Menu / szukaj

Ponowna interwencja w sprawie usuniętego emblematu z hali sportowej w Sieradzu

Po przeanalizowaniu dwóch odpowiedzi władz powiatu sieradzkiego na wystosowane przeze mnie interpelacje w sprawie ponownego zamontowania blaszanego emblematu przedstawiającego sportowców na tle kół olimpijskich na elewacji hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, byłem zmuszony przesłać kolejną interpelację na ręce Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sieradzkiego. Pismo z dnia 17 lutego 2014 roku, ujawniło nowe skandaliczne fakty. Dowiedzieć się można z niego między innymi, że ani  projekt budowlany, ani umowa z wykonawcą nie zawierały ponownego montażu emblematu. Nie ma w nim także odpowiedzi na większość niewygodnych pytań, które zadałem władzom powiatu. Prosząc o uzupełnienie odpowiedzi jednocześnie po raz kolejny zaapelowałem do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sieradzkiego o zmianę swojego stanowiska w tej sprawie i doprowadzenie do ponownego zamontowania emblematu na elewacji hali sportowej w miejscu w którym był od 1974 roku.  Czytaj dalej

XLII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu 21 lutego 2014 roku, odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji. Podczas sesji złożyłem dwie interpelacje do Zarządu Powiatu Sieradzkiego.
W pierwszej interpelacji poprosiłem o złożenie wyczerpujących wyjaśnień na temat realizacji projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu-sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” w zakresie działań podjętych w celu rewitalizacji ulicy Pozamcze, gdzie znajduje się baza PZD. Czytaj dalej

Kolejna interwencja w sprawie zamontowania usuniętego emblematu z hali sportowej w Sieradzu

Po otrzymaniu pisma od Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sieradzkiego Dariusza Olejnika (WS.I.0003.1.2014), które było odpowiedzią na mój wniosek w sprawie zamontowania usuniętego emblematu z hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, byłem zmuszony wystosować kolejne pismo do Pana Przewodniczącego w tej bulwersującej opinię publiczną sprawie.
Przeraził mnie brak poszanowania dla historii tego miejsca i arogancja władz wobec głosu społeczeństwa, które domaga się by emblemat wrócił na swoje miejsce. Nie żyjemy w średniowieczu i tłumaczenie o braku możliwości technicznych, korozji i ptasich odchodach nie przystoi władzy-stąd moja kolejna interwencja.
Czytaj dalej

Interwencja w sprawie zamontowania usuniętego emblematu z elewacji hali sportowej w Sieradzu

Byłem zmuszony interweniować do Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie usunięcia z elewacji hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu (od strony ul. Broniewskiego) , blaszanego emblematu przedstawiającego sportowców na tle kół olimpijskich, który od 1974 roku był jej symbolem i wrósł się w wizerunek tego miejsca.
Z informacji zawartych na stronie Starostwa Powiatowego w Sieradzu wynika, że już nigdy nie wróci na swoje miejsce bo budynek został ocieplony styropianem i pokryty cienkim tynkiem, który go nie utrzyma!  Czytaj dalej

XXXVIII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji

Podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji w dniu 29 listopada 2013 roku, złożyłem interpelację  do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu dróg w Sieradzu  o natychmiastowe uzupełnienie niebezpiecznych ubytków na asfaltowym odcinku drogi powiatowej 1708 E (Włocin-Kije) w części znajdującej się w gminie Błaszki.

XXXVII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji

Podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji w dniu 29 października 2013 roku złożyłem następujące interpelacje:

Zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o udostępnienie informacji na temat tego, ile osób na terenie powiatu sieradzkiego posiada wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej. Czy taki wpis jest obligatoryjny. Jeśli tak to kiedy i w jakim przypadkach musi być wydawany. Czytaj dalej

Pozytywne odpowiedzi na moje interpelacje

Przyszła odpowiedź na interpelacje złożone podczas obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Sieradzkiego w dniu 26 września 2013 roku.  Pan Starosta poinformował, że rozebrano wiatę przystankową w Sarnach, wycięto lipę zagrażającą bezpieczeństwu ruchu w Gruszczycach. Do końca października pojawi się zapora drogowa U-20b na końcu chodnika obok posesji Państwa Polaszczyków. Wiosną Powiat rozważy utwardzenie pobocza przy przejściu dla pieszych w Sarnach, a znaki poziome na odcinku drogi powiatowej Błaszki-Gruszczyce zostaną naniesione do końca 2014 roku. Dziękuję Panu Staroście za pozytywne rozpatrzenie moich interpelacji.  Czytaj dalej

XXXVI sesja Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji


Podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji w dniu 26 września 2013 roku złożyłem następujące interpelacje:


W nawiązaniu do interpelacji składanych w dniu 30 października 2012 roku poinformowałem Zarząd Powiatu Sieradzkiego, że nie przeprowadzono w wyznaczonym terminie rozbiórki wyłączonego z użytku przystanku w Sarnach.W związku z powyższym poprosiłem o ponowne wystąpienie do właścicieli przystanku czyli Gminy i Miasta Błaszki o jego natychmiastową rozbiórkę. Poprosiłem również Zarząd Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg o zamontowanie obiecanej zapory U-20 b na końcu chodnika w Sarnach obok posesji Państwa Polaszczyków oraz zapytałem czy dobudowane będzie bezpieczne przejście do przystanku autobusowego w Sarnach. Czytaj dalej