Menu / szukaj

XXXVII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji

Podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego IV kadencji w dniu 29 października 2013 roku złożyłem następujące interpelacje:

Zwróciłem się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o udostępnienie informacji na temat tego, ile osób na terenie powiatu sieradzkiego posiada wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej. Czy taki wpis jest obligatoryjny. Jeśli tak to kiedy i w jakim przypadkach musi być wydawany. Czytaj dalej

Pozytywne odpowiedzi na moje interpelacje

Przyszła odpowiedź na interpelacje złożone podczas obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Sieradzkiego w dniu 26 września 2013 roku.  Pan Starosta poinformował, że rozebrano wiatę przystankową w Sarnach, wycięto lipę zagrażającą bezpieczeństwu ruchu w Gruszczycach. Do końca października pojawi się zapora drogowa U-20b na końcu chodnika obok posesji Państwa Polaszczyków. Wiosną Powiat rozważy utwardzenie pobocza przy przejściu dla pieszych w Sarnach, a znaki poziome na odcinku drogi powiatowej Błaszki-Gruszczyce zostaną naniesione do końca 2014 roku. Dziękuję Panu Staroście za pozytywne rozpatrzenie moich interpelacji.  Czytaj dalej