Menu / szukaj

Egipskie ciemności w gminie Błaszki-interwencja u Burmistrza

24 sierpnia 2014 roku wystosowałem wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki w sprawie „egipskich ciemności” jakie panują w naszej gminie już od dłuższego czasu. Zwróciło się do mnie w tej sprawie bardzo wielu zbulwersowanych tym stanem rzeczy mieszkańców. Skandaliczny pomysł władz na szukanie oszczędności poprzez wyłączenie oświetlenia ulicznego powoduje zagrożenie zdrowia i życia oraz znaczący dyskomfort mieszkańców (pieszych oraz kierowców – użytkowników dróg), wpływając ponadto na negatywny wizerunek naszej gminy wśród osób przyjezdnych. W związku z powyższym zwróciłem się do Pana Burmistrza o natychmiastowe włączenie oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy i Miasta Błaszki.  Czytaj dalej

Interwencja w sprawie ulicy Warszawskiej w Sieradzu

Podczas XLVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego, która odbyła się 21 sierpnia 2014 roku zwróciłem się do Pana Starosty Dariusza Olejnika o natychmiastową interwencję i pomoc mieszkańcom ulicy Warszawskiej w Sieradzu, którzy cierpią z powodu fuszerki drogowej jaką sprezentowały im władze powiatu sieradzkiego w ramach tzw. rewitalizacji starówki.
Ruch uliczny w połączeniu z fatalnie wykonaną i zmienioną nawierzchnią ulicy na kostkę granitową, która jest nierówna, spowodował, że drgania wywołane przejazdem samochodów powodują pękania ścian. Wybudowany i poprawiany próg zwalniający niestety nie przyniósł oczekiwanych efektów.
Czytaj dalej

Interwencja u Burmistrza w sprawie funduszów sołeckich

Do Sołtysów z Gminy i Miasta Błaszki dotarła informacja od Burmistrza o wysokości przypadających danemu sołectwu środków w ramach funduszu sołeckiego. Wszyscy sołtysi wiedzą ile przypada pieniędzy na sołectwo, ale nie wszyscy wiedzą jak po nie sięgnąć.
Przypomnę, że 13 marca 2014 roku ruszyliśmy z naszą inicjatywą  TAK DLA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE BŁASZKI.
Już 27 marca 2014 roku, radni Gminy i Miasta Błaszki po wielu latach zdecydowali się powiedzieć TAK dla funduszu sołeckiego. Czytaj dalej

ZŁOCZEW:”SZACUNEK” DLA GODŁA POLSKI

22 lipca 2014 roku, wystosowałem pismo do Burmistrza Gminy i Miasta Złoczew w sprawie braku poszanowania dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w magistracie w Złoczewie.
Byłem w szoku po przeczytaniu artykułu: „Złoczew wyemituje obligacje” na portalu Sieradz naszemiasto.pl oraz artykułu „Złoczew. Gmina obligacjami spłaci kredyty” na portalu informacyjnym infotydzien.info. Zamieszczony jest tam m.in. materiał fotograficzny z obrad Rady Gminy i Miasta Złoczew na którym widać ewidentnie brak czci i szacunku dla godła narodowego. Na zdjęciach publikowanych przez te portale, jest Pani Burmistrz na tle godła Rzeczypospolitej Polskiej, które  leży w zupełnej poniewierce. Takie wyeksponowanie godła państwowego podczas sesji uwłacza jego godności! Czytaj dalej

Samowolka w Brąszewicach?

16 czerwca 2014 roku zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu o natychmiastowe złożenie stosownych wyjaśnień na temat remontu odcinka drogi powiatowej nr 1707E w miejscowości Brąszewice, ul. Starowiejska. W tym miejscu planowana jest wymianę nawierzchni asfaltowej, jednak wcześniej wzdłuż drogi powiatowej Gmina Brąszewice wybudowała chodniki, ułożyła krawężniki i korytka odwadniające bez stosownej uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w tej sprawie. Ponieważ odpowiedź jaką otrzymałem była niekompletna, to podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Sieradzkiego poprosiłem o wystąpienie do radców prawnych, o wydanie opinii prawnej na temat tego jak udało się władzom gminy Brąszewice wybudować chodniki, ułożyć krawężniki i korytka odwadniające wzdłuż drogi powiatowej przed budynkiem Urzędu Gminy bez stosownej uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w tej sprawie. Czytaj dalej