Menu / szukaj

Interwencja u Burmistrza w sprawie boiska w Gruszczycach

W dniu dzisiejszym wystosowałem pismo do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, o udzielenie informacji na temat poczynionych ustaleń i decyzji w sprawie modernizacji boiska w Gruszczycach.
W piśmie z dnia 14 maja 2013 roku (RIZP 7011/1/13), które było odpowiedzią na moją interpelację w sprawie modernizacji boiska w Gruszczycach, Pan Burmistrz poinformował, że jest żywotnie zainteresowany powyższym tematem, nie tylko ze względu na pełnioną funkcję, ale również jako rodowity mieszkaniec Gruszczyc. Burmistrz zaznaczył również, że realizacja przedmiotowego zadania wymaga dużych nakładów finansowych, które trzeba zabezpieczyć w budżecie gminy i propozycję moją będzie można przedstawić przy opracowaniu tegorocznego budżetu. Budżet został już dawno opracowany i uchwalony a na boisku nic ciekawego się nie dzieje. Czytaj dalej

Interwencja w sprawie wycinki drzew przed Urzędem Gminy w Brąszewicach

W związku z Państwa prośbami w dniu dzisiejszym zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o natychmiastowe złożenie stosownych wyjaśnień na temat wycinki ponad 10 zdrowych drzew, które rosły wzdłuż drogi powiatowej nr 1707E w miejscowości Brąszewice, ul. Starowiejska przed Urzędem Gminy. W tym miejscu w pasie drogi powiatowej wybudowano chodniki, ułożono krawężniki i korytka odwadniające, niszcząc przy tym żywopłot i wycinając ponad 10 zdrowych i wypielęgnowanych drzew. Działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwróciłem się o udostępnienie dokumentacji związanej z tą bulwersującą sprawą. Czytaj dalej

Droga powiatowa w Brąszewicach się poci…

15 czerwca 2014 roku zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu o natychmiastowe złożenie stosownych wyjaśnień na temat skandalicznej fuszerki drogowej w Brąszewicach. W dniu dzisiejszym dostałem odpowiedź na moją interpelację, która jest równie żenująca jak cała ta sprawa. Jak się okazało nic się nie stało- droga się tylko poci. Czyli odpowiedź w stylu: „sorry, taki mamy klimat”. Władze niestety nie ustosunkowały się do kwestii wyrzucania w błoto publicznych pieniędzy i zgłoszenia całej sprawy na prokuraturę.  W związku z powyższym  na najbliższej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego w dniu 26 czerwca 2014 roku, będę interweniował w tej sprawie. O tej skandalicznej sprawie pisze dzisiaj Sieradz.com.pl: Niezależny portal Sieradza i regionu. Zachęcam do lektury. Czytaj dalej

Burmistrz wstrzymuje prace więźniów w szkole w Gruszczycach

16 czerwca 2014 roku wystąpiłem z prośbą do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, o nie kierowanie do prac do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach, więźniów z zakładu karnego w godzinach trwania zajęć szkolnych.Więźniowie przygotowywali teren na niedzielną imprezę środowiskową. W dniu 20 czerwca 2014 roku Pan Burmistrz poinformował, że przychylił się do prośby Dyrektora ww. szkoły i z dniem 23 czerwca 2014 roku (dzień po imprezie środowiskowej) wstrzymuje prace wykonywane przez osoby skazane. W imieniu własnym i rodziców serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi i Panu Burmistrzowi i żywię nadzieję, że nie będzie więcej dochodziło to podobnych incydentów i nie będę musiał interweniować w podobnych sprawach. Czytaj dalej

Więźniowie w szkole w Gruszczycach. Interwencja u Burmistrza.

16 czerwca 2014 roku wystąpiłem z prośbą do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, o nie kierowanie do prac do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach, więźniów z zakładu karnego w godzinach trwania zajęć szkolnych, którzy gorączkowo przygotowują teren na zbliżającą się imprezę środowiskową. Rozumiem, że to rok wyborczy, ale jako radny i nauczyciel nie mogę pozwolić na to, by robiono to w trakcie zajęć i by obce osoby, a w tym przypadku więźniowie przebywali w tym czasie na terenie szkoły. Zresztą czasy w których malowano trawę na zielono bezpowrotnie minęły, więc nie ma co wracać do tych tradycji, tym bardziej, że znane polskie przysłowie mówi, że nie wszystko złoto co się świeci… Czytaj dalej

