Menu / szukaj

Interwencja u Burmistrza w sprawie boiska w Gruszczycach

W dniu dzisiejszym wystosowałem pismo do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, o udzielenie informacji na temat poczynionych ustaleń i decyzji w sprawie modernizacji boiska w Gruszczycach.
W piśmie z dnia 14 maja 2013 roku (RIZP 7011/1/13), które było odpowiedzią na moją interpelację w sprawie modernizacji boiska w Gruszczycach, Pan Burmistrz poinformował, że jest żywotnie zainteresowany powyższym tematem, nie tylko ze względu na pełnioną funkcję, ale również jako rodowity mieszkaniec Gruszczyc. Burmistrz zaznaczył również, że realizacja przedmiotowego zadania wymaga dużych nakładów finansowych, które trzeba zabezpieczyć w budżecie gminy i propozycję moją będzie można przedstawić przy opracowaniu tegorocznego budżetu. Budżet został już dawno opracowany i uchwalony a na boisku nic ciekawego się nie dzieje. Czytaj dalej

Interwencja w sprawie wycinki drzew przed Urzędem Gminy w Brąszewicach

W związku z Państwa prośbami w dniu dzisiejszym zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o natychmiastowe złożenie stosownych wyjaśnień na temat wycinki ponad 10 zdrowych drzew, które rosły wzdłuż drogi powiatowej nr 1707E w miejscowości Brąszewice, ul. Starowiejska przed Urzędem Gminy. W tym miejscu w pasie drogi powiatowej wybudowano chodniki, ułożono krawężniki i korytka odwadniające, niszcząc przy tym żywopłot i wycinając ponad 10 zdrowych i wypielęgnowanych drzew. Działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwróciłem się o udostępnienie dokumentacji związanej z tą bulwersującą sprawą. Czytaj dalej

Droga powiatowa w Brąszewicach się poci…

15 czerwca 2014 roku zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu o natychmiastowe złożenie stosownych wyjaśnień na temat skandalicznej fuszerki drogowej w Brąszewicach. W dniu dzisiejszym dostałem odpowiedź na moją interpelację, która jest równie żenująca jak cała ta sprawa. Jak się okazało nic się nie stało- droga się tylko poci. Czyli odpowiedź w stylu: „sorry, taki mamy klimat”. Władze niestety nie ustosunkowały się do kwestii wyrzucania w błoto publicznych pieniędzy i zgłoszenia całej sprawy na prokuraturę.  W związku z powyższym  na najbliższej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego w dniu 26 czerwca 2014 roku, będę interweniował w tej sprawie. O tej skandalicznej sprawie pisze dzisiaj Sieradz.com.pl: Niezależny portal Sieradza i regionu. Zachęcam do lektury. Czytaj dalej

Burmistrz wstrzymuje prace więźniów w szkole w Gruszczycach

16 czerwca 2014 roku wystąpiłem z prośbą do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, o nie kierowanie do prac do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach, więźniów z zakładu karnego w godzinach trwania zajęć szkolnych.Więźniowie przygotowywali teren na niedzielną imprezę środowiskową. W dniu 20 czerwca 2014 roku Pan Burmistrz poinformował, że przychylił się do prośby Dyrektora ww. szkoły i z dniem 23 czerwca 2014 roku (dzień po imprezie środowiskowej) wstrzymuje prace wykonywane przez osoby skazane. W imieniu własnym i rodziców serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi i Panu Burmistrzowi i żywię nadzieję, że nie będzie więcej dochodziło to podobnych incydentów i nie będę musiał interweniować w podobnych sprawach. Czytaj dalej

Więźniowie w szkole w Gruszczycach. Interwencja u Burmistrza.

16 czerwca 2014 roku wystąpiłem z prośbą do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, o nie kierowanie do prac do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach, więźniów z zakładu karnego w godzinach trwania zajęć szkolnych, którzy gorączkowo przygotowują teren na zbliżającą się imprezę środowiskową. Rozumiem, że to rok wyborczy, ale jako radny i nauczyciel nie mogę pozwolić na to, by robiono to w trakcie zajęć i by obce osoby, a w tym przypadku więźniowie przebywali w tym czasie na terenie szkoły. Zresztą czasy w których malowano trawę na zielono bezpowrotnie minęły, więc nie ma co wracać do tych tradycji, tym bardziej, że znane polskie przysłowie mówi, że nie wszystko złoto co się świeci… Czytaj dalej