Menu / szukaj

UDZIAŁ W GMINNYCH DOŻYNKACH W ŻELISŁAWIU

Koncert zespołu Wasyl Junior & Cygańskie Gwiazdy były główną atrakcją gminnych dożynek w Żelisławiu. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.30 przemarszem korowodu na plac dożynkowy. Następnie o godzinie 12.00 celebrowano polową Mszę Świętą. Potem na placu dożynkowym odbyły się dalsze uroczystości, wręczenie chleba prezentacja wieńców i przyśpiewek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Żelisławia, tamtejszej straży pożarnej, ale przede wszystkim umiejętnościom kierowniczym Przewodniczącej Rady Gminy-Agnieszki Bieńkowskiej, która jest radną z tego terenu, udało się organizatorom stworzyć przepiękne widowisko. Znakomici goście, zaprzęgi konne, poczty sztandarowe, orkiestra dęta, przepiękne dekoracje wsi i placu dożynkowego, znakomita muzyka i setki uczestników, to tylko wycinek tego co można było zobaczyć na dożynkach. Jako Radny Powiatu Sieradzkiego, byłem zaszczycony mogąc uczestniczyć w tak pięknej uroczystości.

Walka o drogę powiatową Gruszczyce-Jasionna

Na sesji Rady Powiatu Sieradzkiego w dniu 29 sierpnia 2007r. w związku z tym, że Zarząd Powiatu przeniósł termin opracowania dokumentacji, a tym samym rozbudowę drogi powiatowej Gruszczyce Jasionna na lata 2009-2010, złożyłem wniosek o cofniecie tej skandalicznej decyzji i przesunięcie terminu realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2008-2009.Pierwotnie dokumentacja miała być opracowana już w 2007 roku, więc mieszkańcy Gruszczyc, Niedonia i Jasionnej mogli by korzystać z nowej drogi prawdopodobnie pod koniec 2008 roku. Wniosek mój poddano pod głosowanie. Niestety nie uzyskał on większości głosów. Tym samym przyszłość rozbudowy tej drogi jest pod wielkim znakiem zapytania.

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Pomnik „Bohaterom Tej Ziemi” w Błaszkach
Pomnik „Bohaterom Tej Ziemi” w Błaszkach

W dniu 15 sierpnia 2007 roku wziąłem udział w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego. O godzinie 9 brałem udział we Mszy Świętej za Ojczyznę w Błaszkach, po której złożyłem kwiaty pod pomnikiem Bohaterom tej ziemi. Następnie udałem się pod pomnik marszałka J. Piłsudskiego w Sieradzu, gdzie uroczystości rozpoczęły się od Mszy polowej. Po niej nastąpiły okolicznościowe przemówienia, salwa honorowa oraz składanie kwiatów wraz z przybyłymi delegacjami. Na zakończenie odbył się koncert orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu.

UDZIAŁ WE WCZASOREKOLEKCJACH NAD MORZEM

W dniach od 9 do 15 lipca 2007 roku wspólnie z ponad setką młodych ludzi z parafii Wojków, Gruszczyce, Błaszki, brałem udział we wczasorekolekcjach w Chłapowie nad morzem. Już po raz kolejny ks. Proboszcz Jerzy Mikołajewski organizuje tego typu wyjazd, by przybliżyć młodym ludziom obecność Boga w ich codziennym życiu, a jednocześnie umożliwić im skorzystanie z darów, które stworzył dla nich nasz Pan. Dla części uczestników, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej wyjazd współfinansowała parafia rzymsko-katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wojkowie oraz Katolickie Stowarzyszenie Rodzina z Wojkowa i Zespół Charytatywny Parafii Gruszczyce. Te dwie organizacje charytatywne przeznaczyły na wyjazd pieniądze, które pozostały z organizowanej przeze mnie zimowej akcji charytatywnej Uśmiech na gwiazdkę. Pojechaliśmy trzema autokarami. Jeden z nich nieodpłatnie użyczył nam Pan Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Krzysztof Stępiński. Zwiedziliśmy Chłapowo, Sopot, Władysławowo i Jastrzębią Górę. Pogoda była w kratkę. Deszczowe chwile spędzaliśmy na Mszy Świętej, wspólnej modlitwie, śpiewach i rozmowach. Gdy zaświeciło słoneczko wszyscy ruszaliśmy na plażę. To był wspaniały wypoczynek dla ciała i duszy.

XI SPOTKANIE MŁODYCH- LEDNICA 2007

2 czerwca 2007 roku wraz z około 45 tys. młodych osób uczestniczyłem w XI Spotkaniu Młodych „Lednica 2007″. Patronem tegorocznego spotkania był św. Jacek – pierwszy polski dominikanin, którego relikwie przywieziono na Lednicę. Na rozpoczęcie spotkania zaśpiewano Bogurodzicę i wniesiono na pola lednickie w uroczystej procesji relikwie św. Wojciecha i św. Jacka. Hasło tegorocznego spotkania nawiązywało do działalności ewangelizacyjnej jego patrona i brzmiało: „Poślij mnie”.Tradycyjnie za pośrednictwem nagrania wideo uczestników spotkania pozdrowił papież. Benedykt XVI. Swoje przesłanie przekazał również prezydent Lech Kaczyński. Przez cały czas kilkunastogodzinnego spotkania śpiewaliśmy pieśni które poprowadził zespół „Siewcy Lednicy”.