręgowego, członków zarządu okręgowego a także członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej. W zjeździe uczestniczyli parlamentarzyści, senator Czesław Rybka, posłowie Tadeusz Woźniak i Marek Matuszewski, a także wojewoda łódzki Helena Pietraszkiewicz i wicewojewoda łódzki Witold Gwiazda. Prezesem Zarządu Okręgowego PiS w okręgu 11 SIERADZKIM został Marek Matuszewski.

POŻEGNANIE KS. ROMANA SROCZYŃSKIEGO

Wspólnie z wiernymi i z księżmi z diecezji kaliskiej, młodzieżą i gronem pedagogicznym z Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach, władzami samorządowymi Gminy i Miasta Błaszki, żegnałem ks. Romana Sroczyńskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godzinie 1300 w Odolanowie, par. św. Barbary. Przewodniczył im Biskup Ordynariusz. Dzień wcześniej uczestniczyłem we Mszy św. pogrzebowej w kościele parafialnym w Błaszkach pod przewodnictwem Biskupa Teofila Wilskiego . Ksiądz Roman Sroczyński, wikariusz parafii Błaszki, człowiek o wielkim sercu, zmarł w sobotę, 17 lutego 2007 roku, tuż przed południem, w wieku 42 lat. Dla mnie osobiście był człowiekiem wyjątkowym, który nie bał się głosić prawdy i za to go ceniłem.

WYGRANA W PLEBISCYCIE NA NAUCZYCIELA ROKU

Dzięki głosom uczniów Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach,  już po raz siódmy wygrałem plebiscyt na „Nauczyciela Roku”. Dostałem także przepiękną i bardzo wartościową nagrodę-Pismo Święte.
Korzystając z okazji chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za to wielkie wyróżnienie. Cieszę się, że mogę pracować dla was i wspólnie z wami realizować nasze marzenia. Zdaję sobie sprawę, że sztuką jest zdobyć wasze zaufanie, ale jeszcze większą sztuką, jest nie stracić tego zaufania! Wielkie dzięki! Jesteście wielcy! To był bardzo ciężki i pracowity rok, ale nagroda za ten trud jest naprawdę piękna i dlatego było warto na nią pracować.

Zostałem członkiem OSP Gruszczyce

W dniu 19 stycznia 2007 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszczycach, jednogłośnie (głosami 40 strażaków) zostałem wybrany na członka OSP Gruszczyce. Mam nadzieje, że moje doświadczenie wpłynie pozytywnie na rozwój tej lokalnej organizacji, która istniej już prawie 90 lat. Jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

BĘDĘ UCZYŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W dniu 18 stycznia 2007 roku przeszedłem pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, która dotyczyła głównie  metodyki nauczania języków obcych dorosłych i zostałem przyjęty na lektora języka angielskiego do szkoły języków obcych-  Warsaw Study Centre. Jest to szkoła rekomendowana przez PASE- Ogólnoposkie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języka Angielskiego, posiada Certyfikat Organizatora Szkoleń Najwyższej Jakości oraz nominację do tytułu „Przyjaznej Szkoły Językowej”.Warsaw Study Centre spełnia wszystkie wymagania stawiane szkołom językowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 100 wykwalifikowanych lektorów. Warsaw Study Centre nawiązało współpracę z  Ministerstwem Edukacji i Europejskim Funduszem Społecznym i dlatego będę na terenie naszej gminy prowadzili bezpłatne kursy językowe dla nauczycieli.

PROWADZENIE AUKCJI WOŚP W WARCIE

W tym roku XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się także w Warcie. Tą szczytną akcję zorganizowało miejscowe gimnazjum. 20 wolontariuszy kwestowało w Warcie i okolicach. Zostałem zaproszony przez organizatorów do przeprowadzenia licytacji, z której całkowity dochód przeznaczony został na  ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej pomocy. Cała impreza rozpoczęła się o  godz. 18.00 w miejscowym gimnazjum. Licytacja przeplatana była  jasełkami, kabaretami i  popisami wokalno-tanecznymi  uczniów. W tym roku sztabowi z Warty udało się zebrać 6950zł.Serdecznie dziękuję w imieniu organizatorów i wolontariuszy za przekazane pieniące na ten szczytny cel.

KONCERT CHARYTATYWNY UŚMIECH NA GWIAZDKĘ

Uśmiech na gwiazdkę 2006
Uśmiech na gwiazdkę 2006

Pomimo wielu przeszkód, ziściło się moje marzenie i dzięki nieocenionej pomocy ks. kanonika Jerzego Mikołajewskiego mogła mieć miejsce V edycja akcji charytatywnej Uśmiech na gwiazdkę. W tym roku organizowana była przez Zespół Charytatywny Parafii Gruszczyce i Katolickie Stowarzyszenie Rodzina z Wojkowa i zwieńczona  finałowym koncertem charytatywnym, który odbył się 17 grudnia 2006 roku o godzinie 17.00 w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wojkowie.Podczas koncertu wystąpiła młodzież , klerycy, lokalne zespoły i soliści. Patronat nad akcją i koncertem objął  Caritas Diecezji Kaliskiej. W tym roku do pomocy włączył się także Powiatowy Ośrodek Kultury z Sieradza, który zadbał o nagłośnienie imprezy. scenariusz koncertu opracowała Beata Małolepsza. Na koncercie obecni byli sponsorzy, sekretarz GiM Błaszki i Radny Rady Powiatu Sieradzkiego-Piotr Świderski, wicedyrektor PG Gruszczyce-Renata Nowak, wicedyrektor SP Gruszczyce-Anna Matusiak, dyrektor PG Błaszki-Marek Król, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Błaszkach-Maria Zajda, radni GiM Błaszki, Radna Rady Powiatu Sieradzkiego-Kazimiera Gotkowicz , nauczyciele: Anna Wojciechowska, Marzena Fryncel, Teresa Pluta, Teresa Pęczek, Jolanta Marcjanik, Katarzyna Wietrzyk, Angelika Olszewska, Alina Królak, Urszula Wierucka, młodzież, dzieci i lokalna społeczność. W sumie z całej akcji udało się zebrać około 10.000zł. Część z tych pieniędzy przeznaczona została na zakup upominków gwiazdkowych dla 116 dzieci z najuboższych rodzin z parafii Gruszczyce, Wojków i Wągłczew oraz na drobne upominki dla 50 samotnych starszych ludzi. Pozostała kwota przeznaczona zostanie prawdopodobnie na wypoczynek dla dzieci.