Menu / szukaj

Druga odsłona Trylogii Patriotycznej

W dniu dzisiejszym w drugiej odsłonie Trylogii Patriotycznej na Hali Sportowej w Blaszkach odbyły się III Eliminacje do Rycerskiej Kadry Polskiej . W turnieju wzięło udział ponad 90 rycerzy z całej Polski i z Ukrainy. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wielu fanów walk rycerskich. Walki były prawdziwe i bardzo zacięte. Strat w ludziach nie było ale kilku rycerzy musiało być hospitalizowanych. Po uroczystej kolacji ze mną rycerze spędzili noc w Błaszkach i rano rozjechali się do domów. Kilku z nich wzięło udział  w Historycznej Zadumie Patriotycznej we Wrzącej. Czytaj dalej

Pierwsza odsłona Trylogii Patriotycznej

I Marsz Niepodległości rozpoczął trzy dniowe uroczystości patriotyczne w gminie Błaszki związane 97. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Kilkuset uczestników pochodu przemaszerowało z cmentarza parafialnego w Błaszkach pod pomnik „Bohaterom Tej Ziemi”, gdzie złożono kwiaty oraz odczytano apel poległych, podczas którego wymieniono kilkadziesiąt nazwisk mieszkańców gminy, którzy od XIX w. oddali swoje życie w walce o wolność Polski. Czytaj dalej

Zostałem wiceprezesem LGD „Długosz Królewski”

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Długosz Królewski” na którym odwołano poprzednie władze i wybrano nowe. Teraz Gminę i Miasto Błaszki będzie reprezentowała bardzo silna ekipa. Zostałem wybrany Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.  Wiceprzewodniczącą Rady Stowarzyszenia została Iwona Dębicka a członkami Rady zostali Tomasz Rosiak i Sylwester Łakomiak.  Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia została Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki Agnieszka Bieńkowska a członkiem Komisji Rewizyjnej Sekretarz Jacek Walczak. Gratuluję wszystkim i życzę owocnej pracy na rzecz Gminy i Miasta Błaszki , Gminy Brzeziny, Gminy Sieroszewice, Gminy Szczytniki oraz całego Stowarzyszenia „Długosz Królewski”.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Błaszkach

W Błaszkach odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w 95. Rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Poranne uroczystość patriotyczno-religijne pod pomnikiem poprzedziła msza święta  w kościele parafialnym pw. św. Anny w Błaszkach w intencji Ojczyzny. Wzięły w niej udział oprócz mieszkańców Błaszek, poczty sztandarowe organizacji społecznych i politycznych, szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych, radni gminni i powiatowi, harcerze i księża. Miejska Orkiestra Dęta z Błaszek odegrała hymn narodowy i uczestnicy uroczystości złożyli  kwiaty pod pomnikiem Bohaterom Tej Ziemi. Wartę honorową przed pomnikiem pełnili żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Czytaj dalej

Na pielgrzymce w Częstochowie

W tym roku po raz szósty do Pani Jasnogórskiej podążała grupa różana z Błaszek. Przewodnikiem grupy był ks. Marcin Szymczak ? wikariusz Parafii pw. Świętej Anny w Błaszkach.
Wczesnym popołudniem pielgrzymi szczęśliwie dotarli do Częstochowy. Zostali powitani przez Biskupa Łukasza Buzuna ? bpa pomocniczego diecezji kaliskiej, a także przez Kierownika 378. Kaliskiej i 24. Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, ks. Rafała Kopisa. Wspólnie z pątnikami z Błaszek Matkę Boską Częstochowską powitał ks. Dziekan Jerzy Mikołajewski. Czytaj dalej

Apel Pamięci Powstańców Warszawskich w Błaszkach

O 17:00 w godzinę „W” w 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w całej Gminie i Mieście Błaszki rozległy się syreny i zabiły dzwony na kościele parafialnym św. Anny w Błaszkach. Pod pomnik Bohaterom tej Ziemi na Apel Pamięci Powstańców Warszawskich przybyli ze mną: Skarbnik Elżbieta Trzeciak, Radni Gminy i Miasta Błaszki: Andrzej Gościmski, Ireneusz Hendrysiak i Marek Urban, Radni Rady Powiatu Sieradzkiego: Łukasz Bitner z małżonką, Dariusz Mikołajczyk i Lucjan Noweta. Obecni byli też pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Błaszki: Katarzyna Woźniak i Magdalena Salamon. Czytaj dalej

Połowa wynagrodzenia dla dzieci i młodzieży z Domaniewa

Przekazałem kolejne 50 % kwoty, która wpłynęła na jego konto za miesiąc lipiec dla dzieci i młodzieży z Dmaniewa. Przekazałem 1000 zł dla młodzieży z OSP Domaniew na dofinansowanie organizowanego tam w dniu 15 sierpnia 2015 roku o I Festynu Rodzinnego z okazji odpustu Św. Rocha. Natomiast 2 477,48 zł trafiło na konto Rady Rodziców przy szkole Podstawowej w Domaniewie na dofinasowanie wycieczki dla dzieci.
Łącznie  od początku swojej kadencji przekazałem już dzieciom i młodzieży z gminy Błaszki 27 744,83 zł ze swojego wynagrodzenia. Czytaj dalej

Odznaczenie od PTTK

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu odznaczył mnie  i mojego Sekretarza – Jacka Walczaka za szczególne zasługi dla rozwoju krajoznawstwa i popularyzacji piękna Ziemi Sieradzkiej Honorową Odznaką Miłośnika Ziemi Sieradzkiej.
PTTK oddział w Sieradzu jest partnerem wydarzenia „Błaszkowskie Noce”, w ramach którego w sobotę i w niedzielę o godz. 16.00 zorganizowane zostaną dwie wycieczki „Szlakiem dworków szlacheckich”. Czytaj dalej