Menu / szukaj

Z fotela burmistrza

Moje pierwsze 100 dni urzędowania w Błaszkach było okresem wytężonej pracy. Kadencję rozpocząłem od zlikwidowania stanowiska zastępcy burmistrza. Niestety, nie był to dobry pomysł. Dziś wiem, że praca bez zastępcy w 15-tysięcznej gminie jest niemożliwa. Kompletnie brakuje mi czasu na spotkania z mieszkańcami, gdyż pochłania mnie praca administracyjna. Byłem zmuszony wprowadzić umawiane wcześniej spotkania, co w efekcie wydłużyło czas oczekiwania mieszkańcom. Czytaj dalej

Giełda Rolna i Inkubator Rolniczej Przedsiębiorczości w Błaszkach

Udałem się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, w celu uzyskania wsparcia i pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej dla pomysłu utworzenia na terenie gminy Błaszki Giełdy Rolnej wraz z Inkubatorem Rolniczej Przedsiębiorczości. Stosowne pismo w tej sprawie przekazałem do Pana Ministra Marka Sawickiego. Wcześniej wystąpiłem do pana Starosty Sieradzkiego o wpisanie tej inwestycji jako strategicznej do opracowywanej Strategii Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2015-2023. Czytaj dalej

Udział w Kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu

W dniu 6 marca 2015 roku wraz z doradcą do spraw samorządowych Panem Jackiem Walczakiem, spotkałem się z samorządowcami z całej Polski na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W ramach Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego odbyły się zgromadzenia Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Województw RP i Unii Miasteczek Polskich. Gmina Błaszki do niedawna była członkiem Związku Gmin Wiejskich RP, a w lutym radni na mój wniosek przyjęli uchwałę o wstąpieniu do Związku Miast Polskich.   Czytaj dalej

Podzielił się z nimi pensją!

3 marca 2015 roku w dwutygodniku Relax nr 5 (540) pojawił się artykuł prasowy pt.: „Podzielił się z nimi pensją!”, w którym można przeczytać o dofinansowanym z połowy mojego wynagrodzenia wyjeździe na rekolekcje zimowe w góry dla młodzieży z gminy Błaszki. Zachęcam do lektury. Czytaj dalej