Menu / szukaj

ZAPRZYSIĘŻENIE NA RADNEGO

Pierwsza sesja Rady Powiatu Sieradzkiego  IV kadencji, odbyła się 30 listopada 2010 roku. Jak się okazało  ze względu na koalicję zawartą pomiędzy PSL i SLD, jako członek PiS znalazłem się po raz drugi w opozycji. Na pierwszej sesji złożyłem uroczyste ślubowanie i tym samym zostałem zaprzysiężony na Radnego Rady Powiatu Sieradzkiego. To była dla mnie szczególna chwila. Po raz drugi, dzięki Waszemu docenieniu mojej pracy w poprzedniej kadencji i wyrażeniu takiego olbrzymiego poparcia  w wyborach,  mogłem złożyć ślubowanie i zakończyć je słowami  ” Tak mi dopomóż Bóg”, biorąc tym samym odpowiedzialność za Naszą Małą Ojczyznę. Naszą Gminę w powiecie reprezentować będzie Pan Krzysztof Stępiński (wieloletni Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki) oraz Pan Łukasz Bitner- dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach. Liczę na to, że dzięki tak silnej reprezentacji uda nam się zrobić bardzo dużo dla naszego regionu.

WYGRANA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

W dniu 21 listopada 2010 r odbyły się w naszej gminie Wybory Samorządowe i zostałem Radnym Rady Powiatu Sieradzkiego. W naszej gminie startowało 24 kandydatów. Dzięki Państwa poparciu zdobyłem 451 głosów i zająłem trzecie miejsce w gminie zdobywając tym samym mandat radnego. Serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie i oddane na mnie głosy.

Podsumowanie I kadencji w Radzie Powiatu Sieradzkiego


W kadencji 2006-2010 byłem członkiem Komisji Spraw Społecznych, Komisji Spraw Gospodarczych oraz powołanej na mój wniosek Komisji Statutowo-Regulaminowej


WALKA O DROGĘ POWIATOWĄ GRUSZCZYCE-JASIONNA

Już w dniu 29 sierpnia 2007r. w  związku z tym, że Zarząd Powiatu przeniósł termin opracowania dokumentacji, a tym samym rozbudowę drogi powiatowej Gruszczyce Jasionna na lata 2009-2010, złożyłem wniosek o cofniecie tej skandalicznej decyzji i przesunięcie terminu realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2008-2009.Pierwotnie dokumentacja miała być opracowana już w 2007 roku, więc mieszkańcy Gruszczyc, Niedonia i Jasionnej mogli by korzystać z nowej drogi prawdopodobnie pod koniec 2008 roku. Wniosek mój poddano pod głosowanie. Niestety nie uzyskał on większości głosów. Obecnie opracowywana jest dokumentacja na w/w odcinek drogi. Na bieżąco monitoruję całą sprawę! Pierwszym sukcesem jest także zablokowanie przeze mnie i mieszkańców Gruszczych „chorego” pomysłu przeniesienia figurki Najświętszej Marii Panny. Budując drogę nie możemy pozwolić na zdeptanie i zniszczenie tak ważnego dla nas miejsca. Dostałem zapewnienie od PZD, że od tego pomysłu odstąpiono.


POWSTANIE NOWOCZESNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA  W GRUSZCZYCACH

Dzięki projektowi unijnemu „WIOSKA INTERNETOWA ? KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ NA TERENACH WIEJSKICH”, o który również starałem się kończąc specjalne szkolenia w tym zakresie w miejscowości Siary w woj. małopolskim ,Publiczne Gimnazjum w Gruszczycach otrzymało z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej (która otrzymała pieniądze na realizację w/w przedsięwzięcia w ramach EFS), nowoczesne Centrum Kształcenia wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o wartości około 150 tys. złotych.
W początkowym etapie realizacji projektu z Centrum Kształcenia korzystała lokalna społeczność. Obecnie korzysta głownie młodzież Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach.


