W czwartek, 12 października br w Sali Bankietowej Arka miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięło około 150 zaproszonych przeze mnie gości, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Błaszkach oraz kierownictwo i pracownicy Centrum Usług Wspólnych. Podczas spotkania złożyłem życzenia pracownikom oświaty, administracji i obsługi oraz nagrodziłem dyrektorów szkół i przedszkoli działających na terenie gminy za wzorowe wypełnianie powierzonych zadań w zakresie organizacji, zarządzania i kierowania podległymi placówkami.

Czytaj dalej