Menu / szukaj

Zebrania sołeckie w gminie Błaszki

W mijającym tygodniu wziąłem udział w licznych zebraniach sprawozdawczo- wyborczych na terenie Gminy i Miasta Błaszki. W poniedziałek odbyły się zebrania w miejscowości Kije-Pęczek i w miejscowości Włocin-Kolonia. We wtorek udałem się do Mroczek Małych. W środę uczestniczyłem w zebraniu w Adamkach. O godzinie 19.00 mieszkańcy sołectwa Tuwalczew spotkali się ze mną w Kalinowej. W czwartek pojechałem do Kwaskowa i Orzeżyna. W każdym sołectwie zebrania cieszą się ogromną popularnością, o czym świadczy duża frekwencja. Na spotkaniach informowałem o bieżącej sytuacji w gminie. Zbierałem także pomysły i wnioski do pracy na przyszłość.  W każdym spotkaniu uczestniczyli  również radni reprezentujący dany okręg wyborczy, w którym odbywało się zebranie.

Sieradz.naszemiasto.pl: Ziemniaczana debata w Błaszkach. Rolnicy debatowali z wiceminister rolnictwa jak poprawić sytuację

W Serwisie Informacyjnym sieradz.naszemiasto.pl w dniu 23 stycznia 2015 roku, pojawił się artykuł  pt: ” Ziemniaczana debata w Błaszkach. Rolnicy debatowali z wiceminister rolnictwa jak poprawić sytuację” , w którym można przeczytać o debacie rolniczej w Błaszkach, w której wziąłem udział jako Burmistrz naszej gminy. Czytaj dalej>

Spotkanie w ramach LGD „Długosz Królewski”

20 stycznia 2015 roku wspólnie z doradcą Panem Jackiem Walczakiem pojechaliśmy do Gminy Brzeziny i spotkaliśmy się tam z Panem Wójtem  Brzezin Krzysztofem Niedźwiedzkim i jego Zastępcą Panem Zbigniewem Słodowym oraz Wójtem Szczytnik Panem Markiem Albrechtem i jego Zastępcą Panem Dariuszem Wawrzyniakiem. Rozmowy dotyczyły przyszłości Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski” i harmonogramu działań na ten rok. Wspólnie z doradcą złożyliśmy wniosek o wstąpienie do stowarzyszenia.

Dni Judaizmu w Sieradzu

We wtorek 20 stycznia obchodzono Dni Judaizmu w Sieradzu. Uroczystości związane z Dniem Judaizmu rozpoczęto w Teatrze Miejskim, gdzie młodzież przedstawiła spektakl „Sieradzki tryptyk męczeństwa”, który został podzielony na trzy części opowiadające o historii Sieradza. Część pierwsza poświęcona była rozstrzelaniu sieradzkich zakładników w listopadzie 1939 roku, kolejna opowiadała historię likwidacji getta żydowskiego w sierpniu 1942 roku. Ostatnia, trzecia część opowiadała historię sowieckiego nalotu i bombardowania Sieradza w styczniu 1945 roku. Na uroczystości do Sieradza przybyli miedzy innymi Michael Schudrich, główny rabin Polski, Anna Chipczyńska, przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Wiesław Mering, biskup włocławski. Wspólnie z moim doradcą Panem Jackiem Walczakiem reprezentowaliśmy Gminę i Miasto Błaszki.
Po uroczystość w teatrze wszyscy przeszliśmy pod ścianę memorialną, gdzie odmówiliśmy modlitwy za zmarłych i zapaliliśmy znicze. Czytaj dalej