INTERPELACJA W SPRAWIE  ZBUDOWANIA CHODNIKA W GRUSZCZYCACH

W dniu 30.06.2010r. Na XLIV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego złożyłem wniosek o opracowanie dokumentacji i zbudowanie chodnika na odcinku drogi powiatowej Gruszczyce-Równa. Niestety nie wyrażono zgody na budowę chodnika przy wszystkich posesjach. Chodnik, który Powiat planuje zbudować będzie miał tylko 145 metrów (licząc od skrzyżowania w kierunku Równej). Sprawa jest jednak rozwojowa i mam nadzieję, że w następnej kadencji przy wsparciu lokalnej społeczności wywalczymy zbudowanie chodnika do granic miejscowości Gruszczyce.


INTERPELACJA W SPRAWIE NAPRAWY DROGI  BŁASZKI-GRUSZCZYCE

W dniu 31.05.2010r. Na XLIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego złożyłem wniosek o naprawę wybudowanej przed czterema laty drogi powiatowej Błaszki-Gruszczyce. Choć to całkiem nowa droga to przedwyborczy pośpiech i zaniedbania podczas jej budowy doprowadził do tego, że jej nawierzchnia zaczęła się rozpadać. Prace naprawcze miały miejsce w sierpniu 2010 roku. Droga obecnie jest zabezpieczona przed dalszym rozpadaniem się.


INTERPELACJA W SPRAWIE PRZEBUDOWY UL. PRZEMYSŁOWEJ

W dniu 20.02.2009r. Na XXVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego złożyłem interpelację w sprawie rozpoczęcia przebudowy ulicy Przemysłowej w Błaszkach. Wniosek ten był wynikiem protestów mieszkańców, których przerażał stan nawierzchni w/w ulicy. Dotychczasowe remonty przeprowadzane przez PZD w Sieradzu już nie przynosiły pożądanego skutku dlatego wymagana była gruntowna przebudowa. Choć odpowiedź na moja interpelację była lakoniczna i nie dawała wielkiej nadziei to w końcu przychylono się do mojej prośby i rozpoczęto przebudowę. Koniec przebudowy planowany jest jeszcze w 2010 roku.


WNIOSEK O DOMALOWANIE LINII NA DRODZE

14 grudnia 2006 roku złożyłem wniosek do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o włączenie w dziale 600 w projekcie budżetu na rok 2007 (Transport i łączność) wydatków na uzupełnienie braków w inwestycji, jaką była budowa drogi powiatowej Błaszki -Gruszczyce tj. namalowanie brakujących białych linii. Dzięki mojej interwencji linie zostały namalowane.


WNIOSEK O ZBUDOWANIE CHODNIKA W ŻELISŁAWIU

W dniu 27.08.2006 mieszkańcy wsi Żelisław skierowali na ręce poprzedniego starosty pismo w sprawie wybudowania brakującego chodnika we wsi w związku z prowadzoną inwestycją ?Rozbudowa odcinaka drogi powiatowej Błaszki-Gruszczyce?. Odpowiedź z Powiatowego Zarządu Dróg mówiła, że chodnik nie był ujęty w opracowanej dokumentacji technicznej, ale wniosek będzie rozważany.10 października 2006 roku mieszkańcy otrzymali kolejne pismo, które nie pozostawiało już złudzeń. Powiatowy Zarząd Dróg poinformował, że nie jest możliwe wybudowanie chodnika w msc. Żelisław. Na prośbę mieszkańców wsi Żelisław, w dniu 29 grudnia 2006 roku na IV Sesji Rady Powiatu Sieradzkiego, wstawiłem się za nimi i przedstawiłem ich sprawę radnym, i Zarządowi. 27 kwietnia 2007 roku Radni Rady Powiatu Sieradzkiego podjęli decyzję o przekazaniu 90 tys. złotych na dobudowanie chodnika w Żelisławiu.


