Menu / szukaj

Z fotela burmistrza

Moje pierwsze 100 dni urzędowania w Błaszkach było okresem wytężonej pracy. Kadencję rozpocząłem od zlikwidowania stanowiska zastępcy burmistrza. Niestety, nie był to dobry pomysł. Dziś wiem, że praca bez zastępcy w 15-tysięcznej gminie jest niemożliwa. Kompletnie brakuje mi czasu na spotkania z mieszkańcami, gdyż pochłania mnie praca administracyjna. Byłem zmuszony wprowadzić umawiane wcześniej spotkania, co w efekcie wydłużyło czas oczekiwania mieszkańcom. Czytaj dalej

Giełda Rolna i Inkubator Rolniczej Przedsiębiorczości w Błaszkach

Udałem się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, w celu uzyskania wsparcia i pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej dla pomysłu utworzenia na terenie gminy Błaszki Giełdy Rolnej wraz z Inkubatorem Rolniczej Przedsiębiorczości. Stosowne pismo w tej sprawie przekazałem do Pana Ministra Marka Sawickiego. Wcześniej wystąpiłem do pana Starosty Sieradzkiego o wpisanie tej inwestycji jako strategicznej do opracowywanej Strategii Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2015-2023. Czytaj dalej