Menu / szukaj

XVI Sesja Rady Powiatu Sieradzkiego III kadencji 2006-2010

Interpelacja w sprawie wykonani remontu cząstkowego drogi powiatowej  Chajew -Brąszewice.Interpelacja w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu dróg powiatowych.

Interpelacja w sprawie wycięcia zakrzaczeń na odcinku drogi powiatowej Cienia-Gruszczyce.

Interpelacja w sprawie załatania niebezpiecznych wyrw na odcinku drogi powiatowej Wojków-Włocin.

Interpelacja w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Powiatu.

Walka o drogę powiatową Gruszczyce-Jasionna

Na sesji Rady Powiatu Sieradzkiego w dniu 29 sierpnia 2007r. w związku z tym, że Zarząd Powiatu przeniósł termin opracowania dokumentacji, a tym samym rozbudowę drogi powiatowej Gruszczyce Jasionna na lata 2009-2010, złożyłem wniosek o cofniecie tej skandalicznej decyzji i przesunięcie terminu realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2008-2009.Pierwotnie dokumentacja miała być opracowana już w 2007 roku, więc mieszkańcy Gruszczyc, Niedonia i Jasionnej mogli by korzystać z nowej drogi prawdopodobnie pod koniec 2008 roku. Wniosek mój poddano pod głosowanie. Niestety nie uzyskał on większości głosów. Tym samym przyszłość rozbudowy tej drogi jest pod wielkim znakiem zapytania.