WNIOSEK O NAPRAWĘ ZDEWASTOWANEGO OZNAKOWANIA W ŻELISŁAWIU

W dniu 25.09.2007r. na sesji wystąpiłem o naprawę zdewastowanego oznakowania na drodze powiatowej m.in. w miejscowości Żelisław. Zdewastowane oznakowanie i brakujące łańcuchy w barierze bezpieczeństwa zostały uzupełnione w październiku 2007r.


PIENIĄDZE UNIJNE DLA SZKÓŁ Z GMINY I MIASTA BŁASZKI

W dniu 16 stycznia 2007 roku odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Sieradzkiego. Na tej sesji  zdecydowałem  wraz z innymi radnymi o przystąpieniem naszego powiatu to realizacji projektu pod nazwą „Wszystko zaczyna się od marzeń”. Gmina i Miasto Błaszki uzyskało w projekcie dofinansowanie w wysokości 2.834.237,00 zł.


ZMIANA OZNAKOWANIA DROGI POWIATOWEJ

W dniu 28 kwietnia 2008 roku złożyłem wniosek o zniesienie absurdalnych ograniczeń prędkości na drodze powiatowej Błaszki- Gruszczyce i poprawienie błędnego oznakowania. Dzięki mojej interwencji ograniczenia zostały zniesione i zostały postawione nowe znaki drogowe.


ZABLOKOWANIE POMYSŁU PODWYŻKI DIET RADNYCH  O 150 ZŁ

Moje zdecydowanie NIE dla pomysłu podwyżki diet radnych powiatowych, który nieoficjalnie był rozważany zakuluarowo, pozwolił zaoszczędzić sporo pieniędzy, które mogły być wykorzystane na ważniejsze potrzeby  w powiecie.


PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W dniu 29 maja 2009 roku na  sesji Rady Powiatu Sieradzkiego wspólnie z radnymi  podjęliśmy  uchwałę w sprawie udzielenia dotacji finansowej Gminie i Miastu Błaszki na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Kalinowa – Adamki – Kwasków.


NOWE SZKOŁY DLA BŁASZEK

Dzięki pracy w komisji spraw społecznych i gospodarczych w powiecie sieradzkim i podjęciu uchwały przez wszystkich radnych  udało się mi wspólnie z innymi radnymi powołać do życia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, który powstał poprzez złączenie Liceum Ogólnokształcącego z powstałą w  2008 roku Zasadnicza Szkołą Zawodową. W roku 2009 udało się nam również powołać do życia technikum w Błaszkach o profilu informatycznym i ekonomicznym.


WALKA O SZKOŁĘ W JASIONNEJ

Po zlikwidowaniu przez błaszkowski samorząd Szkoły Podstawowej w Jasionnej rodzice zwrócili się do mnie o pomoc w stworzeniu placówki , która mogła by być prowadzona przez  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Stowarzyszenie podjęło się prowadzenia placówki. Uzyskało pozytywną opinię kuratora ale ze względów biurokratycznych otwarcie szkoły 1 września 2008 roku było niemożliwe. Po rocznej batalii udało się spełnić wszystkie wymagania i 1 września 2009 roku szkoła w Jasionnej zaczeła działać.


WYCINKA ZAKRZACZEŃ

Złożyłem wniosek o wycięcie zakrzaczeń, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego na odcinku drogi powiatowej Gruszczyce- Cienia. Dzięki mojej interpelacji droga została wyczyszczona w miejscach szczególnie niebezpiecznych.


BIEŻĄCE NAPRAWY WYRW W JEZDNI

Na bieżąco staram się monitować Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu o potrzebie naprawy nawierzchni asfaltowej na drogach w naszej gminie. Remonty te odbywają się stopniowo w miejscach gdzie ta nawierzchnia jest szczególnie zniszczona. Dzięki moim interpelacją kilka odcinków dróg powiatowych zostało naprawionych.