Interpelacja w sprawie skandalicznej fuszerki w Brąszewicach

W związku z interwencjami mieszkańców Brąszewic, udałem się 14 czerwca 2014 roku na miejsce, by na własne oczy zobaczyć remont remontu całkiem nowej drogi powiatowej, która przebiega przez Brąszewice. Przypomnę tylko, że droga powiatowa Brąszewice-skrzyżowanie (Czartoria Godynice – 5,4 km ) kosztowała 5 356 015,52 zł. Inwestycja ta zrealizowana została w ramach programu ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i własnych powiatu sieradzkiego. W krótkim czasie droga zaczęła pękać. W 2012 roku pokryto ją emulsją z grysem. Koszty tej operacji, które pokrył PZD, wyniosły 50 tys. zł. W 2013 roku droga zaczęła się topić więc posypywano ją piaskiem a następnie naprawiono w ramach gwarancji. Kilka tygodni temu na drodze domalowano brakujące pasy i wszystko było by dobrze, gdyby nie to, że po kilku tygodniach zasypano malunki grysem.
W dniu dzisiejszym zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu o natychmiastowe złożenie stosownych wyjaśnień na temat tej skandalicznej fuszerki. Czytaj dalej

SYGNALIZACJA W BŁASZKACH ZNÓW DZIAŁA

To nie awaria, a błąd ludzki sprawił, że sygnalizacja świetlna w Błaszkach przestała działać.
3 maja 2014r. wysłałem  pismo do GDDKiA w Warszawie z prośbą o pilną interwencję i skierowanie odpowiednich służb do usunięcia awarii sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 12 w Błaszkach. GDDKiA w Warszawie milczała, więc 9 maja 2014 roku skontaktowałem się telefonicznie z Urzędem Gminy i Miasta Błaszki, GDDKiA w Warszawie, Łodzi oraz Sieradzu, by uzyskać stosowne wyjaśnienia w tej sprawie i doprowadzić do natychmiastowego uruchomienia świateł. Okazało się, że to nie awaria, a błąd ludzki sprawił, że sygnalizacja świetlna przestała działać. Choć to może wydawać się niewiarygodne w dzisiejszych czasach, to jeden z pracowników GDDKiA nie dopilnował sprawy i nie podpisano nowej umowy z zakładem energetycznym na zasilanie prądem sygnalizacji. Umowy nie było-więc prąd przestał płynąć. Choć sprawa wydawała się banalna, to niestety najkrótsza procedura naprawienia błędu urzędniczego i podpisania nowej umowy musiała trwać kilka dni. Dzięki nieocenionemu zaangażowaniu i pomocy  ze strony Zastępcy Dyrektora Oddziału GDDKiA w Łodzi do spraw Zarządzania Drogami i Mostami Pani mgr inż. Teresy Materek sygnalizacja już działa. Pracownik GDDKiA, który zaniedbał swoje obowiązki ma ponieść stosowne konsekwencje.
Czytaj dalej

PROMOCJA BŁASZEK ONLINE

W związku z Państwa prośbami zwróciłem się do Pana Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki o rozważenie możliwości zainstalowania kamery internetowej i udostępnienie na stronie Urzędu Gminy i Miasta Błaszki obrazu na żywo z kamery w postaci strumienia wideo.
Obraz z kamery internetowej to świetna promocja Błaszek w Polsce i na całym świecie,  a także  możliwość dla osób, którzy nie mieszkają na codzień w Błaszkach, do zobaczenia jaka pogoda panuje w ich rodzinnym mieście. Kamera internetowa to idealne rozwiązanie dla turystów, którzy pragną przyjechać do Błaszek i chcieliby wcześniej zobaczyć jaka jest pogoda oraz co się dzieje w mieście. Czytaj dalej

AWARIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W BŁASZKACH ???

Wystarczyło wyjechać na 3 dni i od razu sygnalizacja świetlna przestała działać. Trochę dziwne, ale mam nadzieję, że monitoring, w który zainwestowano tyle publicznych pieniędzy i o którym tak rozpisywała się prasa  naprawdę DZIAŁA  i sprawa się wkrótce wyjaśni, czy to awaria ,czy też celowe działania.
Tymczasem wysłałem już pismo do GDDKiA w Warszawie z prośbą o pilną interwencję i skierowanie odpowiednich służb do usunięcia awarii sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 12 w Błaszkach. Czytaj dalej

Kolejny wniosek do Burmistrza w sprawie siłowni w Błaszkach

W dniu 23 marca 2014 roku złożyłem wniosek do Pana Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki m.in. o zniesienie odpłatności za korzystanie z siłowni na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Błaszkach, opracowanie regulaminu korzystania z siłowni oraz upoważnienie konkretnej osoby do każdorazowego jej udostępniania zainteresowanym, udostępnienie siłowni również w soboty i w niedziele, kiedy młodzież ma najwięcej czasu wolnego, wygospodarowanie środków finansowych na doposażenie siłowni i rozpatrzenie możliwości przeniesienia jej do większego pomieszczenia, by umożliwić większej liczbie osób jednoczesne korzystanie z niej oraz o wygospodarowanie środków finansowych na zatrudnienie osoby, która mogłaby pracować jako instruktor sportowy na hali. Czytaj dalej